Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Alert | Grote wijzigingen in de bekostiging ggz en fz

Ende, Tessa van den, Kooijman, Govert | woensdag 22 mei 2019

De bekostiging is de wijze waarop wordt bepaald welk tarief een zorgaanbieder voor geleverde zorg in rekening mag brengen. Voor de feitelijke betalingen bestaat er een declaratiesysteem. Voor de specialistische ggz (s-ggz), de generalistische basis ggz (gb-ggz) wordt nu nog het systeem van de diagnose behandel combinaties (dbc’s) gehanteerd. Voor de forensische zorg (fz) wordt…

Lees meer

Nysingh in drie categorieën op een tweede plek in de top 10 specialisaties zorgadvocaten

Dussen, Erik van der, Ende, Tessa van den, Kastelein, Willemien, Sijmons, Jaap | dinsdag 18 december 2018

Ook dit jaar hield Zorgvisie weer de verkiezing topadvocaten in de gezondheidszorg. Onze zorgspecialisten waren weer ruim vertegenwoordigd in de top 10-lijsten die per categorie zijn opgesteld. Hierin werden advocaten van Nysingh zeven keer genoemd, waarvan drie keer op de tweede plaats. Medisch Tuchtrecht In deze categorie staat Willemien Kastelein op de tweede plaats. Op…

Lees meer

Tessa van den Ende blikt terug op BNR Zorgzaken

Ende, Tessa van den | maandag 5 november 2018

Op 31 oktober jl. organiseerde Nysingh voor de vierde keer in samenwerking met BNR het zorgdebat ‘Samenwerking en specialisatie in de zorg’. Dit jaar stond het speelveld in de zorg centraal. De actualiteit laat zien dat de zorg – in de gehele keten – aan een heruitvinden toe is. De verschillende hoofdlijnakkoorden nopen tot een…

Lees meer

Blockchain, een nieuw perspectief op zorg verlenen

Ende, Tessa van den | donderdag 26 juli 2018

In de loop van 2017 zijn blockchain en de mogelijkheden ervan breed bekend geworden. Toch blijkt het in de praktijk nu nog lastig om met blockchain te werken. Er is niet één blockchain en de techniek is ingewikkeld. Net zoals het internet destijds was. De mogelijke toepassingen zijn veelbelovend. Informatie-uitwisseling in de zorg of het…

Lees meer

Medezeggenschap en de Wmcz 2018

Ende, Tessa van den | donderdag 25 januari 2018

Tessa van den Ende blogt op Skipr. De nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten, de Wmcz 2018, zijn voor de kerst ter behandeling aan de Tweede Kamer gestuurd. In de huidige Wmcz is de reikwijdte van de medezeggenschap gekoppeld aan de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). De toelating op grond van de Wtzi…

Lees meer

Nysingh host succesvolle uitreiking Legal Woman of the Year 2017

Ende, Tessa van den | donderdag 14 december 2017

Op 8 december was de bekendmaking van de verkiezing Legal Woman of the Year en Legal Woman, Upcoming Talent 2017 bij Nysingh in Utrecht. Tessa van den Ende (advocaat/partner bij Nysingh) won vorig jaar de prijs Legal Woman of the Year en daarom was zij gastvrouw en jurylid. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst.…

Lees meer

Alert Stand van de zorgmarkten 2017

Ende, Tessa van den | donderdag 23 november 2017

In de ‘Stand van de zorgmarkten 2017‘, die op 20 november 2017 is gepubliceerd, beschrijft de NZa naast de huidige stand van de zorgmarkt, nieuwe vormen van bekostiging en uitdagingen voor 2018. In deze alert gaan wij in op de door de NZa genoemde uitdagingen. Wachttijden in de zorg De NZa signaleert (te lange) wachttijden…

Lees meer

Alert: NZa verscherpt toezicht op wachttijden

Ende, Tessa van den | dinsdag 10 oktober 2017

Vanaf 1 januari 2018 hanteert de NZa nieuwe – aangescherpte – regels voor het verstrekken van informatie over wachttijden. Zowel in de cure als in de care treft de NZa maatregelen met als doel het inzicht van burgers en zorgverzekeraars in de actuele wachttijden te vergroten. Alleen als er meer inzicht is in de wachttijden…

Lees meer

Zorginkoop Wlz 2018

Ende, Tessa van den | dinsdag 6 juni 2017

Op 1 juni 2017 hebben Zorgverzekeraars Nederland en de zorgkantoren de Zorginkoopdocumenten Wlz 2018 gepubliceerd. Dit jaar zijn de voorwaarden vastgelegd in 1) een algemeen document van Zorgverzekeraars Nederland en 2) regionaal documenten van de afzonderlijke zorgkantoren. Er zijn separate inkoopdocumenten voor bestaande en nieuwe zorgaanbieders gepubliceerd. Bestaande zorgaanbieders die zich inschrijven voor een overeenkomst…

Lees meer

Nieuw kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017 – 2022

Ende, Tessa van den | dinsdag 30 mei 2017

Deze maand mei 2017 is voor de gehandicaptenzorg een nieuw kwaliteitskader verschenen. Het kwaliteitskader is opgesteld door de sector onder leiding van een stuurgroep en geldt voor alle aanbieders van zorg onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Inmiddels is het kwaliteitskader ook opgenomen in het register voor kwaliteitsstandaarden. Uitgangspunten Het kwaliteitskader beoogt een visie te…

