Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Onbepaalde tijd loont!

Krijgsman, Jolanda, Veelen, Yaïr van | maandag 2 december 2019

Een van de maatregelen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) introduceert om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aantrekkelijker te maken is de WW-premiedifferentiatie. De huidige systematiek van de sectorpremies komt te vervallen. Per 1 januari 2020 is de hoofdregel dat werkgevers een lagere WW-premie betalen voor een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd…

Lees meer

Meer ‘macht’ voor de oproepkracht

Margadant, Martine | woensdag 9 oktober 2019

Als werkgever in de Food sector maakt u waarschijnlijk vaak gebruik van oproepkrachten. Onder de huidige wet heeft u daarin een grote mate van flexibiliteit. Zo kunt u de oproep cancelen zonder dat er recht op loon ontstaat terwijl de oproepkracht (als er werk is) een verschijningsplicht heeft. De invoering van wet arbeidsmarkt in balans…

Lees meer

Alert | Het arbeidsrecht verandert weer!

Amerongen, Ruben van, Bekius, Allard | maandag 3 juni 2019

Dinsdag 28 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De wetgever wil de vaste contracten minder vast maken en de flexibele contracten minder flexibel. De WAB gaat vanaf 1 januari 2020 gelden. Dit betekent dat het ontslagrecht en ook andere delen van het arbeidsrecht wéér gaan veranderen.…

Lees meer

Wat gaat de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ons brengen?

Margadant, Martine | donderdag 21 maart 2019

In 2016 informeerde ik u al over de wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Met een aantal Foodvalley leden had ik discussie of het ontslagrecht daadwerkelijk sneller, goedkoper en eerlijker zou worden. Helaas blijkt dit nu (4 jaar later) inderdaad niet of nauwelijks het geval te zijn. Inmiddels is er weer nieuwe arbeidsrechtelijke…

Lees meer

Voorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen door de Tweede Kamer

Wijk, Femia van | woensdag 6 februari 2019

Over het door minister Koolmees op 7 november 2018 ingediende wetsvoorstel WAB informeerden wij u al eerder. Op 8 november 2018 zetten wij de belangrijkste wijzigingen waarin de WAB voorziet, voor u op een rij. Het wetsvoorstel is op 5 februari 2019 door de Tweede Kamer aangenomen. Daarbij is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Langere proeftijd…

Lees meer

Alert I Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans naar Tweede Kamer

Krijgsman, Jolanda | donderdag 8 november 2018

Op 7 november 2018 diende minister Koolmees het wetsvoorstel  Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in bij de Tweede Kamer. Het voorstel bevat verschillende maatregelen om de arbeidsmarkt te hervormen. Het kabinet wil het verschil tussen vast en flexibel werk verkleinen. Eerder besteedden wij al aandacht aan de hervormingsplannen van het kabinet die voor het eerst…

Lees meer

Actualiteiten wetgeving: compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid en Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

Frijlink, Hanneke | dinsdag 19 juni 2018

Eind 2016 maakte Minister Asscher een wetsvoorstel openbaar betreffende de mogelijkheid van werkgevers om de transitievergoeding, betaald aan werknemers die na langdurige arbeidsongeschiktheid zijn ontslagen, te claimen (compenseren) bij het UWV. De mogelijkheid van compensatie geldt ongeacht de wijze waarop het ontslag tot stand is gekomen (opzegging, ontbinding, niet-voortzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd).…

Lees meer

Arbeidsmarkt: nieuwe balans tussen flex en vast

Krijgsman, Jolanda, Nieuwenhuis, Wilco | dinsdag 10 april 2018

Op 9 april 2018 heeft de Regering het ontwerp voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) openbaar gemaakt. Daarmee is een eerste stap gezet op weg naar invoering van de plannen die in het Regeerakkoord zijn aangekondigd. Het wetsontwerp staat tot en met 7 mei 2018 open voor internetconsultatie. Iedere burger of (belangen)organisatie kan in…

Lees meer