Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Garantieverstrekking en verplichte verzekeringen: let op regelgeving verzekeringen!

Zwart, Stijn de | dinsdag 2 juli 2019

Als ondernemingen extra garantie aanbieden op hun producten is mogelijk sprake van verzekeren. In deze gevallen moet voldaan worden aan de regels voor verzekeren uit de Wet op het financieel toezicht (Wft), gebaseerd op de Richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD). De AFM en DNB houden toezicht op deze regelgeving en kunnen boetes opleggen. Verzekering gedefinieerd Met name…

Lees meer

Interview: Goed erin, goed eruit

Evers, Rutger, Zwart, Stijn de | dinsdag 28 mei 2019

Onze advocaten Stijn de Zwart en Rutger Evers zijn gespecialiseerd in het vervoerrecht. Zij zijn geïnterviewd door verzekeringsmaatschappij a.s.r. over aansprakelijkheid bij transport. Zij delen hun kennis ook graag met u. Het interview is te lezen via onderstaande link. Interview: Goed erin, goed eruit

Lees meer

Nysingh Academy verzorgt kennissessies transport en Verzekeringsdag

Zwart, Stijn de | dinsdag 2 april 2019

Kennisoverdracht is één van de pijlers van onze dienstverlening. Onze specialisten verzorgen online seminars, bijeenkomsten en cursussen. De kennisactiviteiten van Nysingh zijn vanaf nu gebundeld in de Nysingh Academy. De Nysingh Academy is een door de Nederlandse Orde van Advocaten (NovA) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) erkend opleidingsinstituut. In veel gevallen kunnen de door…

Lees meer

Onjuiste mededelingen of verzwijging door slachtoffer

Zwart, Stijn de | dinsdag 11 december 2018

Terugkijkend op het afgelopen jaar en voorzichtig vooruitkijkend, behandel ik in deze bijdrage de opzettelijk misleidende mededelingen van een derde jegens verzekeraar. Een onderwerp waarover de Hoge Raad dit jaar oordeelde dat verzekeraar zich tegenover de derde niet kan beroepen op verval van uitkering ex artikel 7:941 lid 5 BW. Allianz c.s./X – Geen analoge…

Lees meer

AVG & Verzekeren | Cyberriskmanagement is meer dan security

Zwart, Stijn de | vrijdag 13 april 2018

De invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt met rasse schreden dichterbij. Veel verzekeraars en ook verzekerden zien dit met de nodige spanning tegemoet. En dat is ook wel terecht. De AVG is op veel punten namelijk strenger dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Voor een verzekeringsmaatschappij – waar dagelijks persoonsgegevens worden verwerkt –…

Lees meer

e-CMR: pilot elektronische vrachtbrief in Benelux

Zwart, Stijn de | donderdag 15 maart 2018

Transportondernemingen hebben de afgelopen twee decennia een grote digitaliserings- en automatiseringsslag gemaakt. Routes worden automatisch ingepland en GPS-tracking en de digitale tachograaf waken over de veiligheid van de chauffeur en de vervoerde goederen. Op één terrein is de digitalisering echter altijd achtergebleven en dat is het gebruik van de vrachtbrief. Deze gaat nog vrijwel altijd…

Lees meer

Verzekeringsfraude en de verwijzingsregisters, vergelijkbare zaken, verschillende uitkomst

Zwart, Stijn de | donderdag 7 december 2017

Op 24 en 27 november 2017 zijn twee kort geding uitspraken gepubliceerd waarin de (voormalig) verzekerde verwijdering van zijn gegevens uit de bekende (fraude)registers eiste. De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2017:6091) oordeelde dat opname in de registers mocht plaatsvinden, terwijl de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2017:13654) oordeelde dat verzekeraar de verwijzing ongedaan moest maken.…

Lees meer

Wanneer kan een voedingsmiddel als “ongezoet” verkocht worden?

