Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Circulair bouwen en juridische aandachtspunten

Dutmer, Edith | woensdag 15 mei 2019

Overheden en bedrijven richten zich steeds meer op het realiseren van een circulaire economie. De rijksoverheid heeft als doelstelling dat Nederland in 2050 een circulaire economie heeft. Producten worden dan zo ontworpen dat er minder grondstoffen worden gebruikt, dat de producten langer meegaan en dat afval weer als grondstof wordt ingezet. Vertaald naar de vastgoedsector:…

Lees meer

Succesvolle bijeenkomst ‘wat zijn de juridische risico’s en kansen voor Circulair Bouwen?’

Dutmer, Edith, Kruisselbrink, Matthias, Mutsaers, Matthijs | maandag 15 april 2019

Op 11 april jl. organiseerde de Marktgroep Overheid van Nysingh samen met de Stichting Circulair Bouwen in het prachtig verbouwde en duurzame Huis der Provincie in Arnhem een bijeenkomst onder deze titel. Dit event was het eerste onderdeel van een serie congressen rondom het bredere thema ‘Circulair Bouwen’. De bijeenkomst werd erg goed bezocht door…

Lees meer

De poortwachtersfunctie van de notaris (oftewel: over UBO, PEP en MOT)

Dutmer, Edith | dinsdag 11 december 2018

Nog niet zo lang geleden kwam een grote landelijke bank negatief in het nieuws, omdat zij haar rol als ‘poortwachter’ niet goed had vervuld. Deze bank had niet genoeg onderzoek gedaan naar de identiteit van haar rekeninghouders en naar de herkomst van geldstromen. Voor notarissen gelden soortgelijke plichten tot onderzoek als bij banken. Deze verplichtingen…

Lees meer

Kijk uit voor standaard bepalingen in koopcontracten

Dutmer, Edith | woensdag 6 december 2017

Bij de verkoop van vastgoed wordt veel gebruik gemaakt van modelcontracten. Dat is logisch, omdat zo niet steeds opnieuw het wiel hoeft te worden uitgevonden. Het gevaar van het gebruik van model-contracten is wel dat soms belangrijke clausules over het hoofd worden gezien of verkeerd worden begrepen. Een berucht voorbeeld daarvan is de ‘normaal gebruik’-…

Lees meer

Bankgarantie bij verkoop verhuurd pand

Achterstraat, Gwen, Dutmer, Edith | maandag 30 oktober 2017

Huurders van vastgoed zijn vaak verplicht (financiële) zekerheid te stellen aan de verhuurder. Dat kan door een waarborgsom te storten of door een bankgarantie af te laten geven. Wanneer het verhuurde pand wisselt van eigenaar, komt de vraag op of de rechten uit de bankgarantie automatisch overgaan op de nieuwe eigenaar. Rechtbank- en hof Amsterdam…

Lees meer

Wees bedacht op de bedenktijd

Dutmer, Edith | woensdag 28 juni 2017

De particuliere koper van een woning geniet bijzondere bescherming. Die bescherming bestaat er uit dat de koopovereenkomst schriftelijk moet worden aangegaan. Daarnaast heeft de particuliere koper een bedenktijd van (ten minste) drie dagen. Daarmee wordt de particuliere koper beschermd tegen een onverhoedse aankoop en kan hij de bedenktijd gebruiken om het getekende schriftelijke stuk te…

Lees meer

(On)mogelijkheden van erfdienstbaarheden

Dutmer, Edith | dinsdag 30 mei 2017

In ons land komt het veel voor dat panden voorzieningen delen met naastgelegen percelen of panden, bijvoorbeeld een gezamenlijke inrit of gezamenlijke nutsvoorzieningen. Om de onderlinge rechten en plichten van de pandeigenaren ten aanzien van die voorzieningen vast te leggen, wordt vaak gebruik gemaakt van het instrument van de erfdienstbaarheid. Dat een erfdienstbaarheid niet altijd…

Lees meer

Koopt u een bouwterrein of nieuwbouw? Vraag om een BTW-factuur!

Dutmer, Edith | maandag 12 december 2016

Hoge Raad 25 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2664) In de vastgoedpraktijk was het lang mogelijk en gebruikelijk om een bouwterrein of nieuwbouw te leveren, zonder een aparte BTW-factuur uit te geven. Op grond van eerdere uitspraken van de Hoge Raad (7 november 1984, BNB 1985/44 en 1 november 1989, BNB 1990/66) kon de notariële leveringsakte vaak als BTW-factuur…

Lees meer

Overdracht van grond; bouwterrein of niet?

Dutmer, Edith | woensdag 12 oktober 2016

Bij de overdracht van grond is een veel gestelde vraag of sprake is van een bouwterrein, of niet. Het antwoord op die vraag bepaalt of de koper overdrachtsbelasting moet betalen, dan wel omzetbelasting (of allebei). In het Belastingplan 2017 is op dit punt een wetswijziging aangekondigd. Dit om eerdere uitspraken van het Europese Hof van…

Lees meer

Door sloopopdracht nog geen economische eigendomsverkrijging

Dutmer, Edith | woensdag 6 juli 2016

Hoge Raad 17 juni 2016, nr.15/04005 ECLI:NL:HR:2016:1202 De Hoge Raad deed op 17 juni 2016 een belangrijke uitspraak over de heffing van overdrachts- en omzetbelasting bij projectontwikkeling. Na een korte weergave van de hoofdregels rondom deze belastingen, wordt die uitspraak hieronder kort besproken. Hoofdregels belastingheffing Bij overdracht van vastgoed is altijd overdrachtsbelasting of omzetbelasting (BTW)…

Lees meer

Valkuilen bij inzage in het Kadaster

Dutmer, Edith | dinsdag 29 maart 2016

Veel bedrijven en instellingen hebben de mogelijkheid om zelf inzage te doen in de Basisregistratie Kadaster (BRK). Dat de resultaten van een kadastrale inzage niet altijd overeenstemmen met de (juridische) werkelijkheid is echter niet bij iedereen bekend. Hieronder ontvangt u een korte uitleg waarom het Kadaster niet altijd up to date is en waar u…

Lees meer