Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Opleiding en instructie voorkomt aansprakelijkheid werkgever

Blokland, Niels | dinsdag 22 oktober 2019

Een werkgever is snel aansprakelijk voor schade op de werkvloer. Als een werknemer schade lijdt, zal de werkgever aan moeten tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Deze zorgplicht gaat vaak ver. Voor een werkgever blijft het dan ook lastig om vooraf in te schatten welke maatregelen nodig zijn om aansprakelijkheid te voorkomen. Dat…

Lees meer

Uitleg polisvoorwaarden ongevallenverzekering: hoe ernstig is verlies van zicht in één oog?

Ruiter, Anita de | maandag 21 oktober 2019

Bij een val in de vijver is bij een verzekerde een parasiet in zijn rechteroog gekomen, die een infectie van het hoornvlies heeft veroorzaakt, als gevolg waarvan het rechteroog van de verzekerde moest worden verwijderd. Melding verzekeraar Verzekerde heeft het ongeval gemeld bij zijn ongevallenverzekering. De verzekeringsgeneeskundige heeft het percentage blijvende invaliditeit van de verzekerde…

Lees meer

Advocaat Martine Kos sluit zich aan bij Nysingh advocaten en notarissen

dinsdag 1 oktober 2019

Nysingh versterkt per 1 oktober a.s. het team Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer met een nieuwe advocaat: Martine Kos. Martine zal werkzaam zijn op de locaties Arnhem en Utrecht. Martine Kos was sinds 2015 als partner verantwoordelijk voor de sectie aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht bij het Utrechtse kantoor Bosselaar en Strengers Advocaten. Daarvoor werkte zij jarenlang binnen…

Lees meer

Werkgever niet aansprakelijk na val werkneemster tijdens ophangen kerstkaarten

Ceulen, Esther | donderdag 19 september 2019

De plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving gaat voor een werkgever ver. De Hoge Raad legt de lat voor werkgevers hoog. De Hoge Raad zegt niet voor niets dat niet snel mag worden aangenomen dat een werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Dat neemt niet weg dat met de zorgplicht van de werkgever…

Lees meer

Hoe te bewijzen dat niet-aangetekende brieven verzonden en ontvangen zijn

Dalsen, Fleur van | donderdag 19 september 2019

Is een niet-aangetekende brief verzonden en heeft de wederpartij deze ontvangen? Op deze vraag heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 13 augustus 2019 een antwoord gegeven (ECLI:NL:GHARL:2019:6539). Waar ging het over? In deze zaak was de Mercedes-Benz van appellant in de nacht van 31 december 2016 op 1 januari 2017 uitgebrand. Appellant had enkele weken voor…

Lees meer

Rekenrente bij toekomstige arbeidsvermogensschade

Spronck, Maarten | donderdag 19 september 2019

In een recente beschikking van 9 juli 2019 diende de rechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2019:3178) te oordelen over de te hanteren rekenrente bij toekomstige arbeidsvermogensschade. Conceptrichtlijn Rente en Inflatie van de Letselschaderaad In deze zaak beriep het betrokken slachtoffer zich er op dat voor het bepalen van de rekenrente moest worden aangeknoopt bij de conceptrichtlijn Rente en…

Lees meer

Rechtbank Den Haag maakt korte metten met traag procederen

Dalsen, Fleur van | dinsdag 16 juli 2019

De rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2019:6005) heeft op 12 juni jl. een opvallende uitspraak gedaan door (op één na) alle door een vijftal partijen gezamenlijk gevraagde verzoeken c.q. incidenten af te wijzen en het deze partijen te verbieden nog nieuwe incidenten op te werpen vóór de conclusie van antwoord. Wat is hier aan de hand? In…

Lees meer

Garantieverstrekking en verplichte verzekeringen: let op regelgeving verzekeringen!

Zwart, Stijn de | dinsdag 2 juli 2019

Als ondernemingen extra garantie aanbieden op hun producten is mogelijk sprake van verzekeren. In deze gevallen moet voldaan worden aan de regels voor verzekeren uit de Wet op het financieel toezicht (Wft), gebaseerd op de Richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD). De AFM en DNB houden toezicht op deze regelgeving en kunnen boetes opleggen. Verzekering gedefinieerd Met name…

Lees meer

Het hinderpaalcriterium van artikel 13 Zorgverzekeringswet

Dorhout Mees, Tjalling | dinsdag 2 juli 2019

Hoge Raad 7 juni 2019 (ECLI:NL:HR:2019:853) Een verzekeringnemer kan met een zorgverzekeraar verschillende types zorgverzekeringen sluiten: de zogenaamde naturapolis, waarin de verzekerde – kort gezegd – geen uitkering in geld krijgt maar de benodigde zorg waartoe de verzekeraar met zorginstellingen heeft gecontracteerd, de zogenaamde restitutiepolis, waarin de verzekerde een uitkering krijgt die voldoende is om…

Lees meer

Verzekeringsrecht: uitleg uitsluiting in polisvoorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Odijk, Saskia | maandag 1 juli 2019

Gerechtshof Amsterdam 25 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3491 Polisvoorwaarden overlijdensrisicoverzekering X heeft als verzekeringnemer een overlijdensrisicoverzekering bij Delta Lloyd gesloten op het leven van echtgenoot Y. De verzekering keert uit bij overlijden van Y voor 19 december 2018. De ingangsdatum is 1 februari 2012, de verzekerde som bedraagt € 450.000,=. In de polisvoorwaarden is opgenomen dat geen…

Lees meer

Keert de wal het schip?

