Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Onteigening gedeelte horecabedrijf. Residuele benadering.

donderdag 28 december 2017

Onteigend werd een onbebouwd gedeelte van een kavel waarop een horecabedrijf aanwezig was. Hoe dient de waarde daarvan bepaald te worden? Wanneer hetgeen onteigend wordt niet zelfstandig verhandeld pleegt te worden, dient het te worden getaxeerd als onderdeel van het geheel. In zoverre bestond tussen partijen geen discussie. In dit geval betekende dit dat eerst de waarde van het totale horecabedrijf bepaald diende te worden, waarna vervolgens uit de waarde van dit totaal de waarde van het onteigende gedeelte afgeleid diende te worden. Over de wijze waarop dit moest gebeuren bestond wel veel discussie.

Lees meer op ons Onteigeningsblog

Actueel