Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Wet terugvordering staatssteun op 1 juli 2018 in werking getreden

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | dinsdag 3 juli 2018

Het belang van de juiste toepassing van de staatssteunregels wordt door de Wet terugvordering staatssteun wederom onderstreept. Deze wet is, nadat deze in februari 2018 werd aangenomen, op 1 juli jl. in werking getreden. Eén van de in het oog springende bepalingen is dat als een overheid ongeoorloofde staatssteun moet terugvorderen, deze wet als grondslag…

Lees meer

Nysingh Online Seminar | Actualiteiten Staatssteun 31 mei 2018

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | donderdag 24 mei 2018

Donderdag 31 mei a.s. van 11.00 – 12.00 uur organiseren wij weer een online seminar Actualiteiten Staatssteun voor medewerkers van overheden. Deelname aan het seminar is kosteloos. Dit seminar wordt verzorgd door Cees Dekker. Cees Dekker is een staatssteunexpert en houdt zich al ruim 20 jaar bezig met het staatsteunrecht. Hij adviseert vele overheden over…

Lees meer

Nysingh Online Seminar | Actualiteiten Staatssteun

Dekker, Cees | donderdag 15 maart 2018

Donderdag 29 maart a.s. van 11.00 – 12.00 uur organiseren wij weer een online seminar Actualiteiten Staatssteun voor medewerkers van overheden. Deelname aan het seminar is kosteloos. Dit seminar wordt verzorgd door Cees Dekker. Cees Dekker is een staatssteunexpert en houdt zich al ruim 20 jaar bezig met het staatsteunrecht. Hij adviseert vele overheden over…

Lees meer

Stap naar rechter om staatssteun Centrumplan, en tegelijk klacht bij Europese Commissie

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | woensdag 14 maart 2018

In een vonnis van 28 februari 2018 van de Rechtbank Limburg  staat centraal de financiering, circa € 2 miljoen, van het Project Centrumplan Bunde door de provincie Limburg en de gemeente Meerssen. Eiseressen, waaronder supermarkten, betogen dat die financiering staatssteun oplevert. Zij vorderen onder meer dat steun wordt teruggevorderd en de resterende steun niet wordt…

Lees meer

Wetsvoorstel terugvordering staatssteun aangenomen door Tweede Kamer

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | maandag 5 februari 2018

Op 1 februari 2018 is het wetsvoorstel “Wet terugvordering staatssteun” aangenomen door de Tweede Kamer. Wij hebben reeds eerder bericht over dit wetsvoorstel en hebben ook onze reactie gegeven over het wetsvoorstel tijdens de internetconsultatie (zie ook MvT p. 23 waar Nysingh wordt genoemd). Deze wet voorziet in een zelfstandige nationaalrechtelijke grondslag voor de terugvordering…

Lees meer

Nysingh Online Seminar 18 januari 2018 | Actualiteiten Staatssteun

Dekker, Cees | vrijdag 12 januari 2018

Nysingh Online Seminar 18 januari 2018 | Actualiteiten Staatssteun Donderdag 18 januari a.s. van 11.00 – 12.00 uur organiseren wij weer een online seminar Actualiteiten Staatssteun voor medewerkers van overheden. Deelname aan het seminar is kosteloos. Dit seminar wordt verzorgd door Cees Dekker. Cees Dekker is een staatssteunexpert en houdt zich al ruim 20 jaar bezig met het…

Lees meer

Nysingh Online Seminar 9 november 2017 | Actualiteiten Staatssteun

Dekker, Cees | dinsdag 31 oktober 2017

Nysingh Online Seminar 9 november 2017 | Actualiteiten Staatssteun Donderdag 9 november a.s. van 11.00 – 12.00 uur organiseren wij weer een online seminar Actualiteiten Staatssteun voor medewerkers van overheden. Deelname aan het seminar is kosteloos. Dit seminar wordt verzorgd door Cees Dekker. Cees Dekker is een staatssteunexpert en houdt zich al ruim 20 jaar bezig…

Lees meer

Nysingh Online Seminar | Actualiteiten Staatssteun

Dekker, Cees | maandag 16 oktober 2017

Donderdag 9 november a.s. van 11:00 – 12:00 uur organiseren wij weer een online seminar Actualiteiten Staatssteun voor medewerkers van overheden. Deelname aan het seminar is kosteloos. Dit seminar wordt verzorgd door Cees Dekker. Cees Dekker is een staatssteunexpert en houdt zich al ruim 20 jaar bezig met het staatssteunrecht. Hij adviseert vele overheden over…

Lees meer

Overheidsmaatregelen voor religieuze instellingen kunnen staatssteun opleveren

Belhadj, Ekram | woensdag 28 juni 2017

Zijn de staatssteunregels van toepassing op een belastingvrijstelling van de overheid ten aanzien van de Katholieke Kerk wanneer die vrijstelling ook geldt voor activiteiten die geen strikt religieus doel hebben? Over deze vraag heeft het Hof van Justitie zich gisteren uitgelaten in een arrest. Het Hof oordeelt dat de vrijstelling inderdaad staatssteun kan opleveren voor…

Lees meer

Nysingh Online Seminar | Actualiteiten Staatssteun 30 maart 2017

Dekker, Cees | vrijdag 24 maart 2017

Donderdag 30 maart a.s. van 11.00 – 12.00 uur organiseren wij weer een online seminar Actualiteiten Staatssteun voor medewerkers van overheden. Deelname aan het seminar is kosteloos. Dit seminar wordt verzorgd door Cees Dekker. Cees Dekker is een staatssteunexpert en houdt zich al ruim 20 jaar bezig met het staatsteunrecht. Hij adviseert vele overheden over…

