Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Cursus Actualiteiten grondverwerving

dinsdag 27 juni 2017

28 september (Hoogeveen), 3 oktober (Utrecht) en 12 oktober 2017 (Eindhoven)

Net als voorgaande jaren organiseren wij ook dit jaar weer de cursus Actualiteiten grondverwerving in Utrecht, Eindhoven en Hoogeveen. Tijdens deze cursusmiddagen bespreken onze grondverwervingsspecialisten de voor de praktijk relevante ontwikkelingen op het gebied van onteigening en gedoogplichten. De cursus is interessant voor zowel medewerkers van overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en rijksoverheid) als hun adviseurs (rentmeesters/taxateurs).

Lees meer op ons Onteigeningsblog

Actueel