Stand van zaken na boekenvoordeel/ISIK
id: 3579
code: GUID-CD8B88C8F5764607841EE28C8EAC09B9
name: wp1LevelMenu
friendlyname: Menu van 1 niveau
class: wp1levelmenu

rendertime: 38ms
 
id: 449
code: WPBREADCRUMBS
name: wpBreadCrumbs
friendlyname: Kruimelpad
class: wpkruimelpad shadow

rendertime: 27ms
 
 
id: 3674
code: GUID-CACEFCE36EDF46ED8358334A6F02FD31
name: wpRelatedPER_EXP_BRA
friendlyname: Gerelateerde personen, expertises en branches
class: relatedbox black shadow

rendertime: 26ms

Stand van zaken na boekenvoordeel/ISIK - Opvolgend werkgeverschap en faillissement

Jaar: 2009
Medium: Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk (FIP) nr. 3
Auteur: mr. M.H.G. van de Mortel (Martijn)

Het artikel gaat over het leerstuk van opvolgend werkgeverschap na doorstart vanuit faillissement. Vaak levert een doorstart vanuit faillissement de nodige arbeidsrechtelijke problemen op. Zo ontstaat regelmatig discussie over de vraag of het arbeidsverleden van een werknemer bij zijn failliete werkgever, nadat hij is ontslagen door de curator en in dienst is getreden bij de doorstarter, ‘meetelt’ voor de keten van opvolgende arbeidscontracten (zoals bedoeld in artikel 7:668a BW). Dit laatste kan tot gevolg hebben dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussen de doorstarter en de ‘overgenomen’ werknemer niet van rechtswege eindigt. In juni 2006 heeft de Hoge Raad in het arrest Boekenvoordeel/Isik geoordeeld over de vraag of een doorstarter na faillissement onder omstandigheden kan worden beschouwd als opvolgend werkgever in de zin van artikel 7:668a BW. Na dit arrest is dit onderwerp in de ‘lagere’ jurisprudentie een aantal keer aan de orde gekomen.

id: 416
code: WPNEWS
name: wpNews
friendlyname: News
class: wpnews

rendertime: 43ms
 
 
id: 2152
code: WPBODY2
name: wpBody2
friendlyname: Tekstveld 2
class: body2box

rendertime: 16ms
 
 • Apeldoorn

  Vosselmanstraat 1
  Postbus 10100
  7301 GC Apeldoorn
  t: +31 (0)55 527 12 71
  f: +31 (0)55 521 47 03

 • Arnhem

  Velperweg 10
  Postbus 9220
  6800 KA Arnhem
  t: +31 (0)26 357 57 57
  f. +31 (0)26 442 49 42

 • Zwolle

  Burgemeester Roelenweg 11
  Postbus 600
  8000 AP Zwolle
  t: +31 (0)38 425 92 00
  f. +31 (0)38 425 92 52

 
id: 2153
code: WPBODY3
name: wpBody3
friendlyname: Tekstveld 3
class: body3box

rendertime: 10ms

debug globals:
current channel: DEF
g_realpageid: 4109
g_pageid: 4109
g_renderid: 4109
g_siterootid: 3543
g_siterootcode: NYS
g_sitelocale: nl-NL
g_langfieldsuffix: (is leeg bij EN en _L2 bij NL)
g_sitetrees: subtree in (3543)
g_layoutid: 3685 (Layout - CT)
g_footerlayoutid: NYS_MAINFOOTER
g_designid: 3657
g_designid overruled on frontend: false
g_designlayoutid: 3676
g_sitehomeid: 3544
g_errorcount globals: 0
g_lasterrormessage globals:
g_webpartzone1: true
g_webpartzone2: true
g_webpartzone3: true
g_webpartzone4: false
g_webpartzone5: false
g_webpartzone6: false

rendertime globals: 52ms

execution time: 334ms
life cycle duration : 334ms