Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Nederlandse advocatenkantoren samen tegen cybercrime

vrijdag 18 mei 2018

De kantoren AKD, Bird & Bird LLP, De Brauw Blackstone Westbroek, Dirkzwager, Houthoff, Kennedy Van der Laan, Lexence,  Loyens & Loeff, NautaDutilh, Nysingh, Pels Rijcken, Stibbe, Trip, Van Benthem & Keulen en Van Doorne hebben aangekondigd samen te werken in de strijd tegen cybercrime en digitale dreigingen. Bij gebleken succes van deze samenwerking zal op termijn…

Lees meer

Nysingh online seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht | 24 mei 2018

Berge, Ingrid van den | dinsdag 15 mei 2018

Donderdag 24 mei a.s. van 11.00 – 12.00 uur organiseren wij weer een online seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht. Deelname aan het seminar is kosteloos. Dit seminar wordt verzorgd door Ingrid van den Berge. U kunt dit seminar volgen van achter uw eigen computer en tevens kunt u vragen stellen of in discussie gaan met de spreker.…

Lees meer

Onteigening prematuur vanwege zelfrealisatieplan

Roos, Jessica de | woensdag 2 mei 2018

De Kroon heeft bij KB van 28 maart 2018, nr. 2018000574 het onteigeningsverzoek van de gemeente Kaag en Braassem afgewezen. Het onteigeningsverzoek is prematuur. Ten tijde van het verzoekbesluit kon nog geen onteigeningsnoodzaak worden vastgesteld, omdat nog een uitgewerkt zelfrealisatieplan te verwachten viel. Dat de gemeenteraad het verzoekbesluit nadien heeft bekrachtigd, maakt dat in dit…

Lees meer

Praktijkmiddag Personenschade ‘Smartengeld’ | 5 juni 2018

Ceulen, Esther | dinsdag 1 mei 2018

Op dinsdag 5 juni a.s. organiseert Nysingh de jaarlijkse praktijkmiddag Personenschade in Mereveld te Utrecht. Het Nivre heeft drie PE-punten toegekend aan deze praktijkmiddag. Wie letsel heeft opgelopen of wie in zijn persoon is aangetast, heeft recht op smartengeld. In beide gevallen is steeds weer de lastige vraag: ‘Hoe bepaal je de ‘waarde’ van het…

Lees meer

HR EN PRIVACY | Invloed van de AVG in de praktijk

Baremans, Astrid | maandag 30 april 2018

De afgelopen jaren is de aandacht voor het beschermen van onze privacy sterk toegenomen. Dat is niet vreemd als je bedenkt dat we – mede door de snelgroeiende digitale technieken- steeds meer persoonsgegevens verwerken en opslaan. Deze ontwikkeling vraagt om aangepaste wetgeving. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – die vanaf 25 mei 2018 de Wet…

Lees meer

AVG & DE OVERHEID | Beter voorbereid op de AVG

Andel, Carola van | maandag 30 april 2018

Is uw overheidsorganisatie klaar voor de AVG? De kans dat u hier volmondig ‘ja’ op kunt antwoorden is niet groot. Uit een inventarisatie van Nysingh begin 2018 blijkt namelijk dat nog bijna niemand helemaal klaar is voor de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming. Dat geldt overigens zowel voor de publieke sector als het bedrijfsleven.…

Lees meer

Nysingh AVG-scan neemt twijfels weg

maandag 30 april 2018

Veel organisaties en bedrijven twijfelen over de stappen die gezet moeten worden voor de AVG en of de ondernomen stappen wel de juiste zijn. Om deze onzekerheid weg te nemen, ontwikkelden onze privacy specialisten de AVG-scan. U leest er meer over in dit artikel. Nu nog vragen veel organisaties zich af of alle gewenste activiteiten…

Lees meer

Verdiepingscursus ‘Subsidierecht’ voor overheden | 17 mei 2018

Textor, Vera | donderdag 26 april 2018

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders wil een aantal langdurige subsidierelaties beëindigen. Waarmee moet u rekening houden? Hoe maakt u onderscheid tussen een subsidie en een opdracht? U wilt meer controle op de naleving van subsidievoorwaarden. Hoe regelt u dat? Wanneer en op welke wijze kunt u ingrijpen als het niet goed gaat? U…

Lees meer

E-commerce & Privacy | Voorbereiden op de AVG in de praktijk

Ketting, Rutger | woensdag 25 april 2018

De digitale samenleving brengt ongekende mogelijkheden en kansen met zich mee. Daar weten e-commercebedrijven alles van. Maar door snelgroeiende technieken worden ook steeds meer persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen. Deze ontwikkeling vraagt om moderne wetgeving. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – die vanaf 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt – voldoet aan deze…

Lees meer

BTW bij onteigening en grondverwerving

Andel, Carola van | woensdag 25 april 2018

Uitspraken over BTW in onteigeningsprocedures zijn schaars. Dit terwijl in de praktijk toch geregeld discussie is over de vraag of sprake is van een met BTW belaste levering. De uitspraak van de rechtbank Gelderland van 23 maart 2018 (ECLI:NL:RBGEL:2018:1807) is één van die schaarse voorbeelden.   Lees meer op ons Onteigeningsblog

