Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Online seminars voor ondernemers op 15 en 21 april 2020

Bekius, Allard, Gunckel, Diana, Haastert, Huub van, Klein, Rob, Nijhuis, Carla | woensdag 1 april 2020

In de maand april verzorgt de Nysingh Academy online seminars speciaal voor ondernemers. Tijdens deze online seminars ontvangt u informatie over onderwerpen die in de huidige situatie voor u als ondernemer belangrijk kunnen zijn. Woensdag 15 april 2020 van 11.00 – 12.00 uur: ‘Contracten en Covid-19; hoe te handelen?’ Het Covid-19 virus heeft grote invloed…

Lees meer

Wat als een bestuurder uitvalt door het Coronavirus?

Terhorst, Bart | woensdag 1 april 2020

Ieder bestuur van een rechtspersoon, of het nu om een B.V., coöperatie, stichting of vereniging gaat, probeert deze weken zo goed als mogelijk te anticiperen op de gevolgen van het Coronavirus en de maatregelen van het kabinet. Dat is een kwestie van goed besturen. Zo moet ook nagedacht worden over een situatie dat tijdelijk moet…

Lees meer

COVID-19 en de algemene vergadering

Terhorst, Bart | woensdag 1 april 2020

Normaal gesproken worden rond deze tijd bij veel vennootschappen de aandeelhouders opgeroepen voor de jaarlijkse algemene vergadering. Deze vindt plaats op het kantoor van de vennootschap of in een plaatselijke vergaderruimte. De aandeelhouders komen in het voorjaar graag bijeen om de stand van zaken van het bedrijf te bespreken en om besluiten te nemen. Het…

Lees meer

Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid klaar! (NOW-regeling)

Batavier, Fréanne, Deventer, Marjolijn van | dinsdag 31 maart 2020

Eerder informeerden wij u al over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-regeling). Deze regeling is aangekondigd, na het stopzetten van de Regeling Werktijdverkorting. Vanochtend (31 maart 2020) zijn de uitwerkingen van deze regeling bekend gemaakt, waaronder de berekening van het omzetverlies en de verduidelijking dat de NOW-regeling juist ook bedoeld is om…

Lees meer

AP en minister laten de teugels vieren

Ketting, Rutger | maandag 30 maart 2020

Zowel de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als de minister van VWS hebben kenbaar gemaakt dat ze tijdens de Coronacrisis soepeler zullen omgaan met privacyregels. Autoriteit Persoonsgegevens De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft overheden en bedrijven tijdens de coronacrisis ruimte om zich te concentreren op de bestrijding van corona. De voorzitter van de AP zegt daarover: “Privacy is…

Lees meer

De dringende medisch-wetenschappelijke behoefte aan corona-data

Ketting, Rutger, Zwartjens, Danielle | maandag 30 maart 2020

Medische onderzoekers hebben in het kader van de effectieve bestrijding van het corona-virus dringend behoefte aan grote hoeveelheden data over (de behandeling van) corona-patiënten, onder meer om risicogroepen te kunnen gaan stratificeren. In technische zin zijn daar voldoende mogelijkheden voor, de vraag is of en in hoeverre voor het verkrijgen van deze privacy-gevoelige data steeds…

Lees meer

Arbeidsrecht voor Onderwijs tijdens de coronacrisis

Essen, Henry van, Liebrand, Johanneke | maandag 30 maart 2020

Voor de sector onderwijs gelden een aantal bijzondere regelingen in relatie tot het coronavirus die niet gelden voor werknemers in de private sector. We hebben de op dit moment meest voorkomende arbeidsrechtelijke vragen binnen het onderwijs voor u verzameld in deze Q&A. Moet mijn werknemer melden dat hij / zij mogelijk besmet is met het…

Lees meer

Corona en de meivakantie | mag werkgever of werknemer vakantiedagen intrekken?

Kamphuis, Rianne | maandag 30 maart 2020

Voorlopig hebben we te maken met de impact van het coronavirus. We zien dat werkgevers en werknemers in de dagelijkse praktijk inmiddels hun weg weten te vinden, maar hoe zit het met de aankomende meivakantie? Mag een werkgever vanwege ontstane drukte vakantiedagen intrekken? Of andersom: mag een werknemer verzoeken de vastgestelde vakantiedagen op te schuiven…

Lees meer

Uitstel van betaling door banken: zoek de verschillen

Gunckel, Diana | vrijdag 27 maart 2020

De financiële gevolgen van de binnenlandse en buitenlandse overheidsmaatregelen die zijn genomen in het kader van de beteugeling van het Coronavirus, zijn voor veel ondernemers enorm. De publieke en private sector nemen daarom initiatieven om deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Eén van deze initiatieven is het aanbod van de banken aan ondernemers om…

Lees meer

Online seminar arbeidsrecht met veelgestelde vragen Corona-virus

Bekius, Allard, Graaff, Ilona de | donderdag 26 maart 2020

In dit online seminar geeft Allard Bekius antwoorden op veelgestelde arbeidsrechtelijke vragen rond het Corona-virus. Daarnaast legt hij uit wat het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) precies inhoudt. Bekijk online seminar Heeft u zelf nog een arbeidsrechtelijke vraag over de Corona-crisis? Neem gerust contact op met Allard Bekius of iemand anders van ons Corona Alert Team.…

