Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Cumulatie van onderdelen van artikel 4 bijlage II Bor; afwijkend gebruik en vergroten bebouwde oppervlakte / bouwvolume

maandag 22 februari 2016

Vzngr. Rb Overijssel 24 december 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:5706
In deze zaak wil vergunninghouder zijn restaurant vergroten. Hij breidt zijn restaurant uit op de 1e verdieping van pand 1. Pand 1 heeft de bestemming “horeca” maar niet op de verdieping. Verder wil hij zijn restaurant uitbreiden op de begane grond en de 1e verdieping in pand 2, dat de bestemming ”Centrum” heeft en waarin horeca niet past.

Het college van Hengelo verstrekt hem een omgevingsvergunning, gebaseerd op artikel 4 lid 9 bijlage II Bor. Een reguliere omgevingsvergunning dus voor het afwijken van het bestemmingsplan voor “het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten”.

Maar in dit geval wordt het bouwvolume / de bebouwde oppervlakte wel degelijk vergroot! Want in dezelfde omgevingsvergunning, krijgt de restauranthouder vergunning voor het – in strijd met het bestemmingsplan – vergroten van de hal van de panden (bijbehorend bouwwerk = uitbreiding van hoofdgebouw).

Kan dat? Ja, zegt de Voorzieningenrechter, en hij verwijst daarbij naar de Nota van Toelichting in Staatsblad 2014, 333: “Zo is het mogelijk om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 2º, van de Wabo, tegelijkertijd een omgevingsvergunning te verlenen voor een bepaald gebruik, bedoeld in artikel 4, onderdeel 9, van een bestaand hoofdgebouw, en voor de bouw en het gebruik van een bijbehorend bouwwerk, bedoeld in artikel 4, onderdeel 1.”

Ik zou mij goed kunnen voorstellen dat deze combinatie kan als de uitbreiding in dit geval plaatsvindt in het pand met de bestemming “horeca”, waarbij deze uitbreiding niet past in het bestemmingsplan qua bouw, maar wel qua gebruik. Maar als de uitbreiding ook betrekking heeft op het pand met de bestemming “Centrum” en zowel qua bouw als qua gebruik niet past binnen het bestemmingsplan, ontstaat toch wel een wonderlijke situatie. Eigenlijk wordt de toevoeging in artikel 4, onderdeel 9 “die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten” zinledig. Want als tegelijkertijd in dezelfde omgevingsvergunning met toepassing van onderdeel 1 een uitbreiding kan worden vergund, heb je aan die toevoeging niet meer zo veel.

Wij zullen in de gaten houden hoe de bodemprocedure in deze zaak afloopt!

Actueel