Lees meer

Complexbenadering onwinbare bodembestanddelen

Kate, Bas ten | dinsdag 24 april 2018

In twee arresten van eind maart (HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:485 en 486) staat centraal de vraag of bij de berekening van de (toeslag op de) waarde vanwege het vrijkomen van onwinbare bodembestanddelen de complexbenadering dient te worden toegepast. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend.   Lees meer op ons Onteigeningsblog

Lees meer

Nysingh online seminar | Anticiperen op de WNRA 29 mei 2018 | Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

Liebrand, Johanneke, Nieuwenhuis, Wilco | dinsdag 24 april 2018

De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) treedt op 1 januari 2020 in werking. Dat lijkt ver weg, maar voor een aantal veel voorkomende personele kwesties vraagt de komst van de WNRA nu al tactische keuzes van u. Zoals voor disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid, disciplinaire sancties en reorganisaties. Uitnodiging Graag nodigen we u uit om deel te nemen…

Lees meer

AVG in de Zorg: Een bittere pil?

Kastelein, Willemien | maandag 23 april 2018

Ons recht op privacy is een grondrecht. Een recht dat we goed moeten beschermen. Niemand wil dat zijn gegevens op straat komen te liggen of in verkeerde handen vallen. Dat geldt bovenal voor onze medische gegevens; de gegevens over ons geestelijk en lichamelijk welzijn. Vanwege deze gevoeligheid zijn zorgaanbieders al gewend om met uiterste nauwkeurigheid…

Lees meer

De omkeringsregel en asbest gerelateerde ziektes

Bolt, Anneke | maandag 23 april 2018

Wanneer een werknemer een ziekte oploopt die verband houdt met zijn werkzaamheden, kan hij zijn werkgever aansprakelijk stellen voor de schade die hij door de ziekte lijdt. Daarvoor zal hij echter wel het oorzakelijk verband tussen de werkzaamheden en de schade moeten aantonen. Dat is voor de werknemer niet altijd zo eenvoudig. Daarom geldt in…

Lees meer

Geen werkelijke waarde pachtrecht

Roos, Jessica de | maandag 23 april 2018

Aan een pachtrecht komt geen werkelijke waarde toe, zo oordeelt de Hoge Raad in zijn arrest van 20 april 2018. In het gebied (Kampereiland) is het systeem dat de afgaande pachter € 1,00/m² bedingt van de opkomende pachter. Het verlies van die mogelijkheid levert, anders dan de rechtbank had geoordeeld, geen vermogensschade op. Lees meer…

Lees meer

Etikettering van vis- en vleesproducten: NVWA waarschuwt

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | vrijdag 20 april 2018

Uit een bericht in de Volkskrant van gisteren blijkt dat in supermarkten vlees- en visproducten worden verkocht met etiketten die toegevoegd water niet vermelden, terwijl dat op basis van de Etiketteringsverordening vereist is. In de Etiketteringsverordening zijn regels opgenomen waarin is vastgelegd welke informatie op etiketten van levensmiddelen vermeld moet worden en op welke wijze.…

Lees meer

Betalingsachterstanden van te gering gewicht voor pachtontbinding

Roos, Jessica de | woensdag 18 april 2018

Hoger beroepsprocedure tot pachtontbinding van ene broer tegen andere broer. Weliswaar is sprake van tekortkomingen in de nakoming van de pachtovereenkomst, maar de pachtkamer van het hof acht die van een te gering gewicht om de pachtovereenkomst te ontbinden. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3125 Feiten en achtergrond Partijen verkeren in een ‘fikse broederlijke twist’.…

Lees meer

AVG – Arbeidsrechtelijke plichten en rechten op een rij

Margadant, Martine | dinsdag 17 april 2018

Het zal u niet ontgaan zijn dat per 25 mei a.s. de AVG van kracht wordt. Hierin is nauwkeuriger en uitgebreider dan nu het geval is, vastgelegd hoe u als werkgever met de verwerking van persoonsgegevens moet omgaan. Dat heeft zowel op het vlak van het registreren van persoonsgegevens bij ziekte als voor de rechten…

Lees meer

Nysingh to attend INTA’s Annual Meeting 2018

Fokkens, Tjibbe, Weijs, Hemke de | maandag 16 april 2018

Nysingh’s IP team will be in Seattle to attend the 140th Annual Meeting of the International Trademark Association (INTA) between May 19-23, 2018. If you would like to meet with a member of our team while you are in Seattle, please send an e-mail to Tjibbe Fokkens. INTA’s Annual Meeting is the world’s largest and…

Lees meer

AVG & Verzekeren | Cyberriskmanagement is meer dan security

Zwart, Stijn de | vrijdag 13 april 2018

De invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt met rasse schreden dichterbij. Veel verzekeraars en ook verzekerden zien dit met de nodige spanning tegemoet. En dat is ook wel terecht. De AVG is op veel punten namelijk strenger dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Voor een verzekeringsmaatschappij – waar dagelijks persoonsgegevens worden verwerkt –…

Lees meer