Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Vels, Marjolein | maandag 20 januari 2020

Wat verandert er in het wettelijke kader voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen? Samenvatting In het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen wordt het rechtspersonenrecht verder geüniformeerd. De reden van invoering is om misstanden te voorkomen, zoals die zich in het verleden hebben voorgedaan bij bijvoorbeeld woningcoöperaties en zorginstellingen. Ook al is de datum van…

Lees meer

Wat betekent het UBO-register voor u(w bedrijf)?

Buit-Timmer, Marieke, Mulder ten Kate, Bram | donderdag 19 december 2019

Op 4 april 2019 heeft de Minister van Financiën een wetsvoorstel gepubliceerd met betrekking tot  de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (de Richtlijn) in Nederland. Volgens de Richtlijn dient elke EU-lidstaat een register bij te houden waarin de gegevens van zogeheten uiteindelijke belanghebbenden (ultimate beneficial owners of UBO’s) van bepaalde juridische entiteiten worden geregistreerd. Het…

Lees meer

Johanneke Liebrand genomineerd voor Legal Woman of the Year 2019

Liebrand, Johanneke | woensdag 30 oktober 2019

Johanneke Liebrand, advocaat en partner bij Nysingh advocaten & notarissen, is genomineerd voor de titel ‘Legal Woman of the Year 2019’. De verkiezing waarbij vrouwelijk juridisch toptalent in de schijnwerpers wordt gezet. Als specialist Onderwijsrecht en Arbeidsrecht voor Overheid en Onderwijs, heeft Johanneke zich bij Nysingh in het bijzonder toegelegd op het begeleiden van overheids-…

Lees meer

Mediation in het Onderwijs

Deventer, Marjolijn van | dinsdag 8 oktober 2019

Ouders willen het beste voor hun kind. De school wil het beste voor haar leerlingen. Gelukkig vinden ouders en school elkaar vaak in ditzelfde doel. Toch kan het gebeuren dat school en ouders lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Maar ook intern kan sprake zijn van  problemen in de communicatie en samenwerking. Denk aan team-conflicten…

Lees meer

WhatsApp in het onderwijs

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | maandag 3 juni 2019

Wat wel en niet mag De meeste onderwijsorganisaties hebben inmiddels een vastgesteld privacybeleid, of zijn dit aan het ontwikkelen. Veel besturen kampen met de vraag of het gebruik van WhatsApp nog wel binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het privacybeleid valt. Er zijn veel haken en ogen aan het gebruik van whatsapp in…

Lees meer

Medezeggenschap | Instemming (G)MR op hoofdlijnen begroting vereist

Graaff, Ilona de, Liebrand, Johanneke | dinsdag 9 april 2019

De ministerraad heeft op 1 februari 2019 ingestemd met de introductie van een instemmingsrecht voor de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad op de ‘hoofdlijnen van de begroting’. Dit is een besluit in de reeks ‘Verstevigen medezeggenschap / intern toezicht’. De minister is voornemens de (G)MR het instemmingsrecht (op de begroting) te geven om de positie van de medezeggenschap…

Lees meer

Functionele scheiding van bestuur en intern toezicht

Buit-Timmer, Marieke | zondag 24 februari 2019

Onafhankelijkheid van intern toezicht kan beter Vorig jaar deed de onderwijsinspectie onderzoek naar de vraag of er bij schoolbesturen wel voldoende controle en evenwicht is bij een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht. Dit resulteerde in het rapport ‘Functionele scheiding van bestuur en toezicht in de praktijk’. Aanleiding voor minister Slob te wijzen op…

Lees meer

Directe actie en meldingsplicht

Odijk, Saskia | dinsdag 12 februari 2019

Artikel 7:954 lid 1 BW geeft in geval van personenschade (dood, letsel) aan de benadeelde(n) een direct vorderingsrecht op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de aansprakelijke partij. De benadeelde kan rechtstreeks betaling van de verzekeraar aan hem vorderen, uiteraard voor zover de betreffende verzekering dekking biedt. Voor het ontstaan van deze bevoegdheid voor de benadeelde om rechtstreeks…

Lees meer

Cliëntenlezing arbeidsrecht

Kamphuis, Rianne, Liebrand, Johanneke | maandag 28 mei 2018

Hoe houd ik mijn werknemers optimaal inzetbaar en andere actualiteiten op arbeidsrechtelijk gebied. Arbeidsrecht advocaten Johanneke Liebrand en Rianne Kamphuis gaven onlangs in een cliëntenlezing antwoord op bovenstaande vraag. Aan de orde kwam hoe je kan bereiken dat een werknemer een leven lang blijft leren en inzetbaar blijft. Ook als functies zich ontwikkelen of de…

Lees meer

Nysingh AVG-scan neemt twijfels weg

maandag 30 april 2018

Veel organisaties en bedrijven twijfelen over de stappen die gezet moeten worden voor de AVG en of de ondernomen stappen wel de juiste zijn. Om deze onzekerheid weg te nemen, ontwikkelden onze privacy specialisten de AVG-scan. U leest er meer over in dit artikel. Nu nog vragen veel organisaties zich af of alle gewenste activiteiten…

Lees meer

Nysingh ontbijtsessie: Scholen en AVG. Wat is er veranderd na 25 mei 2018?

