Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Nysingh online seminar 21 november 2017 | Grondverwerving en gedoogplichten voor PAS en Natura 2000

dinsdag 7 november 2017

Nysingh_online_seminar_280

Nederland heeft 166 natuurgebieden die vallen onder Natura 2000. Voor deze gebieden zijn de afgelopen jaren diverse beheerplannen vastgesteld met voorschriften en (herstel)maatregelen. Als overheid bent u verantwoordelijk voor de tijdige uitvoering van de maatregelen in de beheerplannen (in het bijzonder de PAS-maatregelen). Hoe kunt u ervoor zorgen dat die uitvoering tijdig plaatsvindt en welke mogelijkheden heeft u om deze waar nodig zelf te initiëren? En welke instrumenten heeft u als overheid indien de grondeigenaar niet wil meewerken?

Dinsdag 21 november a.s. organiseren wij een online seminar van 11:00 – 12:00 uur.
Jessica de Roos en Carola van Andel praten u dan bij over dit onderwerp en beantwoorden deze en andere voor u relevante vragen zoals:
• is deze gedoogplicht als bedoeld in artikel 2.6 Wet natuurbescherming een alternatief voor het onteigeningsinstrument en zo ja, onder welke voorwaarden?
• zijn er mogelijkheden om te sturen op zelfrealisatie om te voorkomen dat inzet van een grondbeleidsinstrument noodzakelijk is?
• op welke wijze moet het minnelijk overleg worden aangepakt?
Vera Textor en Bas ten Kate zitten klaar om uw vragen tijdens het seminar online te beantwoorden.

U kunt het seminar volgen via uw computer, tablet of telefoon. Zo ontvangt u zonder reistijd met een investering van slechts één uur informatie die u direct kunt gebruiken bij uw dagelijkse werkzaamheden.

Indien u zich wilt opgeven, kunt u dat doen door op de aanmeldknop hieronder te klikken. Deelname is kosteloos.
Na uw aanmelding ontvangt u een e-mail met daarin een link om een wachtwoord aan te maken en voorafgaand aan het seminar ontvangt u de link waarmee u het seminar kunt volgen.

Aanmelden

Actueel