Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Wijzigingen van de Wgbo | samen beslissen en langer bewaren van medische gegevens

Beijering-Beck, Annechien, Brouwer, Simone de | woensdag 22 januari 2020

Deze zomer schreven wij een alert over het inzagerecht voor nabestaanden, één van de wijzigingen van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) die inmiddels – op 1 januari 2020 – in werking is getreden. In deze alert gaan wij in op de andere belangrijke wijzigingen van de Wgbo per 1 januari 2020, namelijk de…

Lees meer

Bodembestanddelen: Hoe de omvang van het voordeel te bepalen

Kate, Bas ten | woensdag 22 januari 2020

Wanneer bij de aanleg van het werk uit het onteigende vermarktbare bodembestanddelen vrijkomen, heeft de eigenaar aanspraak op een deel van het voordeel dat daardoor wordt ondervonden. Hoe moet de omvang van dit voordeel bepaald worden? Daarover heeft de Rechtbank Overijssel op 4 december 2019 geoordeeld (ECLI:NL:RBOVE:2019:4952). Casus Door de Staat werden onteigend enkele gronden…

Lees meer

Geen schadevergoeding wegens verlegging onderhoudsplicht beschoeiing

Helder, Folmer, Roos, Jessica de | woensdag 22 januari 2020

De Afdeling heeft bij uitspraak van 15 januari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:93) geoordeeld dat de kosten van onderhoud van walbeschoeiing voor rekening van de eigenaar van het perceel blijven. Dat het waterschap voorafgaand aan de wijziging van de legger daarvoor verantwoordelijk was, maakt dat niet anders. Wat speelde er? Het gaat om een perceel naast de haven…

Lees meer

Internetconsultatie ‘Besluit Woningbouwimpuls 2020’

Aaldering, Sharon | dinsdag 21 januari 2020

Op 11 januari 2020 is het voorstel voor het ‘Besluit Woningbouwimpuls 2020’ (BWi ) voor internetconsultatie vrijgegeven. Reageren op het voorstel kan tot en met 8 februari 2020. Aanpakken woningtekort Met het BWi wordt de bouw van betaalbare woningen in met name de schaarsteregio’s gestimuleerd. Vooral in en rondom de grote steden is de bouw…

Lees meer

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Vels, Marjolein | maandag 20 januari 2020

Wat verandert er in het wettelijke kader voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen? Samenvatting In het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen wordt het rechtspersonenrecht verder geüniformeerd. De reden van invoering is om misstanden te voorkomen, zoals die zich in het verleden hebben voorgedaan bij bijvoorbeeld woningcoöperaties en zorginstellingen. Ook al is de datum van…

Lees meer

Voorstel wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen voor advies naar Raad van State

Haccou, Patrick | vrijdag 17 januari 2020

De ministerraad stemt in met een wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State verzonden. De wijziging van de Wgr moet leiden tot versterking van de politieke controle en democratische legitimiteit. Wgr Overheden werken steeds vaker en steeds intensiever met elkaar samen. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)…

Lees meer

Vrijstelling vennootschapsbelasting natuurschoonlichamen

Kolk, Chantal | maandag 30 december 2019

Er bestaan diverse fiscale tegemoetkomingen voor NSW-B.V.’s en haar aandeelhouders. Op 13 december 2019 is door het Ministerie van Financiën een nieuw besluit gepubliceerd over de vrijstellingen van de vennootschapsbelasting. Voor natuurschoonlichamen zijn er inhoudelijk er geen verschillen ten opzichte van het vervallen besluit van 20 december 2018. Landgoedvennootschappen en fiscale faciliteiten Veelal worden NSW-B.V.’s…

Lees meer

Wat betekent het UBO-register voor u(w bedrijf)?

Buit-Timmer, Marieke, Mulder ten Kate, Bram | donderdag 19 december 2019

Op 4 april 2019 heeft de Minister van Financiën een wetsvoorstel gepubliceerd met betrekking tot  de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (de Richtlijn) in Nederland. Volgens de Richtlijn dient elke EU-lidstaat een register bij te houden waarin de gegevens van zogeheten uiteindelijke belanghebbenden (ultimate beneficial owners of UBO’s) van bepaalde juridische entiteiten worden geregistreerd. Het…

Lees meer

Nysingh advocaten en notarissen start 2020 met toetreding van 3 nieuwe compagnons

Boonstra, Wouter, Kos, Martine | donderdag 19 december 2019

Nysingh zet met het aantrekken van Jeroen Stekelenburg, Martine Kos en Wouter Boonstra als compagnons de groeistrategie verder door. Jeroen Stekelenburg, 49 jaar en sinds 1996 advocaat, start per 1 januari 2020 bij Nysingh als compagnon binnen de sectie Ondernemingsrecht. Jeroen Stekelenburg heeft gewerkt bij Damsté en JPR en heeft op dit moment zijn eigen…

Lees meer

Wanneer moeten gemeenten een DPIA uitvoeren?

