Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Nysingh begeleidt overdracht Vliegbasis Soesterberg

dinsdag 19 december 2017

Image-1Op 15 december werd het Utrechts Landschap eigenaar van Park Vliegbasis Soesterberg. De provincie Utrecht was verkoper. De overdracht heeft als doel behoud van groen en erfgoed. Het notariaat van Nysingh begeleidde in de afgelopen maanden de totstandkoming van de overeenkomst en notaris Edith Dutmer verzorgde afgelopen vrijdag de overdracht in het bijzijn van pers, bestuurders, ambtenaren, omwonenden en andere betrokkenen.

De voormalige vliegbasis werd in 2009 gekocht door de provincie Utrecht, toen de luchtmacht het gebied verliet. De overdracht van afgelopen vrijdag vond plaats vanuit de gezamenlijke intentie om de bijzondere combinatie van natuur, militair erfgoed en cultuurhistorie voor de toekomst te beschermen en bezoekers hiervan deelgenoot te maken. Beide partijen wilden deze transactie openbaar beleven. De overdracht vond plaats in een shelter van de voormalige vliegbasis. Meer informatie over dit bijzondere project is hier te lezen.

De aankoop kwam mede tot stand door sponsoring van de achterban van het Utrechts Landschap; ook Nysingh is sponsor geworden.

Actueel