Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Faillissementsaanvraag: creëren pluraliteit door middel van cessie

woensdag 6 december 2017

Op grond van de Faillissementswet wordt de faillietverklaring uitgesproken indien de schuldenaar verkeert in een toestand dat hij heeft opgehouden te betalen.
Uit vaste rechtspraak volgt dat voor het uitspreken van het faillissement in ieder geval vereist is dat er sprake is van pluraliteit van crediteuren. Het pluraliteitsvereiste is er vanuit de gedachte dat een faillietverklaring van een (rechts)persoon die slechts één schuldeiser heeft, niet strookt met het doel van de faillietverklaring, namelijk de verdeling van het vermogen onder de gezamenlijke schuldeisers. Bij arrest van 24 maart 2017 heeft de Hoge Raad bovenstaand uitgangspunt nogmaals bevestigd. Het bestaan van meerdere schulden is een noodzakelijke voorwaarde voor de faillietverklaring, maar niet allesbepalend. Ook als er aan het pluraliteitsvereiste is voldaan, dient te worden onderzocht of de schuldenaar in een toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen.

In een tweetal procedures waarbij ikzelf als advocaat van de schuldenaar betrokken ben geweest (ECLI:NL:GHARL:2017:8162 en ECLI:NL:GHARL:2017:8735) kwam onder meer de vraag aan de orde of het overdragen van een deel van de vordering vlak voorafgaand aan het faillissement voldoende is voor het aannemen van pluraliteit van crediteuren. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is duidelijk in zijn oordeel: indien een gedeelte van de vordering wordt overgedragen met het oog op het indienen van een faillissementsverzoek kan dit niet leiden tot het aannemen van pluraliteit. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vernietigt onder meer op basis van het bovenstaande in de eerste zaak het uitgesproken faillissement en wijst in de tweede zaak het verzoek tot faillietverklaring af.

Meer informatie

Indien u met een faillissementsaanvraag wordt geconfronteerd is het belangrijk om te weten wat uw rechten en mogelijkheden zijn. Indien u vragen heeft over het doen van een faillissementsaanvraag of indien u geconfronteerd wordt met een faillissementsaanvraag kunt u contact met opnemen met Maarten Wevers, E: maarten.wevers@nysingh.nl| T: 055 527 12 66.

Actueel