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | woensdag 18 december 2019

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de definitieve lijst vastgesteld van verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor een DPIA (ook wel gegevensbeschermingseffectbeoordeling genoemd) vereist is. Door voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens een DPIA uit te voeren, kunnen privacyrisico’s van een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in kaart gebracht worden. Indien nodig kunnen naar aanleiding van de DPIA vooraf…

Lees meer

Windturbines, planschade en maatschappelijk risico

Kate, Bas ten | woensdag 18 december 2019

De Afdeling heeft al meerdere keren overwogen dat de vaststelling van de omvang van het normale maatschappelijke risico in de eerste plaats aan het bestuursorgaan is. Het bestuursorgaan komt daarbij beoordelingsruimte toe. Uit deze uitspraak, ABRvS 6 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3735, blijkt opnieuw dat die beoordelingsruimte beperkt is. Verzoek om vergoeding van planschade Een aantal eigenaren…

Lees meer

Voortgangsbrief over de Omgevingswet

Helder, Folmer, Tunnissen, Mark | dinsdag 17 december 2019

Minister Van Veldhoven heeft namens het kabinet met een brief van 29 november 2019 de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de invoering van de Omgevingswet. Minister over voortgang invoering Omgevingswet: Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2021 is gewenst en mogelijk Minister Van Veldhoven stuurt aan op inwerkingtreding van de Omgevingswet op…

Lees meer

De kring van belanghebbenden bij een last onder dwangsom

Kruisselbrink, Matthias | dinsdag 17 december 2019

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft op 13 november 2019 een interessante uitspraak gedaan over de kring van belanghebbenden als bedoeld in artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij een last onder dwangsom (ABRvS 13 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3808). Casus Het gaat in de uitspraak om een last onder dwangsom…

Lees meer

Beëindiging subsidierelatie en nadeelcompensatie

Kate, Bas ten, Textor, Vera | dinsdag 17 december 2019

Voor het beëindigen van langdurige subsidierelaties op grond van artikel 4:51 van de Awb moet een redelijke termijn in acht genomen worden. Artikel 4:51 van de Awb voorziet niet in een mogelijkheid tot vergoeding van schade als gevolg van de beëindiging van de subsidierelatie. Uit deze uitspraak, ABRvS 30 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3633, volgt dat er…

Lees meer

Gaswinning en ruimtelijke relevantie

Meijer, Jan Hein | donderdag 12 december 2019

Een opvallende zaak van de gemeente Smallingerland. De gemeenteraad heeft in het bestemmingsplan Buitengebied 2013, 2e herziening, het zogenoemde verkenningsonderzoek en opsporingsonderzoek (onderzoeken die – kort gezegd – worden uitgevoerd om te bezien of gas kan worden gewonnen) uitgesloten. Ruimtelijk belang De kernvraag is of de gemeenteraad hiermee een ruimtelijk belang nastreeft of niet. De…

Lees meer

Beperkte toets gedoogplicht BP: minder belemmerend alternatief ‘binnen het perceel’

Roos, Jessica de | maandag 9 december 2019

Het werk waarvoor een gedoogplicht wordt opgelegd mag niet meer belemmering in het gebruik van de onroerende zaak brengen dan redelijkerwijs nodig is voor de aanleg en instandhouding. In het arrest van 5 november 2019 (gepubliceerd op 2 december 2019, ECLI:NL:GDHA:2019:2754) legt het Hof Den Haag uit dat dit slechts beperkt wordt getoetst. Het hof…

Lees meer

Nysingh versterkt sectie Zorg

vrijdag 6 december 2019

Sinds 1 december jl. versterkt senior advocaat-medewerker Danielle Zwartjens de sectie Zorg bij Nysingh. Danielle is volledig thuis in het gezondheidsrecht. Zij heeft veel ervaring met het adviseren en procederen over onder andere calamiteiten, tuchtrecht, medische aansprakelijkheid en disfunctionerende medisch specialisten. Begin november hebben we twee advocaat-stagiaires mogen verwelkomen. Hanneke van der Spoel en Simone…

Lees meer

Wel of geen eerdere Wvg aanwijzing: vermeld het!

Andel, Carola van | dinsdag 3 december 2019

Het vestigen van een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is weer helemaal in trek! Vaak komen gronden met een inmiddels vervallen Wvg aanwijzing, opnieuw in aanmerking voor een voorkeursrecht. Wees hierbij alert op de bepalingen uit het Besluit voorkeursrecht gemeenten (Bvg)! Overheden maken weer volop gebruik van dit instrument om de…

Lees meer

Onbepaalde tijd loont!

Krijgsman, Jolanda, Veelen, Yaïr van | maandag 2 december 2019

Een van de maatregelen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) introduceert om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aantrekkelijker te maken is de WW-premiedifferentiatie. De huidige systematiek van de sectorpremies komt te vervallen. Per 1 januari 2020 is de hoofdregel dat werkgevers een lagere WW-premie betalen voor een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd…

Lees meer

Nysingh advocaten en notarissen breidt verder uit

vrijdag 29 november 2019

Per 1 december 2019 versterken senior advocaat-medewerker Diana Gunckel en senior kandidaat-notarissen Chantal Kolk en Madlyn Hoek Nysingh. Nysingh zet, met het aantrekken van senior advocaat-medewerker Diana Gunckel en senior kandidaat-notarissen Chantal Kolk en Madlyn Hoek, de beoogde groei per 1 december 2019 verder door. De combinatie van meer dan 50 jaar aan gezamenlijke juridische…

Lees meer