Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Verslag online seminar ‘Privacy in het sociaal domein’

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | donderdag 21 november 2019

Op 19 november 2019 vond ons online seminar plaats over privacy in het sociaal domein. Hier wordt veel gewerkt met gevoelige persoonsgegevens. Daarom is het belangrijk dat gemeenten en andere organisaties weten hoe hiermee om te gaan. Tijdens het online seminar hebben Carola van Andel en Maarten van Nijendaal de basisbegrippen uit de Algemene Verordening…

Lees meer

Garantieverstrekking en verplichte verzekeringen: let op regelgeving verzekeringen!

Zwart, Stijn de | dinsdag 2 juli 2019

Als ondernemingen extra garantie aanbieden op hun producten is mogelijk sprake van verzekeren. In deze gevallen moet voldaan worden aan de regels voor verzekeren uit de Wet op het financieel toezicht (Wft), gebaseerd op de Richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD). De AFM en DNB houden toezicht op deze regelgeving en kunnen boetes opleggen. Verzekering gedefinieerd Met name…

Lees meer

Schadevergoeding toegekend wegens schending privacy door gemeente

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | vrijdag 7 juni 2019

De rechtbank Overijssel heeft bij uitspraak van 28 mei 2019 (ECLI:NL:RBOVE:2019:1827) een schadevergoeding van € 500,- toegekend wegens schending van privacy door een gemeente. Inzage verzoek als vervolg op Wob-verzoeken Wat was er aan de hand? Betrokkene had twee Wob-verzoeken bij de gemeente Deventer ingediend. Ambtenaren van de gemeente Deventer hebben ambtenaren van andere bestuursorganen hierover…

Lees meer

WhatsApp in het onderwijs

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | maandag 3 juni 2019

Wat wel en niet mag De meeste onderwijsorganisaties hebben inmiddels een vastgesteld privacybeleid, of zijn dit aan het ontwikkelen. Veel besturen kampen met de vraag of het gebruik van WhatsApp nog wel binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het privacybeleid valt. Er zijn veel haken en ogen aan het gebruik van whatsapp in…

Lees meer

Het UBO-register: gevolgen voor de privacy van ondernemers

Vels, Marjolein | vrijdag 3 mei 2019

Essentie Met ingang van 10 januari 2020 worden de eigenaren van- of personen die de zeggenschap hebben in een vennootschap of andere juridische entiteit in een openbaar register geregistreerd: het UBO-register. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de privacy van deze personen. Het wetsvoorstel om dit in te voeren is op 6 april jl. ingediend bij…

Lees meer

Misbruik Wbp en incasseren dwangsommen: het hoger beroep

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | donderdag 31 januari 2019

De uitspraak van 23 januari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:181) betreft het hoger beroep op de uitspraak van rechtbank Den Haag van 12 december 2017. Wij schreven hier eerder dit artikel over. De rechtbank oordeelde destijds dat appellant misbruik maakte van het recht op inzage in de verwerkte persoonsgegevens ex artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het…

Lees meer

Schoolfotograaf en AVG

Scholtens, Jasper | maandag 3 december 2018

Onduidelijkheid troef Dit voorjaar werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ondanks alle voorbereidingstijd en publiciteit blijken veel organisaties nog steeds met vragen te worstelen. Ook in het onderwijs. Enkele heikele punten, zoals de schoolfotograaf en AVG nader belicht. De invoering van de AVG heeft geleid tot veel aandacht van de media en vanuit de…

Lees meer

Rechtbank: doorzenden persoonsgegevens tussen bestuursorganen in strijd met eisen van proportionaliteit en subsidiariteit

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | donderdag 30 augustus 2018

Op 18 juli 2018 (ECLI:NL:RBOVE:2018:2496) deed de rechtbank Overijssel uitspraak in een zaak waarin een betrokkene om inzage van zijn persoonsgegevens had verzocht bij de gemeente Deventer. In de uitspraak staat de rechtbank stil bij de vraag of het college van burgemeester en wethouders de persoonsgegevens van betrokkene mocht doorsturen aan andere bestuursorganen. De casus…

Lees meer

Blockchain, een nieuw perspectief op zorg verlenen

Ende, Tessa van den | donderdag 26 juli 2018

In de loop van 2017 zijn blockchain en de mogelijkheden ervan breed bekend geworden. Toch blijkt het in de praktijk nu nog lastig om met blockchain te werken. Er is niet één blockchain en de techniek is ingewikkeld. Net zoals het internet destijds was. De mogelijke toepassingen zijn veelbelovend. Informatie-uitwisseling in de zorg of het…

Lees meer

Alert | Wanneer is een FG in de zorg verplicht?

