Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Hoe is de kwaliteit van uw datalekregister?

Nijendaal, Maarten van | dinsdag 19 maart 2019

Uit een verkennend onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder 26 overheidsorganisaties is gebleken dat de kwaliteit van datalekregisters enorm uiteenloopt. Om de registratie van datalekken bij overheidsorganisatie te verbeteren, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een handreiking opgesteld. Lang niet alle registers bevatten een complete omschrijving van de verplichte elementen van een datalekmelding, te weten:…

Lees meer

Vera Textor genomineerd voor Lawyer of the Year Bestuursrecht

Textor, Vera | maandag 18 maart 2019

Vera Textor, advocaat bestuursrecht bij Nysingh, is door Magna Charta genomineerd voor de titel ‘Lawyer of the Year Bestuursrecht 2019’. Zij behoort hiermee tot de negen beste bestuursrecht advocaten van Nederland. Wij zijn trots op deze nominatie en zijn van mening dat Vera deze titel verdient. Stem op Vera Het publiek beslist wie zich ‘Lawyer…

Lees meer

Alert | Autoriteit Persoonsgegevens past boetebeleidsregels aan

Brouwer, Simone de, Leferink, Brenda | maandag 18 maart 2019

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen bedrijven, waaronder ook zorgaanbieders, aan strengere privacyregels te voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van deze privacyregels. Wanneer de AP constateert dat een zorgaanbieder de privacyregels overtreedt, dan kan de AP onder andere een boete opleggen. De AP heeft daarvoor nieuwe…

Lees meer

Hotel Zwolle: afwijking deskundigenadvies voldoende gemotiveerd

Kate, Bas ten | vrijdag 15 maart 2019

In veel gevallen volgt de onteigeningsrechter een in zijn opdracht uitgebracht deskundigenadvies, maar afwijkingen van zo’n advies komen ook regelmatig voor. De onteigeningsrechter zal zijn beslissing om af te wijken van het deskundigenadvies goed moeten motiveren. Aan die eis had de rechtbank naar het oordeel van de Hoge Raad voldaan in de onteigeningsprocedure voor een…

Lees meer

Nysingh Academy van start

donderdag 14 maart 2019

Op 11 maart is de Nysingh Academy van start gegaan. Nysingh doet al jaren veel aan kennisoverdracht. Zo organiseren we (online) seminars en trainingen en hebben we een groot aanbod aan whitepapers, e-books en publicaties. Het gehele trainingenaanbod van Nysingh is nu gebundeld in de Nysingh Academy. Dit biedt onze klanten en relaties een duidelijk…

Lees meer

Als zorgaanbieder bezwaar maken tegen een indicatiebesluit van gemeente of het CIZ?

Beijering-Beck, Annechien, Leferink, Brenda | donderdag 14 maart 2019

Gemeenten en het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stellen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz) vast aan welke zorg een cliënt behoefte heeft en op welke zorg de cliënt recht heeft. Dat wordt vastgelegd in een zogenaamd indicatiebesluit. Het komt regelmatig voor dat in dat besluit…

Lees meer

Van alle markten thuis – procesbelang in het bestuursrecht en aannemelijkheid van schade

Doren, Simon van, Kruisselbrink, Matthias | dinsdag 12 maart 2019

Volgens de Zuid-Limburgse VVV bezoeken mensen van heinde en verre de zaterdagmarkt van Eygelshoven vanwege de gezellige sfeer en het uitgebreide aanbod. Niet voor niets werd de markt in 2016 dan ook uitgeroepen tot ‘Beste Middelgrote Markt van Nederland’. Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) van…

Lees meer

Alert | Voorlopig geen handhaving actieve vermelding BIG-nummer

Kooijman, Govert, Leferink, Brenda | dinsdag 12 maart 2019

Door een wetswijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) zijn BIG-geregistreerde zorgverleners in het kader van transparantie vanaf 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief zichtbaar te maken voor patiënten. Het moet voor patiënten makkelijker worden te controleren of een bepaalde zorgverlener staat ingeschreven in het BIG-register en welke…

Lees meer

Gertjan Lubbers start als nieuwe fulltime bestuurder

maandag 11 maart 2019

Nieuwe Raad van Bestuur voor Nysingh Per 11 maart 2019 heeft ons kantoor een nieuwe Raad van Bestuur bestaande uit Allard Bekius (50), Patrick Haccou (51) en Gertjan Lubbers (51). Gertjan Lubbers is aangetrokken als fulltime bestuurder. Hij heeft het afgelopen decennium gewerkt als professioneel bestuurder bij De Brauw en Pels Rijcken. Door zijn jarenlange…

Lees meer

Oneerlijke subsidieverlening leidt tot conflict

Textor, Vera | dinsdag 5 maart 2019

Het een-op-een subsidiëren van instellingen is niet langer vanzelfsprekend. Dat blijkt maar weer uit een uitspraak van 27 februari 2019 (ABRvS 27 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:595). De Afdeling merkt de door de gemeente Fryske Marren te verdelen subsidie aan een stichting die een zwembad en een sporthal exploiteert, als schaarse subsidie aan. Daarvoor moet de Afdeling…