Liebrand, Johanneke, Quint, Reinier | maandag 26 maart 2018

In een door Nysingh georganiseerde ontbijtmeeting voor directies van onderwijsinstellingen, ging Reinier Quint (privacy recht advocaat) in op het onderwerp Scholen en AVG. Wat verandert er na 25 mei 2018. Zijn die veranderingen echt zo ingrijpend, of valt dit in de praktijk wel mee. Verantwoordelijkheden Na de inwerkingtreding van de AVG, hebben scholen meer verantwoordelijkheden…

Lees meer

Wie een school bestuurt, bestuurt een wereld op zich

woensdag 28 februari 2018

Een wereld die bovendien steeds groter en complexer wordt. Denk aan individualisering en digitalisering in het onderwijs, goed bestuur en toezicht, kwesties rondom privacy en integriteit, personeelszaken, bekostiging en huisvestiging. De Marktgroep Onderwijs van Nysingh kent de wereld van het onderwijs en weet hoe breed het palet van schoolbestuurders is. Wilt u meer weten over…

Lees meer

Nysingh start onderwijs campagne

woensdag 6 december 2017

Wie een school bestuurt, bestuurt een wereld op zich. Een wereld die bovendien steeds groter en complexer wordt. Denk aan digitalisering, kwesties rondom privacy, integriteit en personeelszaken. De Marktgroep Onderwijs van Nysingh kent de wereld van het onderwijs en weet hoe breed het palet van schoolbestuurders is. Om meer bekendheid te geven aan deze expertise…

Lees meer

Nysingh opent kantoor in Utrecht

donderdag 18 mei 2017

Daar zijn waar onze cliënten zijn! Nysingh opent een kantoor aan de Maliebaan in Utrecht. Met kantoren in Apeldoorn, Arnhem en Zwolle versterkt Nysingh hiermee haar landelijke positie. “Door het succes van onze juridische diensten, hebben we alle reden om optimistisch te zijn. Het openen van een kantoor in Utrecht is een logische stap om…

Lees meer

Als een onderwijsinstelling failliet gaat, voor wie zijn dan de schoolgebouwen?

Klostermann, Wim | dinsdag 11 april 2017

Onderwijsinstellingen die vallen onder de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs hebben hun schoolgebouwen meestal in eigendom. Maar ten aanzien van die schoolgebouwen heeft de gemeente het zg. ‘economisch claimrecht’. Als de gebouwen buiten gebruik worden gesteld, kan daarover een ‘besluit’ worden genomen door Gedeputeerde Staten. Een dergelijk besluit…

Lees meer

€ 3 miljoen subsidie voor de aanleg van een “golfsurfbaan” vormt geen staatssteun

vrijdag 24 juni 2016

De Rechtbank Rotterdam heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat de verlening van € 3 miljoen subsidie door de Gemeente Rotterdam (Gemeente) voor de realisatie van een “golfsurfbaan” geen staatssteun inhoudt omdat de subsidie de tussenstaatse handel niet beïnvloedt. De rechtbank volgt daarmee het standpunt van verweerster (Gemeente) dat de golfsurfbaan slechts een zuiver lokaal…

Lees meer

Kunnen bestuursrechtelijke boetes wegens eigen overtredingen via een contractueel beding worden verhaald op de medecontractant?

Boonstra, Wouter | dinsdag 8 december 2015

gerechtshof Den Bosch op 24 november 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:4757 Een beding in een aannemingsovereenkomst dat verhaal van bestuursrechtelijke boetes mogelijk maakt op de onderaannemer wegens eigen overtreding van overheidsvoorschriften door hoofdaannemer is toegestaan, aldus gerechtshof Den Bosch op 24 november 2015 in kort geding (ECLI:NL:GHSHE:2015:4757). In dit geval had de Inspectie SZW de hoofdaannemer een boete…

Lees meer

De verzwaarde aansprakelijkheidsmaatstaf voor bestuurdersaansprakelijkheid

Haastert, Huub van | woensdag 7 januari 2015

Uitgangspunt in het Nederlandse rechtspersonenrecht, is dat bestuurders van rechtspersonen slechts in uitzonderingsgevallen persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap. Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, dan is alleen de vennootschap aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Bijzondere omstandigheden kunnen er evenwel toe leiden,…

Lees meer

Toezicht bij stichting en vereniging beter geregeld

Mulder ten Kate, Bram | donderdag 13 februari 2014

De minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, bracht in november 2013 de Tweede Kamer op de hoogte van zijn voornemen de kwaliteit van het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te willen verbeteren. In vervolg daarop stuurde hij recent een wetsvoorstel voor advies naar verscheidene instanties, zoals de Raad voor de rechtspraak. De…

Lees meer