Kastelein, Willemien | woensdag 6 juni 2018

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is bij een grootschalige verwerking van gegevens een Functionaris Gegevensbescherming (FG) nodig. De AVG maakt niet duidelijk wat onder ‘grootschalige verwerking’ moet worden verstaan. Op 31 mei jl. heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een verduidelijking gegeven over de vraag wat grootschalige gegevensverwerking in de zorg is. Huisartsenpraktijken…

Lees meer

Alcohol- en drugsbeleid in het onderwijs

dinsdag 29 mei 2018

Zerotolerancebeleid beste optie Onderwijsinstellingen zien steeds vaker de noodzaak voor het invoeren van een beleid ten aanzien van gebruik van alcohol en drugs. Denk daarbij niet alleen aan de lessen, maar ook aan schoolfeesten, excursies en zelfs vrijwillige activiteiten en reizen die worden georganiseerd door of vanuit de onderwijsinstelling. Hoe verhoudt zich dit alcohol- drugsbeleid…

Lees meer

AVG – Arbeidsrechtelijke plichten en rechten op een rij

Margadant, Martine | maandag 28 mei 2018

Het zal u niet ontgaan zijn dat per 25 mei a.s. de AVG van kracht wordt. Hierin is nauwkeuriger en uitgebreider dan het geval was, vastgelegd hoe u als werkgever met de verwerking van persoonsgegevens moet omgaan. Dat heeft zowel op het vlak van het registreren van persoonsgegevens bij ziekte als voor de rechten van…

Lees meer

HR EN PRIVACY | Invloed van de AVG in de praktijk

Baremans, Astrid | maandag 30 april 2018

De afgelopen jaren is de aandacht voor het beschermen van onze privacy sterk toegenomen. Dat is niet vreemd als je bedenkt dat we – mede door de snelgroeiende digitale technieken- steeds meer persoonsgegevens verwerken en opslaan. Deze ontwikkeling vraagt om aangepaste wetgeving. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – die vanaf 25 mei 2018 de Wet…

Lees meer

AVG & DE OVERHEID | Beter voorbereid op de AVG

Andel, Carola van | maandag 30 april 2018

Is uw overheidsorganisatie klaar voor de AVG? De kans dat u hier volmondig ‘ja’ op kunt antwoorden is niet groot. Uit een inventarisatie van Nysingh begin 2018 blijkt namelijk dat nog bijna niemand helemaal klaar is voor de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming. Dat geldt overigens zowel voor de publieke sector als het bedrijfsleven.…

Lees meer

Nysingh AVG-scan neemt twijfels weg

maandag 30 april 2018

Veel organisaties en bedrijven twijfelen over de stappen die gezet moeten worden voor de AVG en of de ondernomen stappen wel de juiste zijn. Om deze onzekerheid weg te nemen, ontwikkelden onze privacy specialisten de AVG-scan. U leest er meer over in dit artikel. Nu nog vragen veel organisaties zich af of alle gewenste activiteiten…

Lees meer

E-commerce & Privacy | Voorbereiden op de AVG in de praktijk

Ketting, Rutger | woensdag 25 april 2018

De digitale samenleving brengt ongekende mogelijkheden en kansen met zich mee. Daar weten e-commercebedrijven alles van. Maar door snelgroeiende technieken worden ook steeds meer persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen. Deze ontwikkeling vraagt om moderne wetgeving. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – die vanaf 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt – voldoet aan deze…

Lees meer

AVG in de Zorg: Een bittere pil?

Kastelein, Willemien | maandag 23 april 2018

Ons recht op privacy is een grondrecht. Een recht dat we goed moeten beschermen. Niemand wil dat zijn gegevens op straat komen te liggen of in verkeerde handen vallen. Dat geldt bovenal voor onze medische gegevens; de gegevens over ons geestelijk en lichamelijk welzijn. Vanwege deze gevoeligheid zijn zorgaanbieders al gewend om met uiterste nauwkeurigheid…

Lees meer

AVG & Verzekeren | Cyberriskmanagement is meer dan security

Zwart, Stijn de | vrijdag 13 april 2018

De invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt met rasse schreden dichterbij. Veel verzekeraars en ook verzekerden zien dit met de nodige spanning tegemoet. En dat is ook wel terecht. De AVG is op veel punten namelijk strenger dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Voor een verzekeringsmaatschappij – waar dagelijks persoonsgegevens worden verwerkt –…

Lees meer

Nysingh ontbijtsessie: Scholen en AVG. Wat is er veranderd na 25 mei 2018?

Liebrand, Johanneke, Quint, Reinier | maandag 26 maart 2018

In een door Nysingh georganiseerde ontbijtmeeting voor directies van onderwijsinstellingen, ging Reinier Quint (privacy recht advocaat) in op het onderwerp Scholen en AVG. Wat verandert er na 25 mei 2018. Zijn die veranderingen echt zo ingrijpend, of valt dit in de praktijk wel mee. Verantwoordelijkheden Na de inwerkingtreding van de AVG, hebben scholen meer verantwoordelijkheden…

Lees meer

Let op! Elk individu kan uw organisatie na 25 mei vragen om vergeten te worden

Quint, Reinier | dinsdag 27 februari 2018

Hoe privé zijn privégegevens nog? Bij het inchecken op het station, online bestellen van boodschappen, reageren op een vacature of het bezoeken van een arts laat iedereen sporen achter van privégegevens. En ook uw organisatie heeft meer privégegevens in bezit dan u lief is. De AVG geeft meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen.…

Lees meer