Lees meer

Meest gestelde bestuursrechtelijke vragen tijdens de Corona-uitbraak

Textor, Vera, Tunnissen, Mark | woensdag 25 maart 2020

Update 30 maart 2020 Veel van onze overheidscliënten willen gedurende de Corona-uitbraak zoveel mogelijk doorgaan met het primaire proces. Dat juichen wij van harte toe. Om de focus op het primaire proces te kunnen houden, delen wij daarom graag met u de antwoorden op de meest gestelde vragen op het terrein van het bestuursrecht. De…

Lees meer

Coronavirus en de continuering van het onderwijs

Essen, Henry van, Liebrand, Johanneke | maandag 23 maart 2020

Een update: wat u als onderwijsinstelling moet weten over Corona en BPV/stage, toetsen, examinering, diplomering, doorstroming en BSA-normering: PO VO en Vavo Mbo Hbo en WO maar ook: Stappenplan om de examinering door te laten gaan (Mbo en vavo) Leerling/student en inzet als vrijwilliger Op 15 maart 2020 heeft het kabinet besloten dat er vanwege het…

Lees meer

Zorg tijdens de Coronacrisis

Beijering-Beck, Annechien, Ende, Tessa van den, Hoogeterp, Eveline | maandag 23 maart 2020

Veelgestelde vragen vanuit de zorg Hoe moet dat met zorgovereenkomsten en productie als alle zorg gaat naar het bestrijden van het coronavirus? Hulp is dringend nodig, mogen we werken met zorgpersoneel waarvan de BIG-registratie is verlopen? Digitaal zorg verlenen, hoe werkt dat volgens de NZa? Hoe vindt de afweging plaats als het gaat om het…

Lees meer

Commerciële contracten en het Covid-19 virus

Klein, Rob | maandag 23 maart 2020

Veel ondernemingen hebben ons in de afgelopen week vragen gesteld hoe om te gaan met hun commerciële contracten en het Covid-19 virus. Een overzicht van de meest gestelde vragen en onze antwoorden delen wij graag. Kun je van overeengekomen afname- of leveringsverplichtingen af door het Corona-virus? Levert het Corona-virus overmacht op? Kunnen overmachtsituaties contractueel worden…

Lees meer

Coronacrisis, de mededingingsregels en de ACM

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | vrijdag 20 maart 2020

Take aways: ACM geeft enige guidance over mogelijkheden van samenwerking om crisis te lijf te gaan; Gezien de bevoorradingssituatie mogen supermarkten elkaar informeren over voorraden; Logistieke dienstverleners mogen samenwerken om de samenleving van levensmiddelen te voorzien; Bedrijven mogen met elkaar afspraken maken over een soepele omgang met debiteuren; Groothandels van geneesmiddelen mogen elkaar op de…

Lees meer

Tijdelijke kaderregeling voor staatssteun tijdens coronacrisis

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | vrijdag 20 maart 2020

Take aways: De Tijdelijke kaderregeling die gisteravond door de Europese Commissie is vastgesteld biedt aanvullende mogelijkheden voor het verlenen van bepaalde vormen van steun door overheden aan bedrijven die snel door de Commissie goedgekeurd kunnen worden. Subsidies tot een maximum van € 800.000 kunnen na aanmelding door de Europese Commissie worden goedgekeurd. Ook andere vormen…

Lees meer

Corona: de IGJ geeft zorgaanbieders extra tijd

Ende, Tessa van den, Kastelein, Willemien, Zwartjens, Danielle | donderdag 19 maart 2020

De IGJ hanteert bij de uitvoering van de op haar rustende toezichthoudende taken termijnen waarbinnen de zorgaanbieder een calamiteit moet melden of moet reageren op door de IGJ gegevens instructies of toegezonden verslagen c.q. rapporten. De IGJ vermeldt op haar website dat aan deze termijnen in verband met de corona-crisis niet langer strikt de hand…

Lees meer

Corona-nood breekt wet: niet-praktiserend artsen en verpleegkundigen mogen terug aan het bed

Ende, Tessa van den, Kastelein, Willemien, Zwartjens, Danielle | donderdag 19 maart 2020

Minister Bruins (Medische Zaken en Sport) heeft, nu de reguliere zorg onder grote personele druk is komen te staan, de mogelijkheid bekeken om niet langer praktiserende artsen en verpleegkundigen toch weer in te kunnen zetten ter ondersteuning van de huidige zorgverleners. Hij heeft daartoe overleg gevoerd met de representatieve beroepsorganisaties, waaronder de KNMG,  waarna de…

Lees meer

Financiële problemen als gevolg van Coronavirus (III)

Klein, Rob, Wevers, Maarten | woensdag 18 maart 2020

Afgelopen maandag 16 maart 2020 bespraken wij al een aantal maatregelen die genomen kunnen worden om de financiële gevolgen als gevolg van het coronavirus te beperken. Gisteren heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt. De maatregelen zijn gericht op het beschermen van banen en inkomens en trachten de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grote bedrijven…

Lees meer

Geen werktijdverkorting, maar het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)!

Batavier, Fréanne, Deventer, Marjolijn van | woensdag 18 maart 2020

Het COVID-19-coronavirus heeft zijn weerslag op de bedrijven in Nederland. De werkzaamheden of omzet van uw onderneming kunnen hierdoor aanzienlijk afnemen. De afgelopen dagen zijn door veel werkgevers aanvragen ingediend voor werktijdverkorting. Deze regeling was echter niet berekend op de ongekende werkvermindering zoals die nu optreedt. De Regeling Werktijdverkorting (wtv) is dan ook per direct…

Lees meer