Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Nysingh Academy verzorgt kennissessies transport en Verzekeringsdag

Zwart, Stijn de | dinsdag 2 april 2019

Kennisoverdracht is één van de pijlers van onze dienstverlening. Onze specialisten verzorgen online seminars, bijeenkomsten en cursussen. De kennisactiviteiten van Nysingh zijn vanaf nu gebundeld in de Nysingh Academy. De Nysingh Academy is een door de Nederlandse Orde van Advocaten (NovA) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) erkend opleidingsinstituut. In veel gevallen kunnen de door…

Lees meer

Onjuiste mededelingen of verzwijging door slachtoffer

Zwart, Stijn de | dinsdag 11 december 2018

Terugkijkend op het afgelopen jaar en voorzichtig vooruitkijkend, behandel ik in deze bijdrage de opzettelijk misleidende mededelingen van een derde jegens verzekeraar. Een onderwerp waarover de Hoge Raad dit jaar oordeelde dat verzekeraar zich tegenover de derde niet kan beroepen op verval van uitkering ex artikel 7:941 lid 5 BW. Allianz c.s./X – Geen analoge…

Lees meer

De verval- en verjaringstermijnen bij het aanspreken van een producent

Evers, Rutger, Zwart, Stijn de | dinsdag 3 juli 2018

In de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 30 mei 2018 (ECLI:NL:RBMNE:2018:2298) wordt het (nogmaals) duidelijk dat als een benadeelde na tien jaar nadat een product in het verkeer is gebracht een producent niet meer kan aanspreken op grond van productaansprakelijkheid, de producent er nog altijd rekening mee moet houden dat hij op grond van de algemene…

Lees meer

AVG & Verzekeren | Cyberriskmanagement is meer dan security

Zwart, Stijn de | vrijdag 13 april 2018

De invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt met rasse schreden dichterbij. Veel verzekeraars en ook verzekerden zien dit met de nodige spanning tegemoet. En dat is ook wel terecht. De AVG is op veel punten namelijk strenger dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Voor een verzekeringsmaatschappij – waar dagelijks persoonsgegevens worden verwerkt –…

Lees meer

e-CMR: pilot elektronische vrachtbrief in Benelux

Zwart, Stijn de | donderdag 15 maart 2018

Transportondernemingen hebben de afgelopen twee decennia een grote digitaliserings- en automatiseringsslag gemaakt. Routes worden automatisch ingepland en GPS-tracking en de digitale tachograaf waken over de veiligheid van de chauffeur en de vervoerde goederen. Op één terrein is de digitalisering echter altijd achtergebleven en dat is het gebruik van de vrachtbrief. Deze gaat nog vrijwel altijd…

Lees meer

Schending van de mededelingsplicht, toch uitkeren

Evers, Rutger, Zwart, Stijn de | maandag 26 februari 2018

Dit arrest van het gerechtshof Amsterdam dd. 9 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:43 illustreert de situatie waarbij ondanks schending van de mededelingsplicht, toch een recht op uitkering blijft bestaan. Een huisdierenverzekering bij OHRA In november 2015 heeft appellante een huisdierenverzekering bij OHRA afgesloten voor haar hond. Bij het aanvragen van deze verzekering via het internet heeft appellante een aantal…

Lees meer

Beperkte zorgplicht bank jegens derden bij frauduleus gebruik bankrekening van particulieren

Evers, Rutger, Zwart, Stijn de | dinsdag 12 december 2017

De uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 8 november 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:8021 illustreert een beperkte zorgplicht van banken ten aanzien van derde partijen in het geval de bankrekening van particuliere bankrekeninghouders (een zogenaamde money mule) gebruikt worden voor criminele doeleinden teneinde derde partijen op te lichten. US Export heeft bij een partij, die zich presenteerde als…

Lees meer

Verzekeringsfraude en de verwijzingsregisters, vergelijkbare zaken, verschillende uitkomst

Zwart, Stijn de | donderdag 7 december 2017

Op 24 en 27 november 2017 zijn twee kort geding uitspraken gepubliceerd waarin de (voormalig) verzekerde verwijdering van zijn gegevens uit de bekende (fraude)registers eiste. De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2017:6091) oordeelde dat opname in de registers mocht plaatsvinden, terwijl de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2017:13654) oordeelde dat verzekeraar de verwijzing ongedaan moest maken.…

Lees meer

Tekortschieten verzekeraar door niet rechtstreeks verzenden van de beëindigingsmededeling aan de verzekeringnemer

Evers, Rutger, Zwart, Stijn de | vrijdag 25 augustus 2017

Dit arrest van het gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2017:2075) bevestigt wederom de omvangrijke zorgplicht van verzekeraars. Appellant heeft bij Nationale-Nederlanden een opstalverzekering afgesloten, die omstreeks 1995 bij X & Y. is ondergebracht. Sindsdien is X & Y opgetreden als zelfstandig tussenpersoon voor appellant. Uit het polisblad van de opstalverzekering 2012 blijkt dat de verzekering is aangegaan tot…

Lees meer

Wanneer kan een voedingsmiddel als “ongezoet” verkocht worden?

