Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Gedoogplicht uitvoerbaar bij voorraad, afwijzing schorsingsverzoek

woensdag 16 januari 2019

Op 21 december 2018 heeft de Rechtbank Noord-Nederland geoordeeld over een verzoek om een voorlopige voorziening ten aanzien van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht (ECLI:NL:RBNNE:2018:5348). De vakantieparkexploitant moet gedogen dat Liander vakantiewoningen aansluit op haar elektriciteitsnetwerk. De voorzieningenrechter heeft het verzoek om de uitvoerbaar bij voorraadverklaring te schorsen afgewezen vanwege het ontbreken van een spoedeisend belang.

De exploitant van een vakantiepark is tevens eigenaar van het particuliere elektriciteitsnetwerk op dat park. De exploitant weigerde mee te werken aan de aansluiting van recreatiewoningen op het netwerk van Liander. Daarop heeft de Minister een gedoogplicht opgelegd. Het werk is uitvoerbaar bij voorraad verklaard, als bedoeld in artikel 2, lid 5, BP. Het betreft de zogenoemde urgentieverklaring.

Lees meer op ons onteigeningsblog

Actueel