Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Inbrengwaarden: niet statisch maar dynamisch

woensdag 27 maart 2019

Bij de vijfde herziening van het exploitatieplan “Buiksloterham” door de raad van de gemeente Amsterdam komen verschillende (te) opmerkelijke aspecten naar voren. Met name de nieuwe wijze waarop de gemeenteraad de inbrengwaarden heeft begroot is bijzonder. Het exploitatieplan houdt dan ook geen stand bij de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2019:827). In deze bijdrage bespreek ik een aantal van deze aspecten.

Lees meer op ons onteigeningsblog

Actueel