Lees meer

Nysingh vier keer in de top 10 topzorgadvocaten

Dekker, Cees, Ende, Tessa van den, Kastelein, Willemien, Mortel, Martijn van de, Mutsaers, Matthijs, Sijmons, Jaap | maandag 29 mei 2017

Ook dit jaar hield Zorgvisie weer de verkiezing topadvocaten in de gezondheidszorg. Nysingh stond met vier advocaten in de top 10. Nysingh is hiermee het meest vertegenwoordigde kantoor in de top 10. Tevens waren de zorgspecialisten ruim vertegenwoordigd in de top 10-lijsten die per categorie zijn opgesteld. Hierin werden advocaten van Nysingh acht keer genoemd,…

Lees meer

ALERT | Nieuw toetsingskader IGZ voor de care

Ende, Tessa van den, Meulemans, Thomas | woensdag 12 april 2017

De inspectie voor de gezondheidszorg (hierna: IGZ) maakt sinds 12 maart 2017 gebruik van een nieuw toetsingskader voor de kwaliteitsbeoordeling van zorginstellingen gericht op ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Vooralsnog beperkt dit kwaliteitskader zich tot deze twee vormen van zorg maar in de loop van dit jaar zullen alle op care gerichte zorginstellingen onderworpen zijn aan deze…

Lees meer

Tessa van den Ende in editie ‘First Ladies of Law’ Magna Charta Magazine

Ende, Tessa van den | woensdag 22 februari 2017

In Magna Charta Magazine is een speciale editie gewijd aan ‘First ladies of Law’. Samen met 9 andere ‘Ladies of Law’ sprak Tessa van den Ende over onderwerpen die binnen de diverse rechtsgebieden van belang zijn. Tessa vraagt in haar interview aandacht voor governance in ziekenhuizen. Klik op de afbeelding om het interview te lezen.

Lees meer

Subsidieregeling voor overstap vrijgevestigd medisch specialist naar loondienstverband verlengd 

Ende, Tessa van den | donderdag 19 januari 2017

De minister van VWS heeft de subsidieregeling die sinds 2015 bestaat voor medisch specialisten verlengd. De subsidieregeling blijft voor de jaren 2017, 2018 en 2019 gelden. Op basis van deze regeling kunnen medisch specialisten die de overstap van vrije vestiging naar een loondienstverband maken een subsidie krijgen om de financiële consequenties van een dergelijke overstap…

Lees meer

Alert | Cliëntenraad niet voor alle locaties van waaruit zorg wordt verleend verplicht!

Ende, Tessa van den | woensdag 21 december 2016

Al enige tijd werd met smart gewacht op de uitspraak van de Hoge Raad in de casus Lunet Zorg (Hoge Raad uitspraak 16 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2890, conclusie AG mr. R.H. de Bock, ECLI:NL:PHR:2016:918). Niet alleen door advocaten, maar juist door al die zorginstellingen en ziekenhuizen die vanuit meerdere locaties zorg verlenen. Eindelijk is het dan…

Lees meer

Beleidskader toezicht op goed bestuur

Ende, Tessa van den | dinsdag 30 augustus 2016

Met het recent verschenen Beleidskader ‘Toezicht op Goed Bestuur’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) proberen zij nader te preciseren wat zij als externe toezichthouders van bestuurders en toezichthouders in de zorg verwachten. IGZ en NZa willen met dit Beleidskader de verbinding leggen tussen het beleidskader van de minister…

Lees meer

Alert | Mystery-onderzoek door de NZa

Ende, Tessa van den | donderdag 25 augustus 2016

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kan bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren toezicht houden met behulp van mystery-onderzoek. Medewerkers van de NZa of een door de NZa ingeschakeld onderzoeksbureau nemen dan de ‘rol’ van burger of patiënt aan en proberen bijvoorbeeld via de mail of telefonisch informatie in te winnen. Met behulp van dergelijk onderzoek is het…

Lees meer

Marktgroep Zorg organiseert voor de 2e keer het BNR Debat!

Ende, Tessa van den | vrijdag 15 juli 2016

Op donderdag 3 november a.s. organiseren BNR Nieuwsradio en Nysingh advocaten-notarissen het BNR debat: ‘Eerste hulp bij calamiteiten in de zorg’. Specifiek zal op de volgende onderwerpen worden ingezoomd: Wat is precies een calamiteit en hoe gaat u als zorgbestuurder hier intern mee om? Welke invloed heeft een calamiteit op uw interne en externe governance?…

Lees meer

Nysingh en Borgen even in dezelfde wereld…

Ende, Tessa van den | woensdag 13 juli 2016

De Marktgroep Zorg heeft zich verplaatst in de wereld van politieke intriges en incidenten. Complexe (want politieke) zaken die ook nog in de tijd een paar jaar bestrijken, worden door het Noord Nederlands Toneel op bijzondere en begrijpelijke wijze tijdens een tien uur durend spektakel neergezet. Diversiteit en geweldige acteer-, zang en muziekprestaties van een…

Lees meer