Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Nieuwe kartelonderzoeken naar licentieovereenkomsten en distributieovereenkomsten

vrijdag 16 juni 2017

De Europese Commissie is wederom kartelonderzoeken gestart naar licentie- en  distributieovereenkomsten. Eerder deze week, op 14 juni 2017, meldde de Commissie dat zij onderzoek doet naar Nike, Sanrio en Universal Studios. Begin deze maand maakte de Commissie al bekend dat zij een kartelonderzoek heeft geopend naar Guess. Onderzocht zal worden of de overeenkomsten de concurrentie beperken. We zien dat de focus van de Commissie op licentie- en distributieovereenkomsten zich niet alleen voortzet, maar ook intensiveert. Ook bij nationale kartelautoriteiten zien we een toenemende aandacht voor dergelijke overeenkomsten. Zo zijn in Duitsland en Groot-Brittannië verschillende ondernemingen beboet.

Beperking concurrentie

In het geval van Nike, Sanrio en Universal Studios draait het om licentieovereenkomsten voor bekende merken zoals FC Barcelona, Minions en Hello Kitty. Licentienemers zouden mogelijk door de licentiegevers – resp. Nike, Sanrio en Universal Studios – beperkt worden in hun verkoopmogelijkheden in andere EU-lidstaten en in hun online verkopen.

Bij het Guess-onderzoek zou sprake zijn van distributieovereenkomsten waarin Guess retailers verbiedt om online producten aan consumenten en andere retailers in andere EU-lidstaten te verkopen. Ook zouden groothandels worden verboden om te verkopen aan retailers in andere lidstaten.

Als wordt vastgesteld dat de afspraken in de overeenkomsten de mededingingsregels overtreden, kunnen boetes worden opgelegd aan de betrokken ondernemingen. De onderzoeken zullen nog enige tijd in beslag nemen, dus we zullen nog moeten wachten op de uitkomsten.

Begin dit jaar zijn drie andere onderzoeken geopend naar de online verkoop van consumentelektronica, videogames en hotelovernachtingen. Daarbij staat centraal of sprake is van het opleggen van verkoopprijzen, geoblocking en discriminatie. In die onderzoeken gaat het om Asus, Denon & Marantz, Philips en Pioneer. Zie verder hierover ons eerdere artikel.

E-commerce hoog op agenda

Deze zaken staan niet geheel op zichzelf. Omdat is gebleken dat in vele overeenkomsten bepalingen zijn opgenomen die onder meer online verkoop op een bepaalde manier belemmeren, heeft de Commissie e-commerce hoog op de agenda staan. De Commissie is een tijd geleden een sectoronderzoek begonnen naar e-commerce. In mei van dit jaar is het eindverslag van de Commissie over dit sectoronderzoek uitgebracht. Daaruit blijkt dat in distributieovereenkomsten en licentieovereenkomsten bepalingen staan die de concurrentie beperken. De Commissie gaf aan dat producenten, om meer controle te hebben over de productdistributie, steeds meer gebruik maken van contractuele beperkingen. Deze beperkingen nemen verschillende vormen aan, zoals prijsbeperkingen, een marktplaats(platform)verbod, beperkingen op het gebruik van prijsvergelijkingstools en uitsluiting uit distributienetwerken van louter online opererende marktspelers. Als het gaat om licentieovereenkomsten constateerde de Commissie dat in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van geoblocking.

Voor de praktijk

Zowel de Commissie als nationale mededingingsautoriteiten richten zich niet meer alleen op afspraken tussen concurrerende ondernemingen. Ook afspraken tussen ondernemingen die geen concurrenten van elkaar zijn, zoals leveranciers en distributeurs, kunnen rekenen op toenemende aandacht. Wanneer mededingingsautoriteiten vaststellen dat afspraken de mededingingsregels schenden, kunnen zij aanzienlijke boetes krijgen.

Ondernemingen doen er daarom goed aan om bij het opstellen van overeenkomsten te beoordelen in hoeverre de gewenste afspraken toegestaan zijn vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt. In dat stadium kunnen afspraken nog anders geplooid worden. Voor lopende overeenkomsten gaat dat plooien minder makkelijk, maar ook daarvoor geldt dat afspraken die op gespannen voet staan met de mededingingsregels negatieve gevolgen kunnen hebben waardoor aanpassing overwogen moet worden.

Indien u meer wilt weten over dit onderwerp of risico’s die u mogelijk loopt met uw overeenkomsten, kunt u contact opnemen met Ekram Belhadj E: ekram.belhadj@nysingh.nl| T: 038 425 92 07 | M: 06 53 98 53 75 of Cees Dekker E: cees.dekker@nysingh.nl | T: 038 425 92 07 | M: 06 10 01 75 80. Zij maken deel uit van ons mededingingsteam dat ondernemingen adviseert over overeenkomsten, strategieën, en bijstaat bij onderzoeken van mededingingsautoriteiten.

Actueel