Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

12 Nysingh genomineerden voor de Magna Charta Publieksprijs

vrijdag 15 november 2019

Op 15 november start de stemperiode voor de Magna Charta Publieksprijs, onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk. Er kan gestemd worden op auteurs van blogs en artikelen gecategoriseerd binnen diverse rechtsgebieden.

Maar liefst 12 advocaten van Nysingh advocaten en notarissen zijn genomineerd. De genomineerden zijn:

De Nysingh genomineerden in de categorie blogs zijn:

Categorie Arbeidsrecht:
Ruben van Amerongen | Het arbeidsrecht verandert weer!
Gemma Wisselink | Ontslag op staande voet vanwege eten van product
Niels Blokland | Opleiding en instructie voorkomt aansprakelijkheid werkgever

Categorie Strafrecht:
Simone de Brouwer | Vanaf 2019 gewijzigde regels voor meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Categorie Boek 5, Boek 6 & Aansprakelijkheidsrecht:
Saskia Odijk | Directe actie en meldingsplicht

Categorie Bestuursrecht:
Vera Textor | Oneerlijke subsidieverlening leidt tot conflict
Sharon Aaldering | Belang uitvoering archeologische werkzaamheden weegt zwaarder dan eigendomsrecht

Categorie Privacyrecht:
Carola van Andel & Maarten van Nijendaal | Misbruik Wbp en incasseren dwangsommen: het hoger beroep

Categorie Huurrecht:
Edith Dutmer | Kettingbeding en kwalitatieve verplichtingen, wie is daar (niet) aan gebonden?

De Nysingh genomineerden in de categorie artikelen zijn:

Categorie Boek 5, Boek 6 & Aansprakelijkheidsrecht:
Annechien Beijering-Beck | Annotatie: Geschilleninstantie Huisartsenzorg Kamer Zuid

Categorie Privacyrecht:
Willemien Kastelein | Beroepsgeheim en verschoningsrecht, reikwijdtediscussies

Stemmen

Er kan van 15 november tot 1 december 2019 via www.avdr.nlwww.mcpublieksprijs.nl  of onderstaande QR-code gestemd worden. Stemt u ook?

Magna Charta Publieksprijs

Actueel