Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Kent u de nieuwe ontwikkelingen op het terrein van het civiele recht | Bijeenkomst voor overheden op 28 november en 7 december

donderdag 16 november 2017

Op 28 november en 7 december 2017 organiseert onze sectie Vastgoed en Overheid de halfjaarlijkse studiemiddagen voor overheden.
Tijdens deze middag kunt u lezingen volgen van onze specialisten civiel recht. Wij behandelen de onderwerpen waarover wij veel vragen krijgen. Actuele onderwerpen dus, uit uw en onze praktijk.

Lezingen van onze specialisten

  • Actualiteiten van het contractenrecht en goederenrecht door Wim Klostermann. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op recente jurisprudentie over onderwerpen die van belang zijn voor de overheid als onderhandelende partij en contractspartij. Verder worden actuele ontwikkelingen in het goederenrecht behandeld, onder meer ten aanzien van het verlies door verjaring van openbare grond, de uitleg van erfdienstbaarheden en erfpacht.
  • Actualiteiten van het overheidsaansprakelijkheidsrecht door Rense Lubach. Vanwege hun bijzondere positie en rol in het maatschappelijk verkeer worden overheden in toenemende mate geconfronteerd met schadeclaims op grond van onrechtmatige daad. Aan de hand van recente jurisprudentie en voorbeelden uit de praktijk wordt ingegaan op onderwerpen die voor de overheid van belang zijn, zoals aansprakelijkheid voor toezeggingen en gewekte verwachtingen, vernietigde besluiten en ontvankelijkheidsperikelen (welke rechter is bevoegd?).

Data en locaties

28 november | Schouwburg Odeon Zwolle (Blijmarkt 25, 8011 ND Zwolle)
7 december | Parkfoyer Musis Sacrum Arnhem (Velperbuitensingel 25, 6828 AV Arnhem)

Programma

13:30 – 14:00 Ontvangst
14:00 – 15:00 Actualiteiten contracten- en goederenrecht
15:00 – 15:30 Pauze
15:30 – 16:30 Actualiteiten overheidsaansprakelijkheidsrecht
16:30 – 17:30 Afsluitende borrel

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.
Kent u een collega voor wie deze middag ook interessant is? Stuur deze uitnodiging dan aan hem of haar door.

 

Actueel