Dekker, Cees, Zwart, Stijn de | dinsdag 4 april 2017

Op 24 januari 2017 heeft de Reclame Code Commissie (RCC) een klacht afgewezen over al dan niet toegevoegde suiker in ongezoete amandelmelk. Het verwijt was dat de producent van de amandelmelk (Melkan) het ingrediënt maltodextrine had verwerkt. En maltodextrine bevat suikers, aldus de klacht. De verwijzing naar “ongezoete” amandelmelk zou wegens toevoeging van maltodextrine misleidend…

Lees meer

Beperk schade, voer doorberekeningsverweer

Zwart, Stijn de | maandag 30 januari 2017

Inleiding Het afgelopen jaar heeft de Hoge Raad in TenneT/ABB (Hoge Raad 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1483)  een belangrijk arrest gewezen ten aanzien van de kwalificatie van het doorberekeningsverweer (‘passing-on verweer’). In de literatuur heeft dit arrest vooral aandacht gekregen vanuit mededingingsrechtelijke hoek. Het arrest is echter ook buiten het mededingingsrecht van belang, omdat het een…

Lees meer

Expeditie of vervoer; uitleg van de overeenkomst

Evers, Rutger, Zwart, Stijn de | maandag 12 december 2016

Het arrest van het gerechtshof Den Bosch van 25 oktober 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4752 benadrukt wederom dat een opdrachtnemer die in het kader van een transportopdracht als een expediteur wil optreden, zich bij het aangaan van de overeenkomst duidelijk als expediteur moet presenteren. Het arrest geeft een overzicht van feitelijke omstandigheden die onder andere een rol kunnen…

Lees meer

Schending zorgplicht van de assurantietussenpersoon door het over het hoofd zien van een vorkheftruck

Evers, Rutger, Zwart, Stijn de | vrijdag 1 juli 2016

Deze uitspraak van de rechtbank Gelderland bevestigt wederom de omvangrijke onderzoeksplicht van een assurantietussenpersoon. In juni 2014 verrichtte een elektricien werkzaamheden bij het bedrijf van eisers. Onder andere moest er werk verricht worden aan een vijf meter hoge balk. Om op deze hoogte te kunnen werken is de elektricien in een goederenkooi gestapt, die door…

Lees meer

Gerecht blokkeert wetenschappelijk onderbouwde claim dextro energy

Dekker, Cees, Zwart, Stijn de | donderdag 23 juni 2016

Op grond van het Europees levensmiddelenrecht (Verordening (EG) nr. 1924/2006, de Europese claimsverordening), mogen alleen door de Europese Commissie (Commissie) goedgekeurde gezondheidsclaims gebruikt worden. Wanneer een gezondheidsclaim niet eerder is goedgekeurd, kunnen ondernemingen om goedkeuring verzoeken. De verrassing was groot toen de Commissie eerder dit jaar een aantal gezondheidsclaims van Dextro Energy afwees, ondanks positief…

Lees meer

Let op bij indienen clementieverzoek bij Europese Commissie en nationale mededingingsautoriteit

Dekker, Cees, Zwart, Stijn de | donderdag 7 april 2016

Op 20 januari 2016 is door het Hof van Justitie van de EU (Hof) bevestigd dat er geen juridische band bestaat tussen een bij de Europese Commissie (Commissie) ingediend clementieverzoek en een verzoek ingediend bij de nationale mededingings¬autoriteit (zaak C-428/14). Tevens oordeelde het Hof dat een partij die een clementieverzoek heeft ingediend bij de Commissie…

Lees meer

Cover pricing en bid-rigging, beiden niet toegestaan maar onderscheid relevant

Dekker, Cees, Zwart, Stijn de | donderdag 7 april 2016

Op 26 november 2015 heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in drie zaken die speelden in de bouwsector (ECLI:NL:RBROT:2015:8610). In deze zaken waren boetes opgelegd door de ACM aan verschillende ondernemingen voor gedragingen die in strijd zijn met de mededingingsregels. De rechtbank verlaagde de opgelegde boetes voor ondernemingen, omdat ten aanzien van de gehanteerde ernstfactor…

Lees meer

Omvang van de schade door een gebrekkig vergrendelmechanisme

Evers, Rutger, Zwart, Stijn de | dinsdag 5 april 2016

Hoge Raad 4 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:369 In juni 2004 raakt een vrachtwagenchauffeur bij een eenzijdig ongeval volledig arbeidsongeschikt. De cabine van de vrachtwagen is, na het tot stilstand komen van de vrachtwagen tegen de vangrail, naar voren geklapt op het asfalt. De chauffeur is hierdoor op het wegdek terecht gekomen. De vraag die hier speelt…

Lees meer

Schadevergoeding en beslag op concurrent wegens uitsluiting Corendon/Prijsvrij

Zwart, Stijn de | vrijdag 18 maart 2016

NRC-Handelsblad publiceert vandaag over een zeer interessant vonnis van de Voorzieningenrechter Haarlem. De uitspraak laat zien dat opgetreden kan worden tegen concurrenten en de distributeur/principaal die de markt afsluiten. De zaak betreft een sinds 2013 lopend geschil over opzegging van een agentuurovereenkomst door Corendon jegens Prijsvrij. De principaal/leverancier heeft in beginsel de mogelijkheid om een…

Lees meer

NVWA vereist strikte naleving etikettering zuigelingenvoeding, opvolgmelk en peutermelk

Zwart, Stijn de | woensdag 14 oktober 2015

Gisteren, op 13 oktober 2015, publiceerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een rapport over de handhaving op etikettering en reclame voor flesvoeding voor zuigelingen en peutermelk. De NVWA constateert dat een betere naleving van de etiketteringsregels noodzakelijk is. Van de onderzochte 66 producten opvolgmelk en peutermelk voldeden maar liefst 49 producten niet aan de…

Lees meer