Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Onteigening Hedwigepolder onherroepelijk!

woensdag 10 januari 2018

De Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:7) heeft op 5 januari 2018 bepaald dat de rechtbank Zeeland-West-Brabant terecht in 2016 de vervroegde onteigening van de Hedwigepolder heeft uitgesproken. Het door eigenaar De Cloedt ingestelde cassatieberoep slaagt niet. Eerder adviseerde de AG nog om het vonnis van de rechtbank te vernietigen. De rechtbank zou met name het zelfrealisatieverweer van De Cloedt onvoldoende hebben weerlegd. De onteigening Hedwigepolder is dus onherroepelijk!

Lees meer op ons Onteigeningsblog

Actueel