Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Mooie vermelding in Chambers Guide Europe 2019

Dekker, Cees, Sijmons, Jaap | dinsdag 9 april 2019

De nieuwe Chambers Guide Europe 2019 is uit. Ook dit jaar hebben we weer een aantal mooie vermeldingen. Drie secties en vier advocaten van Nysingh hebben de rankings van Chambers gehaald: Cees Dekker, Jaap Sijmons, Tjalling Dorhout Mees en Hemke de Weijs. Chambers and Partners publiceert elk jaar de Gids Europe’s Leading Lawyers in Business…

Lees meer

Nysingh in drie categorieën op een tweede plek in de top 10 specialisaties zorgadvocaten

Dussen, Erik van der, Ende, Tessa van den, Kastelein, Willemien, Sijmons, Jaap | dinsdag 18 december 2018

Ook dit jaar hield Zorgvisie weer de verkiezing topadvocaten in de gezondheidszorg. Onze zorgspecialisten waren weer ruim vertegenwoordigd in de top 10-lijsten die per categorie zijn opgesteld. Hierin werden advocaten van Nysingh zeven keer genoemd, waarvan drie keer op de tweede plaats. Medisch Tuchtrecht In deze categorie staat Willemien Kastelein op de tweede plaats. Op…

Lees meer

Alert | De kogel is door de kerk: de Wet BIG wordt gewijzigd

Kastelein, Willemien, Sijmons, Jaap | woensdag 18 juli 2018

Als gevolg van een wetsvoorstel dat de Eerste Kamer op 10 juli 2018 heeft aangenomen, wordt de Wet BIG op een aantal punten (aanzienlijk) gewijzigd. Hieronder volgt een greep uit de wijzigingen die zullen plaatsvinden als het wetsvoorstel – naar verwachting begin 2019 – in werking treedt. Beroepsverbod Het wetsvoorstel voorziet in een wettelijke grondslag…

Lees meer

Chambers Europe 2018: mooie vermeldingen voor Nysingh 

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees, Fokkens, Tjibbe, Sijmons, Jaap | vrijdag 16 maart 2018

Ook in 2018 heeft Chambers and Partners Nysingh weer geschaard onder de top van de Nederlandse advocatuur. Verschillende advocaten van Nysingh hebben eveneens individuele vermeldingen in de Chambers Europe. Chambers and Partners publiceert elk jaar de Gids Europe’s Leading Lawyers in Business waarin de beste advocaten per rechtsgebied worden aanbevolen. Deze vermeldingen worden samengesteld op…

Lees meer

Forumdiscussie: euthanasie onder de WGBO?

Sijmons, Jaap | maandag 16 oktober 2017

Samen met Luuk Arends ‘De onmogelijke euthanasieovereenkomst: geen geneeskundige behandelingsovereenkomst’, organiseert Nysingh een forumdiscussie: euthanasie onder de WGBO. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2017/6, p. 406-410

Lees meer

Nysingh vier keer in de top 10 topzorgadvocaten

Dekker, Cees, Ende, Tessa van den, Kastelein, Willemien, Mortel, Martijn van de, Mutsaers, Matthijs, Sijmons, Jaap | maandag 29 mei 2017

Ook dit jaar hield Zorgvisie weer de verkiezing topadvocaten in de gezondheidszorg. Nysingh stond met vier advocaten in de top 10. Nysingh is hiermee het meest vertegenwoordigde kantoor in de top 10. Tevens waren de zorgspecialisten ruim vertegenwoordigd in de top 10-lijsten die per categorie zijn opgesteld. Hierin werden advocaten van Nysingh acht keer genoemd,…

Lees meer

Een verloren slag voor de doorleverplicht

Sijmons, Jaap | woensdag 2 november 2016

Mr. Jaap Sijmons blogt op Skipr. Zorgverzekeraars willen ziekenhuizen en ggz-instellingen al jaren een doorleverplicht opleggen (nieuwe cliënten behandelen, ook al is het vergoedingenplafond bereikt) en dwingen deze vaak door hun onderhandelingsmacht af. Ten onrechte. Daar is echter iets aan te doen. In mijn vorige blog over de doorleverplicht beargumenteerde ik waarom het uitgangspunt niet…

Lees meer

De onmogelijke doorleverplicht

Sijmons, Jaap | donderdag 22 september 2016

Mr. Jaap Sijmons blogt op Skipr. Teleurgesteld en bezorgd zag ik dat zorgverzekeraars als Zilveren Kruis, VGZ en Menzis toch weer de doorleverplicht voor 2017 in de standaardcontracten voor ziekenhuizen opnemen (overigens ook bij ggz-instellingen). Het ziekenhuis blijft dan verplicht alle nieuwe verzekerden in zorg te nemen en te behandelen, ook al is het overeengekomen…

Lees meer

Alert | Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering operationeel

Ende, Tessa van den, Kastelein, Willemien, Sijmons, Jaap | maandag 6 juni 2016

Bij brief d.d. 2 juni 2016 heeft de Minister van VWS de Kamer geïnformeerd over de start van de zogeheten ‘Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering’ (‘de Geschilleninstantie’). De introductie van geschilbeslechting voor de zorgcontractering moet worden gezien als sluitstuk voor het verbeteren van het contracteerproces en maakt onderdeel uit van het pakket van maatregelen dat de Minister…

Lees meer

Ranking advocaten in de Zorg: Nysingh met twee advocaten in de top 4 van Zorgadvocaten

Ende, Tessa van den, Sijmons, Jaap | maandag 29 juni 2015

Spraakmakende advocaten in de Zorg. Zorgvisie deed onderzoek. Wie zijn de toppers in het Gezondheidsrecht? Buitengewoon trots dat wij hier kunnen vermelden dat onze advocaten Jaap Sijmons en Tessa van den Ende een prominente plaatsen innemen in de top 4. Door advocatenkantoren en organisaties werd Jaap Sijmons het meest genoemd en eindigt daarmee op de…

Lees meer