Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Garantieverstrekking en verplichte verzekeringen: let op regelgeving verzekeringen!

Zwart, Stijn de | dinsdag 2 juli 2019

Als ondernemingen extra garantie aanbieden op hun producten is mogelijk sprake van verzekeren. In deze gevallen moet voldaan worden aan de regels voor verzekeren uit de Wet op het financieel toezicht (Wft), gebaseerd op de Richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD). De AFM en DNB houden toezicht op deze regelgeving en kunnen boetes opleggen. Verzekering gedefinieerd Met name…

Lees meer

Mooie vermelding in Chambers Guide Europe 2019

Dekker, Cees, Dorhout Mees, Tjalling, Sijmons, Jaap | dinsdag 9 april 2019

De nieuwe Chambers Guide Europe 2019 is uit. Ook dit jaar hebben we weer een aantal mooie vermeldingen. Drie secties en vier advocaten van Nysingh hebben de rankings van Chambers gehaald: Cees Dekker, Jaap Sijmons, Tjalling Dorhout Mees en Hemke de Weijs. Chambers and Partners publiceert elk jaar de Gids Europe’s Leading Lawyers in Business…

Lees meer

De uitleg van een contract in de context van het aanbestedingsrecht

maandag 8 oktober 2018

Soms bevat een contract tussen een aanbestedende dienst en een ondernemer onduidelijkheden waarover een geschil kan ontstaan. Hoe moet die onduidelijkheid worden uitgelegd als het contract tot stand is gekomen na een aanbestedingsprocedure? Rechtbank Den Haag 7 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:6510 Verlenging van een contract De aanbestedende dienst Avalex heeft na aanbesteding een contract gesloten met…

Lees meer

e-CMR: pilot elektronische vrachtbrief in Benelux

Zwart, Stijn de | donderdag 15 maart 2018

Transportondernemingen hebben de afgelopen twee decennia een grote digitaliserings- en automatiseringsslag gemaakt. Routes worden automatisch ingepland en GPS-tracking en de digitale tachograaf waken over de veiligheid van de chauffeur en de vervoerde goederen. Op één terrein is de digitalisering echter altijd achtergebleven en dat is het gebruik van de vrachtbrief. Deze gaat nog vrijwel altijd…

Lees meer

Hof van Justitie: voor zuiverplantaardige producten mogen geen benamingen zoals “melk” of “kaas” worden gebruikt

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | donderdag 15 juni 2017

Voor zuiver plantaardige producten mogen geen benamingen zoals “melk”, “kaas”, “room” of “yoghurt” worden gebruikt. Dergelijke benamingen zijn op grond van EU-regelgeving voorbehouden aan producten die van dierlijke oorsprong zijn, of aan producten die op een limitatieve lijst met uitzonderingen staan, zoals “pindakaas”. Dit heeft het Hof van Justitie in zijn arrest van 14 juni…

Lees meer

EU-recht begrenst nationale regeling over nutriënten in voedingssupplementen

Belhadj, Ekram | maandag 12 juni 2017

Wanneer een bedrijf voedingssupplementen in de EU op de markt brengt, kan het niet zonder meer door nationale regelgeving gehouden worden aan maximale hoeveelheden vitaminen en mineralen (nutriënten) in die voedingssupplementen. Nationale regelgeving waarin maximale hoeveelheden nutriënten worden vastgesteld, kan namelijk in strijd zijn met het EU-recht. Dit blijkt uit een recent arrest van het…

Lees meer

Wanneer kan een voedingsmiddel als “ongezoet” verkocht worden?

Dekker, Cees, Zwart, Stijn de | dinsdag 4 april 2017

Op 24 januari 2017 heeft de Reclame Code Commissie (RCC) een klacht afgewezen over al dan niet toegevoegde suiker in ongezoete amandelmelk. Het verwijt was dat de producent van de amandelmelk (Melkan) het ingrediënt maltodextrine had verwerkt. En maltodextrine bevat suikers, aldus de klacht. De verwijzing naar “ongezoete” amandelmelk zou wegens toevoeging van maltodextrine misleidend…

Lees meer

Etikettering van levensmiddelen: betere informatie, regelgeving en handhaving NVWA

Belhadj, Ekram | dinsdag 20 december 2016

De trend naar meer transparantie over levensmiddelen is al langer zichtbaar. Etiketteringsregels spelen daarbij een cruciale rol. Op EU-niveau is onder meer in Etiketteringsverordening 1169/2011 bepaald welke informatie foodbedrijven op etiketten moeten vermelden. De minister van VWS heeft in het kader van deze transparantie onlangs het “Actieplan etikettering van levensmiddelen” gelanceerd. Dit plan moet ertoe…

Lees meer

Brexit update

Klein, Rob | maandag 4 juli 2016

De uitkomst van het referendum dat op 23 juni jl. in het Verenigd Koninkrijk is gehouden, is duidelijk: het Verenigd Koninkrijk zal de Europese Unie (EU) verlaten. Dat de Brexit grote gevolgen heeft voor Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven, is onmiskenbaar. Veel zal afhangen van de samenwerkingsvorm die zal worden gekozen voor de toekomstige verhouding…

Lees meer

Niet incasseren en verlagen havenvergoedingen vermoedelijk staatssteun

maandag 20 juni 2016

De Europese Commissie heeft besloten nader onderzoek te doen naar vermeende staatssteun aan twee containerterminalbedrijven in de Antwerpse haven. De bedrijven zouden bevoordeeld worden doordat aan hen met terugwerkende kracht verlaagde vergoedingen worden gerekend. De Commissie vermoedt dat de bevoordeling van de terminalbedrijven als onrechtmatige staatssteun kan worden aangemerkt en niet met de interne markt…

Lees meer

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) vervangt Eigen Verklaring

Mutsaers, Matthijs | dinsdag 19 januari 2016

Op 6 januari jl. is Uitvoeringsverordening (EU) 2016/7 van de Europese Commissie gepubliceerd. Deze Verordening bevat een standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Het UEA vervangt de Nederlandse Eigen Verklaring. In art. 1 van de Verordening is bepaald dat aanbestedende diensten het UEA moeten gebruiken vanaf het moment waarop de nationale maatregelen ter uitvoering…

Lees meer

NVWA vereist strikte naleving etikettering zuigelingenvoeding, opvolgmelk en peutermelk

Zwart, Stijn de | woensdag 14 oktober 2015

Gisteren, op 13 oktober 2015, publiceerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een rapport over de handhaving op etikettering en reclame voor flesvoeding voor zuigelingen en peutermelk. De NVWA constateert dat een betere naleving van de etiketteringsregels noodzakelijk is. Van de onderzochte 66 producten opvolgmelk en peutermelk voldeden maar liefst 49 producten niet aan de…

Lees meer

De concessierichtlijn: nu eindelijk verdiende aandacht voor concessie-overeenkomsten

Berge, Ingrid van den | dinsdag 4 februari 2014

Op dezelfde dag als de klassieke richtlijn is ook de concessierichtlijn aangenomen door het Europees Parlement. Ook voor deze richtlijn geldt dat het wachten is op de vaststelling door de Raad, waarna de implementatietermijn in de Nederlandse wetgeving 24 maanden na publicatie in het Publicatieblad van de EU zal zijn. Tot nu toe is er…

Lees meer