Ham-Leerkes, Lianne van den | dinsdag 11 juni 2019

Op 7 mei 2019 heeft het gerechtshof Den Haag arrest (ECLI:NL:GHDHA:2019:948) gewezen in een zaak waarin Den Blijker holding op basis van een vriendendienst een aantal personen heeft vervoerd op zijn RIB-boot (Rigid Inflatable Boat) met het doel samen een leuke dag te beleven. Tijdens deze vaartocht heeft één van de passagiers letsel opgelopen. De vraag…

Lees meer

Provincie aansprakelijk voor botsing tussen fietsers?

Dalsen, Fleur van | donderdag 6 juni 2019

Op de wegbeheerder rust de plicht ervoor te zorgen dat de toestand van de weg de veiligheid van personen en zaken niet in gevaar brengt. Als zich een ongeval voordoet (denk bijvoorbeeld aan een eenzijdig fietsongeval of tussen fietsers onderling), dan heeft het slachtoffer op grond van artikel 6:174 BW de mogelijkheid om de wegbeheerder…

Lees meer

Interview: Goed erin, goed eruit

Evers, Rutger, Zwart, Stijn de | dinsdag 28 mei 2019

Onze advocaten Stijn de Zwart en Rutger Evers zijn gespecialiseerd in het vervoerrecht. Zij zijn geïnterviewd door verzekeringsmaatschappij a.s.r. over aansprakelijkheid bij transport. Zij delen hun kennis ook graag met u. Het interview is te lezen via onderstaande link. Interview: Goed erin, goed eruit

Lees meer

Het voorlopig deskundigenbericht en het verlies van een (reële) kans

Blokland, Niels | dinsdag 7 mei 2019

Met name in beroepsaansprakelijkheidszaken wordt met enige regelmaat een beroep gedaan op het ‘het verlies van een kans’, als alternatieve vorm van schade. Toch blijkt dikwijls dat het aannemelijk maken van een reëel kansverlies in een procedure nog niet altijd eenvoudig is. Zie recentelijk bijvoorbeeld HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:642 en Rb. Rotterdam 6 maart…

Lees meer

Landmateriaalverzekering en baggerboten

Evers, Rutger | maandag 6 mei 2019

Uitleg van verzekeringsovereenkomsten is in de verzekeringspraktijk aan de orde van de dag. Wat is “onzorgvuldig handelen”? Wat moeten verzekeraars en verzekerden verstaan onder een “normale reis”? En wanneer is onder een verzekeringsovereenkomst precies sprake van “terrorisme”? In een recente uitspraak van het hof Den Haag van 9 april 2019 (ECLI:NL:GHDHA:2019:776) ging het ook weer…

Lees meer

Snelle toetsing verjaring bij asbest door deskundigenpanel

Bos-van den Berg, Elly | donderdag 2 mei 2019

Bij asbest speelt de verjaringsproblematiek vrijwel altijd een rol, omdat de aandoeningen zich pas tientallen jaren na de asbestblootstelling openbaren. Een extra complicatie daarbij is, dat de meeste slachtoffers, nadat de ziekte zich heeft gemanifesteerd, nog maar korte tijd te leven hebben. Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) speelt in het algemeen een belangrijke rol om voor…

Lees meer

Mooie vermelding in Chambers Guide Europe 2019

Dekker, Cees, Dorhout Mees, Tjalling, Sijmons, Jaap | dinsdag 9 april 2019

De nieuwe Chambers Guide Europe 2019 is uit. Ook dit jaar hebben we weer een aantal mooie vermeldingen. Drie secties en vier advocaten van Nysingh hebben de rankings van Chambers gehaald: Cees Dekker, Jaap Sijmons, Tjalling Dorhout Mees en Hemke de Weijs. Chambers and Partners publiceert elk jaar de Gids Europe’s Leading Lawyers in Business…

Lees meer

Aansprakelijkheid voor onrechtmatige overheidsbesluiten: de Hoge Raad (opnieuw) aan het woord

Lubach, Rense | vrijdag 5 april 2019

Indien de overheid een bestuursrechtelijk besluit neemt dat een toerekenbare onrechtmatige daad oplevert die een ander schade berokkent, kan zij voor dat besluit civielrechtelijk aansprakelijk zijn op grond van artikel 6:162 BW. Anders gezegd: degene die als gevolg van een dergelijk besluit schade lijdt kan deze schade onder bepaalde voorwaarden op de overheid verhalen. Precies…

Lees meer

De 50% regel en de verdeling van de andere 50%

Bolt, Anneke | donderdag 4 april 2019

Art. 185 WVW in hoofdlijnen Zoals bekend, legt art. 185 WVW een verzwaarde aansprakelijkheid op de eigenaar/houder van een motorrijtuig voor schade die fietsers of voetgangers lijden als gevolg van een aanrijding met een motorrijtuig. De aansprakelijkheid is niet onbeperkt. Er is in elk geval geen ruimte voor aansprakelijkheid wanneer de voetganger of fietser ten…

Lees meer