Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Etikettering van vis- en vleesproducten: NVWA waarschuwt

Belhadj, E., Dekker, C.T. | vrijdag 20 april 2018

Uit een bericht in de Volkskrant van gisteren blijkt dat in supermarkten vlees- en visproducten worden verkocht met etiketten die toegevoegd water niet vermelden, terwijl dat op basis van de Etiketteringsverordening vereist is. In de Etiketteringsverordening zijn regels opgenomen waarin is vastgelegd welke informatie op etiketten van levensmiddelen vermeld moet worden en op welke wijze.…

Lees meer

Betalingsachterstanden van te gering gewicht voor pachtontbinding

Roos, J. de | woensdag 18 april 2018

Hoger beroepsprocedure tot pachtontbinding van ene broer tegen andere broer. Weliswaar is sprake van tekortkomingen in de nakoming van de pachtovereenkomst, maar de pachtkamer van het hof acht die van een te gering gewicht om de pachtovereenkomst te ontbinden. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3125 Feiten en achtergrond Partijen verkeren in een ‘fikse broederlijke twist’.…

Lees meer

AVG – Arbeidsrechtelijke plichten en rechten op een rij

Margadant, M. | dinsdag 17 april 2018

Het zal u niet ontgaan zijn dat per 25 mei a.s. de AVG van kracht wordt. Hierin is nauwkeuriger en uitgebreider dan nu het geval is, vastgelegd hoe u als werkgever met de verwerking van persoonsgegevens moet omgaan. Dat heeft zowel op het vlak van het registreren van persoonsgegevens bij ziekte als voor de rechten…

Lees meer

Nysingh to attend INTA’s Annual Meeting 2018

Fokkens, T., Weijs, H.W. de | maandag 16 april 2018

Nysingh’s IP team will be in Seattle to attend the 140th Annual Meeting of the International Trademark Association (INTA) between May 19-23, 2018. If you would like to meet with a member of our team while you are in Seattle, please send an e-mail to Tjibbe Fokkens. INTA’s Annual Meeting is the world’s largest and…

Lees meer

AVG & Verzekeren | Cyberriskmanagement is meer dan security

Zwart, S. de | vrijdag 13 april 2018

De invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt met rasse schreden dichterbij. Veel verzekeraars en ook verzekerden zien dit met de nodige spanning tegemoet. En dat is ook wel terecht. De AVG is op veel punten namelijk strenger dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Voor een verzekeringsmaatschappij – waar dagelijks persoonsgegevens worden verwerkt –…

Lees meer

Barbiegate: arbeidsrechtelijke consequenties?

Frijlink, H., Nieuwenhuis, W.J.F. | donderdag 12 april 2018

In januari 2018 belandde de realityster Samantha de Jong (bekend onder de naam Barbie), na een poging tot zelfmoord, in het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Tijdens een routineonderzoek in het Haga Ziekenhuis bleek dat er opvallend vaak in één specifiek (elektronisch) patiëntendossier was gekeken. Dit bleek het dossier van Barbie te zijn. Hoofdregel is…

Lees meer

Arbeidsmarkt: nieuwe balans tussen flex en vast

Krijgsman, J., Nieuwenhuis, W.J.F. | dinsdag 10 april 2018

Op 9 april 2018 heeft de Regering het ontwerp voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) openbaar gemaakt. Daarmee is een eerste stap gezet op weg naar invoering van de plannen die in het Regeerakkoord zijn aangekondigd. Het wetsontwerp staat tot en met 7 mei 2018 open voor internetconsultatie. Iedere burger of (belangen)organisatie kan in…

Lees meer

Gratis Webinar Pensioenen

Bekius, A.J.D | maandag 9 april 2018

Meer weten over het pensioen van uw werknemers? We vertellen u graag meer tijdens een gratis webinar. Meld u snel aan! Op maandag 23 april a.s. geeft Allard Bekius een online seminar over pensioenen. Na dit seminar bent u weer volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van pensioenrecht. Onderwerpen die…

Lees meer

Postcontractueel non-concurrentiebeding en mededingingsrecht

Belhadj, E., Dekker, C.T. | woensdag 4 april 2018

In een geschil tussen een franchisenemer en een franchisegever heeft de rechtbank Midden-Nederland, in een vonnis in kort geding dat gisteren is gepubliceerd, geoordeeld over een postcontractueel non-concurrentiebeding in een franchiseovereenkomst. De franchisenemer wil van dat beding af met een beroep op onder meer strijdigheid met het mededingingsrecht (kartelverbod). De rechtbank oordeelt dat de franchisenemer…

Lees meer

Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven en mededinging

Belhadj, E., Dekker, C.T. | dinsdag 27 maart 2018

Duurzaamheid staat bij het huidige kabinet hoog in het vaandel. Bedrijven zijn eveneens steeds meer bezig met duurzaamheid door bijvoorbeeld overeenkomsten met elkaar te sluiten om bij te dragen aan het milieu of dierenwelzijn. Dergelijke overeenkomsten moeten de toets van de mededingingsregels kunnen doorstaan. Al in een eerdere bijdrage berichtten wij over de toepassing van…

Lees meer

Nysingh ontbijtsessie: Scholen en AVG. Wat verandert er na 25 mei 2018?