Dekker, Cees, Zwart, Stijn de | dinsdag 4 april 2017

Op 24 januari 2017 heeft de Reclame Code Commissie (RCC) een klacht afgewezen over al dan niet toegevoegde suiker in ongezoete amandelmelk. Het verwijt was dat de producent van de amandelmelk (Melkan) het ingrediënt maltodextrine had verwerkt. En maltodextrine bevat suikers, aldus de klacht. De verwijzing naar “ongezoete” amandelmelk zou wegens toevoeging van maltodextrine misleidend…

Lees meer

Beperk schade, voer doorberekeningsverweer

Zwart, Stijn de | maandag 30 januari 2017

Inleiding Het afgelopen jaar heeft de Hoge Raad in TenneT/ABB (Hoge Raad 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1483)  een belangrijk arrest gewezen ten aanzien van de kwalificatie van het doorberekeningsverweer (‘passing-on verweer’). In de literatuur heeft dit arrest vooral aandacht gekregen vanuit mededingingsrechtelijke hoek. Het arrest is echter ook buiten het mededingingsrecht van belang, omdat het een…

Lees meer

Gerecht blokkeert wetenschappelijk onderbouwde claim dextro energy

Dekker, Cees, Zwart, Stijn de | donderdag 23 juni 2016

Op grond van het Europees levensmiddelenrecht (Verordening (EG) nr. 1924/2006, de Europese claimsverordening), mogen alleen door de Europese Commissie (Commissie) goedgekeurde gezondheidsclaims gebruikt worden. Wanneer een gezondheidsclaim niet eerder is goedgekeurd, kunnen ondernemingen om goedkeuring verzoeken. De verrassing was groot toen de Commissie eerder dit jaar een aantal gezondheidsclaims van Dextro Energy afwees, ondanks positief…

Lees meer

Let op bij indienen clementieverzoek bij Europese Commissie en nationale mededingingsautoriteit

Dekker, Cees, Zwart, Stijn de | donderdag 7 april 2016

Op 20 januari 2016 is door het Hof van Justitie van de EU (Hof) bevestigd dat er geen juridische band bestaat tussen een bij de Europese Commissie (Commissie) ingediend clementieverzoek en een verzoek ingediend bij de nationale mededingings¬autoriteit (zaak C-428/14). Tevens oordeelde het Hof dat een partij die een clementieverzoek heeft ingediend bij de Commissie…

Lees meer

Cover pricing en bid-rigging, beiden niet toegestaan maar onderscheid relevant

Dekker, Cees, Zwart, Stijn de | donderdag 7 april 2016

Op 26 november 2015 heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in drie zaken die speelden in de bouwsector (ECLI:NL:RBROT:2015:8610). In deze zaken waren boetes opgelegd door de ACM aan verschillende ondernemingen voor gedragingen die in strijd zijn met de mededingingsregels. De rechtbank verlaagde de opgelegde boetes voor ondernemingen, omdat ten aanzien van de gehanteerde ernstfactor…

Lees meer

Schadevergoeding en beslag op concurrent wegens uitsluiting Corendon/Prijsvrij

Zwart, Stijn de | vrijdag 18 maart 2016

NRC-Handelsblad publiceert vandaag over een zeer interessant vonnis van de Voorzieningenrechter Haarlem. De uitspraak laat zien dat opgetreden kan worden tegen concurrenten en de distributeur/principaal die de markt afsluiten. De zaak betreft een sinds 2013 lopend geschil over opzegging van een agentuurovereenkomst door Corendon jegens Prijsvrij. De principaal/leverancier heeft in beginsel de mogelijkheid om een…

Lees meer

NVWA vereist strikte naleving etikettering zuigelingenvoeding, opvolgmelk en peutermelk

Zwart, Stijn de | woensdag 14 oktober 2015

Gisteren, op 13 oktober 2015, publiceerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een rapport over de handhaving op etikettering en reclame voor flesvoeding voor zuigelingen en peutermelk. De NVWA constateert dat een betere naleving van de etiketteringsregels noodzakelijk is. Van de onderzochte 66 producten opvolgmelk en peutermelk voldeden maar liefst 49 producten niet aan de…

Lees meer