Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Nysingh Online seminar reeks voor Waterschappen

dinsdag 23 oktober 2018

foto dijk windturbines 3Vanaf 29 november 2018 is Nysingh gestart met een nieuwe 4-delige reeks online seminars speciaal voor waterschappen. In deze reeks behandelen specialisten verschillende onderwerpen waarmee u in de dagelijkse praktijk volop te maken heeft.

Het eerste online seminar ‘Grondverwerving bij dijkversterkingen’ heeft op donderdag 29 november plaatsgevonden.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma stelt waterschappen en Rijkswaterstaat voor een enorme opgave die bestaat uit maatregelen aan ruim 700 kilometer primaire waterkering en meer dan 200 waterkerende kunstwerken.
Voor de uitvoering van die maatregelen is het essentieel om op tijd te beschikken over de gronden binnen het permanente en tijdelijke ruimtebeslag. Vanzelfsprekend is minnelijke verwerving daarbij het uitgangspunt, maar als dat niet (tijdig) tot een oplossing leidt, bieden instrumenten als onteigening en de gedoogplichten op grond van de Waterwet uitkomst. Maar wanneer verdient welk instrument de voorkeur? Is de inzet van dat instrument altijd mogelijk? En in hoeverre speelt het eigendommenbeleid/de grondstrategie van de beheerder daarbij een rol?
Deze en andere aspecten van grondverwerving bij dijkversterkingen komen tijdens dit online seminar aan bod.

U kunt de seminars volgen via uw computer, tablet of telefoon. Zo ontvangt u, zonder reistijd met een investering van slechts een uur, informatie die u direct kunt gebruiken.

Data

  • Donderdag 29 november 2018: Grondverwerving bij dijkversterkingen door Jessica de Roos
  • Donderdag 7 februari 2019 van 11.00 – 12.00 uur | ‘Wateroverlast, zorgplichten en aansprakelijkheid’ door Rense Lubach
  • Donderdag 4 april 2019 van 11.00 – 12.00 uur | ‘Actualiteiten aanbestedingsrecht voor waterschappen’ door Matthijs Mutsaers
  • Dinsdag 18 juni 2019 van 11.00 – 12.00 uur | ‘Actualiteiten WNRA/arbeidsrecht voor waterschappen’ door Johanneke Liebrand

 

Actueel