Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Nysingh AVG-scan neemt twijfels weg

maandag 30 april 2018

Veel organisaties en bedrijven twijfelen over de stappen die gezet moeten worden voor de AVG en of de ondernomen stappen wel de juiste zijn. Om deze onzekerheid weg te nemen, ontwikkelden onze privacy specialisten de AVG-scan. U leest er meer over in dit artikel.

Nu nog vragen veel organisaties zich af of alle gewenste activiteiten ondernomen zijn en of deze  op de juiste manier zijn uitgevoerd. Met de Nysingh scan worden twijfels weggenomen, zodat organisaties vol vertrouwen de introductie tegemoet kunnen zien.

Advocaten gespecialiseerd in uw branche voeren de scan uit

Onze scan is een juridische scan op maat tegen een vooraf met u afgesproken prijs. Advocaten met kennis van de branche beoordelen de opgestelde stukken en identificeren de risico’s. Zo analyseren zij of het privacybeleid voldoet aan de wettelijke eisen. En zo niet, wat er dan nodig is om de organisatie AVG-proof te maken. Zij stellen, indien nodig, een plan van aanpak op, toegesneden op uw organisatie.

AVG-scans voor verschillende aandachtsgebieden

We hebben scans ontwikkeld voor de volgende branches:

Achtergrond verordening

De algemene verordening gegevensbescherming is op 25 mei 2018 in werking getreden en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De nieuwe privacywetgeving geldt voor alle ondernemers, instellingen en overheden die persoonsgegevens verwerken in de Europese Unie.

Meer informatie op Nysingh.nl/AVG

Meer informatie vindt u op onze speciale AVG-pagina. Hierop vindt u e-books, online seminars, antwoorden op veel gestelde vragen en meer. De informatie wordt continue aangevuld. Natuurlijk kunt u uw vragen ook direct stellen aan uw vaste contactpersoon of aan een van onze specialisten via het contactformulier.

Actueel