Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen

maandag 27 augustus 2018

Op 20 juli is de Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen aangeboden aan de Tweede Kamer. De Handleiding is opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven. Daarnaast hadden ook deskundigen zitting in de werkgroep.

Doel van de Handleiding Nadeelcompensatie is om:

  • door meer transparantie en voorspelbaarheid meer rechtszekerheid voor burgers, bedrijven en bestuursorganen te creëren;
  • door minder en snellere procedures procedurekosten te beperken; en
  • door betere communicatie en meer inzichtelijkheid een hogere acceptatiegraad van besluiten over nadeelcompensatie te realiseren.

Lees meer op ons Onteigeningsblog

Actueel