Lees meer

IP Team Nysingh ranked in 2019 edition of WTR 1000

Fokkens, Tjibbe, Weijs, Hemke de | vrijdag 1 maart 2019

We are proud to announce that Nysingh’s Tjibbe Fokkens and Hemke de Weijs have been ranked in the 2019 edition of World Trademark Review 1000 (WTR 1000) – The World’s Leading Trademark Professionals Hemke de Weijs and Tjibbe Fokkens are: “practical and hands-on lawyers, they create a close connection with their clients which enables them…

Lees meer

Subsidieverlening op afstand vergt extra aandacht voor formele vereisten

Textor, Vera | donderdag 28 februari 2019

Steeds meer overheden willen subsidieverlening op afstand zetten. Bijvoorbeeld bij subsidieverlening in het kader van de energietransitie of in het kader van het sociaal domein. In een zeer helder geschreven uitspraak van 13 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:413) legt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit dat in dat geval aan een aantal formele vereisten…

Lees meer

Welke gegevens zijn persoonsgegevens bij vaststelling van een WOZ-waarde?

Andel, Carola van | dinsdag 26 februari 2019

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2019:247) geeft duidelijkheid over welke gegevens bij de vaststelling van een WOZ-waarde als persoonsgegevens aan te merken zijn. Aanleiding was een inzageverzoek op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dergelijke inzageverzoeken kunnen sinds 25 mei 2018 worden gedaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderliggende gegevens…

Lees meer

Alert | IGJ moet toezichtgegevens openbaar maken

Beijering-Beck, Annechien, Leferink, Brenda | maandag 25 februari 2019

Vanaf 1 februari 2019 moet de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezichtgegevens openbaar maken. Dit volgt uit de wijziging van de Gezondheidswet (artikel 44 t/m 44e Gezondheidswet) en de Jeugdwet (artikel 9.7 t/m 9.10) en het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet , dat op diezelfde datum in werking is getreden. Welke informatie…

Lees meer

Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten en Bedrijfsregeling Brandregres

Evers, Rutger | dinsdag 12 februari 2019

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2632 (De tekst van deze uitspraak is niet gepubliceerd op rechtspraak.nl, wel in het tijdschrift Schip & Schade, 2018/97) Aanleiding Deze zaak vormt een aardige illustratie van een situatie waarin vervoer- en verzekeringsrecht samengaan. Wat was daarin aan de hand? Aanleiding voor de zaak vormde een ontsporing van een goederentrein…

Lees meer

Directe actie en meldingsplicht

Odijk, Saskia | dinsdag 12 februari 2019

Artikel 7:954 lid 1 BW geeft in geval van personenschade (dood, letsel) aan de benadeelde(n) een direct vorderingsrecht op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de aansprakelijke partij. De benadeelde kan rechtstreeks betaling van de verzekeraar aan hem vorderen, uiteraard voor zover de betreffende verzekering dekking biedt. Voor het ontstaan van deze bevoegdheid voor de benadeelde om rechtstreeks…

Lees meer

Kan het “topcoating arrest” van de Hoge Raad van 15 maart 2015 (S&S 2009/132) op de CAR polis worden toegepast?

Dorhout Mees, Tjalling | dinsdag 12 februari 2019

Op 11 maart 2005 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over de dekking van zaakschade onder een AVB polis. Ik schreef daar eerder over in AV&S: “Beschadigde bouwstoffen in AVB en CAR-verzekering” (AV&S 2005, 36). Zaakschade gedekt onder AVB polis? In die zaak was de leverancier van topcoating aansprakelijk gehouden voor schade aan…

Lees meer

Soepelere motiveringseisen voor de realisatie van een zonnepark

Kruisselbrink, Matthias | vrijdag 8 februari 2019

De energietransitie in Nederland is in volle gang. Voor de totstandkoming van ontwikkelingen die daaraan bijdragen, zoals windparken en zonneparken, is echter vaak een wijziging van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning vereist. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft in dat verband een belangrijke uitspraak gedaan als het gaat om de soepelere…

Lees meer

Voorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen door de Tweede Kamer

Wijk, Femia van | woensdag 6 februari 2019

Over het door minister Koolmees op 7 november 2018 ingediende wetsvoorstel WAB informeerden wij u al eerder. Op 8 november 2018 zetten wij de belangrijkste wijzigingen waarin de WAB voorziet, voor u op een rij. Het wetsvoorstel is op 5 februari 2019 door de Tweede Kamer aangenomen. Daarbij is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Langere proeftijd…

Lees meer

Van Wob naar Woo

Doren, Simon van, Tunnissen, Mark | vrijdag 1 februari 2019

In april 2016 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel open overheid (Woo) aangenomen. Het wetsvoorstel dient ter vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het heeft tot doel om de overheid transparanter te maken en het functioneren van de democratische rechtsstaat te versterken. Er dient een cultuurverandering ten aanzien van de omgang met…

Lees meer