Lees meer

Staatssteunrecht en het bestuursrechtelijk relativiteitsvereiste

Textor, Vera | donderdag 9 maart 2017

De Centrale Raad van Beroep (hierna: ‘Raad’) oordeelt in deze uitspraak (CRvB 21 februari 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:607) dat de beroepsgrond van appellant – dat sprake is van onrechtmatige staatssteun ingevolge artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: ‘Awb’) – niet kan leiden tot vernietiging van het bestreden besluit. In deze bijdrage bespreek ik deze uitspraak en…

Lees meer

Nysingh online seminar | Actualiteiten Staatssteun 9 februari 2017

Dekker, Cees | vrijdag 3 februari 2017

Donderdag 9 februari a.s. van 11.00 – 12.00 uur organiseren wij weer een online seminar Actualiteiten Staatssteun voor medewerkers van overheden. Deelname aan het seminar is kosteloos. Dit seminar wordt verzorgd door Cees Dekker. U kunt dit seminar volgen van achter uw eigen computer en tevens kunt u vragen stellen of in discussie gaan met…

Lees meer

Ekram Belhadj geeft reactie op fosfaatrechtdiscussie

Belhadj, Ekram | dinsdag 1 november 2016

In een recent verschenen artikel op boerderij.nl geeft Ekram Belhadj haar reactie op de fosfaatrechtdiscussie. Quote: “Staatssteunspecialist en advocaat Ekram Belhadj van Nysingh advocaten schat in dat de Commissie de normen uit de derogatiebeschikking aanmerkt als normen die gelden voor de individuele boer, en via die band meent dat toch sprake is van een norm…

Lees meer

Nieuwe consultatie over voorgestelde wijzigingen AGVV

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | donderdag 20 oktober 2016

De Europese Commissie heeft op 13 oktober 2016 een nieuwe consultatie gelanceerd over voorgestelde wijzigingen in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). De wijzigingen van de AGVV betreffen met name uitbreiding van de werkingssfeer van de AGVV: ook steun aan havens en luchthavens kan onder de AGVV vallen. De Commissie heeft eerder dit jaar ook een consultatie…

Lees meer

Subsidie voor infrastructuur levert staatssteun op

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | donderdag 20 oktober 2016

De Duitse overheid is voornemens om een subsidie te verlenen voor een investeringsproject in de haven van Lauterbach. Deze haven wordt voornamelijk gebruikt door boten die excursies organiseren en door riviercruiseschepen. Na aanmelding van de subsidie heeft de Commissie bij besluit vastgesteld dat hier sprake is van staatssteun, mede omdat de tussenstaatse handel wordt beïnvloed.…

Lees meer

Hof van Justitie: voorwaarden AGVV strikt uitleggen

maandag 12 september 2016

Wanneer sprake is van staatssteun en wordt voldaan aan de voorwaarden van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), hoeft de steun niet voor goedkeuring aangemeld te worden bij de Europese Commissie. Dat scheelt veelal veel tijd en betekent in de praktijk dat de steunmaatregel van de overheid snel kan worden uitgevoerd. De AGVV moet dan wel goed…

Lees meer

Twijfel over subsidieregeling: rechter stelt vragen aan Commissie over staatssteun

Belhadj, Ekram | donderdag 1 september 2016

In een zaak over LNV-subsidies die waren verleend en daarna werden verlaagd wegens staatssteun, heeft het CBb drie vragen gesteld aan de Europese Commissie, blijkt uit een gepubliceerde uitspraak. De subsidie aan de twee appellanten in deze zaak werd verlaagd omdat de subsidieregeling waarop de subsidies waren gebaseerd niet goedgekeurd zou worden door de Commissie.…

Lees meer

Verstrekkende gevolgen staatssteun: overheid moet miljoenen terugvorderen van onderneming

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | woensdag 10 augustus 2016

Spanje heeft in 2013 het voornemen tot het verstrekken van financiering van ongeveer € 360 miljoen aan de Spaanse spoorwegbeheerder ADIF aangemeld bij de Commissie. De steun zou betrekking hebben op de financiering van de totale investeringskosten van een project voor de bouw van een testcentrum voor hogesnelheidstreinen en bijbehorende uitrusting nabij Malaga. Tijdens het…

Lees meer

Commissie keurt overheidsfinanciering ziekenhuizen goed

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | vrijdag 8 juli 2016

De Europese Commissie heeft de afgelopen jaren diepgaand onderzoek gedaan naar de overheidsfinanciering voor een aantal Brusselse openbare ziekenhuizen (IRIS-ziekenhuizen genoemd). Zij heeft deze week bij besluit geoordeeld dat die financiering in overeenstemming is met de staatssteunregels, omdat de overheidsfinanciering dient voor de compensatie van tekorten van de ziekenhuizen die voortvloeien uit het leveren van…

Lees meer

Steun aan voetbalclubs

Dekker, Cees | maandag 4 juli 2016

Na een diepgaand onderzoek is de Europese Commissie tot de conclusie gekomen dat diverse maatregelen van een aantal Nederlandse gemeenten voor FC Den Bosch, MVV Maastricht, NEC Nijmegen en Willem II staatssteun opleveren. Deze steunmaatregelen zijn wel goedgekeurd op grond van specifieke Europese regels voor ondernemingen in financiële moeilijkheden (richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun). Uit…

Lees meer