Liebrand, J.S.C., Quint, H.R. | maandag 26 maart 2018

Zodra op 25 mei de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) in werking treedt, krijgen scholen meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers goed te beschermen. Zo moet aangetoond worden dat de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen zijn om aan de nieuwe regels van de AVG te voldoen. En dat er bewustwording binnen de…

Lees meer

Onteigening, inbezitneming, horen

Kate, B.S. ten | maandag 26 maart 2018

Opnieuw moest de rechtbank Limburg (8 maart 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:2329) oordelen over een gemeentelijk verzoek om een bevelschrift inbezitneming als bedoeld in artikel 57 Ow. Op basis van zo’n bevelschrift kan de onteigenende partij zich in bezit stellen van hetgeen onteigend is, wanneer de oorspronkelijk eigenaar/gebruiker van het onteigende in gebreke blijft met de ontruiming. Net…

Lees meer

Herijking tarieven zorgzwaartepakketten in de langdurige zorg

Brouwer, S.M. de, Leferink, B.M. | vrijdag 23 maart 2018

Op 2 september 2016 heeft de staatssecretaris van VWS de NZa gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de herijking van de tarieven van zorgzwaartepakketten (zzp’s) in de langdurige zorg. De hoogte van de huidige tarieven is vastgesteld bij de invoering van de zzp-systematiek in 2009 en is gebaseerd op onderzoek uit 2004. Sinds…

Lees meer

Wachten met dagvaarden tot na vervroegde descente?

Roos, J. de | woensdag 21 maart 2018

De rechtbank Den Haag heeft op 7 maart 2018 bevestigd dat niet vereist is dat de vervroegde descente moet hebben plaatsgevonden voordat kan worden overgegaan tot dagvaarding tot vervroegde onteigening. Het zou haaks staan op het doel van versnelling wanneer vereist zou zijn dat met dagvaarden wordt gewacht totdat de vervroegde descente heeft plaatsgevonden. Samenloop vervroegde…

Lees meer

Aanbod standaardovereenkomst TenneT voldoende minnelijke poging

Roos, J. de | woensdag 21 maart 2018

Er is geen rechtsregel die voorschrijft dat in de onderhandelingen over de vestiging van een opstalrecht gestreefd moet worden naar een resultaat dat vergelijkbaar is met de rechtsverhouding die ontstaat door een gedoogplicht. De door TenneT aangeboden standaardovereenkomst is een voldoende minnelijke poging. Deze uitspraak van 14 maart 2018 van de Afdeling  bevestigt dat het minnelijk overleg…

Lees meer

Taxatiebenadering bij grondverwervingskosten bovenwijkse voorzieningen

Andel, R.C.K. van, Haccou, P.L.G. | woensdag 21 maart 2018

Op 16 maart 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:903) deed de Afdeling een interessante uitspraak over de vraag welke taxatiemethode voor grondverwerving moet worden gehanteerd ten behoeve van bovenwijkse voorzieningen in kader van een exploitatieplan. De Afdeling maakte in deze procedure voor het eerst gebruik van het verzoek om inlichtingen bij amici curiae. Exploitatieplan Harselaar-Driehoek Het exploitatieplan Harselaar-Driehoek houdt…

Lees meer

Eigenaar paard (risico)aansprakelijk; geen eigen schuld

Journée, M.J. | maandag 19 maart 2018

In de zaak die werd voorgelegd aan het Gerechtshof Amsterdam (10 oktober 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4170) stond de vraag centraal of geïntimeerde een geslaagd beroep kon doen op eigen schuld, vanwege het feit dat appellante – als ervaren ruiter – in de wei stond en bekend was met het risico dat schuilt in de eigen energie van het…

Lees meer

Zwolsche Algemeene nog actueel?

Bos-van den Berg, E. | maandag 19 maart 2018

Recent was in een aantal zaken het arrest Zwolsche Algemeene/De Greef (ECLI:NL:HR:2001:AB2054) weer aan de orde, een arrest dat in whiplash-zaken regelmatig van stal wordt gehaald. De betekenis van dit arrest is beperkter, dan men uit veel lagere jurisprudentie zou kunnen afleiden. Causaliteitsprobleem bij whiplash Het probleem bij whiplashklachten is dat meestal een medisch substraat…

Lees meer

Chambers Europe 2018: mooie vermeldingen voor Nysingh 

Belhadj, E., Dekker, C.T., Dorhout Mees, T.J., Fokkens, T., Sijmons, J.G., Weijs, H.W. de | vrijdag 16 maart 2018

Ook in 2018 heeft Chambers and Partners Nysingh weer geschaard onder de top van de Nederlandse advocatuur. Verschillende advocaten van Nysingh hebben eveneens individuele vermeldingen in de Chambers Europe. Chambers and Partners publiceert elk jaar de Gids Europe’s Leading Lawyers in Business waarin de beste advocaten per rechtsgebied worden aanbevolen. Deze vermeldingen worden samengesteld op…

Lees meer

Nysingh Online Seminar | Actualiteiten Staatssteun

Dekker, C.T. | donderdag 15 maart 2018

Donderdag 29 maart a.s. van 11.00 – 12.00 uur organiseren wij weer een online seminar Actualiteiten Staatssteun voor medewerkers van overheden. Deelname aan het seminar is kosteloos. Dit seminar wordt verzorgd door Cees Dekker. Cees Dekker is een staatssteunexpert en houdt zich al ruim 20 jaar bezig met het staatsteunrecht. Hij adviseert vele overheden over…

Lees meer