Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Beperkte toets gedoogplicht BP: minder belemmerend alternatief ‘binnen het perceel’

maandag 9 december 2019

Het werk waarvoor een gedoogplicht wordt opgelegd mag niet meer belemmering in het gebruik van de onroerende zaak brengen dan redelijkerwijs nodig is voor de aanleg en instandhouding. In het arrest van 5 november 2019 (gepubliceerd op 2 december 2019, ECLI:NL:GDHA:2019:2754) legt het Hof Den Haag uit dat dit slechts beperkt wordt getoetst. Het hof beziet uitsluitend of er binnen het belaste perceel een minder belemmerend alternatief tracé voor handen is. Het aangedragen alternatieve tracé heeft het hof in dit geval niet meegenomen in zijn beoordeling omdat dat tracé grotendeels buiten het perceel van verzoeker ligt.

Lees meer op ons onteigeningsblog

Actueel