Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Wanneer handelt een ouder onrechtmatig jegens het eigen kind?

Spronck, Maarten | woensdag 19 september 2018

Discussie over de vraag of in een bepaalde situatie een ouder onrechtmatig heeft gehandeld ten aanzien van het eigen kind, ligt altijd gevoelig en is precair van aard. Omtrent deze vraag wordt weinig geprocedeerd. Recent wees de rechtbank Gelderland een beschikking in een deelgeschil d.d. 10 september 2018. Deze zaak ging over het volgende. Meisje…

Lees meer

Smartengeld bij dwarslaesie anno 2018; de Rechtbank Noord-Nederland spreekt meervoudig

Spronck, Maarten | dinsdag 23 januari 2018

De Rechtbank Noord-Nederland heeft in een deelgeschil een beschikking afgegeven d.d. 18 januari 2018 (zaaknummer C/18/177110/HARK17-165). Verzoekster overkwam een ernstig verkeersongeval toen zij in een groep met fietsers werd aangereden door een tegemoetkomende tractorcombinatie die over haar lichaam is heengereden. De bestuurder van de tractor reed door. Verzoekster liep een hoge dwarslaesie op, is rolstoelgebonden…

Lees meer

Kenbaarheid van een verhoogd risico bij 7:658 BW

Spronck, Maarten | maandag 16 oktober 2017

De rechtbank Den Haag wees op 31 augustus 2017 een vonnis in een zaak waarin een werknemer had gesteld te lijden aan een depressie en spanningsklachten die veroorzaakt zouden zijn door de slechte werkomstandigheden. Hij doelde daarbij op een te hoge werkdruk, pesterijen en bedreigingen. De vordering van de werknemer werd gegrond op artikel 7:658 BW.…

Lees meer

Beroep op absolute verjaringstermijn in asbestzaken

Spronck, Maarten | maandag 10 april 2017

Op 24 maart 2017 wees de Hoge Raad een nader arrest over het beroep op de absolute verjaringstermijn in asbestzaken (ECLI:NL:HR:2017:494, zaak Maersk). Kort gezegd heeft de Hoge Raad bepaald dat een beroep op de absolute verjaringstermijn niet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Absolute verjaringstermijn asbestkwesties…

Lees meer

Is de bodemrechter gebonden aan eindbeslissingen van de deelgeschilrechter?

Spronck, Maarten | woensdag 12 oktober 2016

Rechtbank Den Haag 16 april 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:4211 De bovengenoemde zaak die diende bij de rechtbank Den Haag had betrekking op een ongeval tussen een snorfietser en een bij Aegon verzekerde auto. De situatie was als volgt. Toen de auto uit een haaks op de weg liggend parkeervak weg reed, schrok de aankomende snorfietser zo dat…

Lees meer

Begroting kosten deelgeschil bij eigen schuld

Spronck, Maarten | woensdag 25 mei 2016

Rechtbank Oost-Brabant 24 maart 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:912 De Rechtbank Oost-Brabant wees een opvallende uitspraak ter zake de begroting van de kosten van het deelgeschil in een situatie waarin sprake is van eigen schuld. Casus De casus laat zich als volgt beschrijven. Op 15 april 2013 was een uitzendkracht werkzaam bij de uitvoering van wegwerkzaamheden. Hij diende…

Lees meer

Begroting kosten deelgeschil bij eigen schuld

Spronck, Maarten | woensdag 25 mei 2016

Rechtbank Oost-Brabant 24 maart 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:912 De Rechtbank Oost-Brabant wees een opvallende uitspraak ter zake de begroting van de kosten van het deelgeschil in een situatie waarin sprake is van eigen schuld. Casus De casus laat zich als volgt beschrijven. Op 15 april 2013 was een uitzendkracht werkzaam bij de uitvoering van wegwerkzaamheden. Hij diende…

Lees meer

Doorwerking van billijkheidscorrectie in regressituaties

Spronck, Maarten | woensdag 30 september 2015

Hoge Raad, 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1873 In een arrest van 10 juli 2015 (RvdW 2015.862) bevestigde de Hoge Raad dat de billijkheidscorrectie van artikel 6:101 lid 1 BW in een regressituatie tussen verzekeraars op dezelfde wijze heeft te gelden als dat het geval zou zijn in de verhouding tussen verzekerden. Dat houdt in dat ook…

Lees meer