Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Anti-ronselbeding toegestaan?

Veelen, Yaïr van | dinsdag 21 mei 2019

Met de opname van het anti-ronselbeding in de arbeidsovereenkomst wordt beoogd te voorkomen dat een ex-werknemer oud-collega’s wegkaapt bij zijn oude werkgever om ze vervolgens zelf in dienst te nemen of om hen over te halen om bij zijn nieuwe werkgever in dienst te treden. De strenge regels die volgen uit de wet en jurisprudentie…

Lees meer

Vera Textor Lawyer of the Year 2019!

maandag 20 mei 2019

Advocaat Vera Textor is verkozen tot advocaat van het jaar 2019 in de categorie bestuursrecht. Vrijdagavond 17 mei jl. kwam zij als grote winnaar uit de bus van de Magna Charta Lawyer of the year verkiezing. Van de negen genomineerde bestuursrechtadvocaten wist zij de meeste stemmen in de wacht te slepen en de titel te…

Lees meer

Juridische fusie: start op tijd en let op de termijnen!

Terhorst, Bart | donderdag 16 mei 2019

Een ondernemingsstructuur bestaat vaak uit meerdere vennootschappen (BV’s). Stelt u zich als ondernemer eens de vraag of al die vennootschappen nog een functie hebben. Misschien zitten er “slapende BV’s” bij? U betaalt jaarlijks voor het in stand houden van vennootschappen. Zoals voor het doen van aangiften, opstellen van de jaarrekening en inschrijvingen in het handelsregister.…

Lees meer

Circulair bouwen en juridische aandachtspunten

Dutmer, Edith | woensdag 15 mei 2019

Overheden en bedrijven richten zich steeds meer op het realiseren van een circulaire economie. De rijksoverheid heeft als doelstelling dat Nederland in 2050 een circulaire economie heeft. Producten worden dan zo ontworpen dat er minder grondstoffen worden gebruikt, dat de producten langer meegaan en dat afval weer als grondstof wordt ingezet. Vertaald naar de vastgoedsector:…

Lees meer

Internationaal contracteren

Klein, Rob | woensdag 15 mei 2019

Internationale handel, open grenzen, één Europa. Althans, nog wel. Hoe de Brexit zal uitpakken, is vooralsnog volstrekt onduidelijk. Handel met contractspartijen uit het Verenigd Koninkrijk zal in de nabije toekomst vermoedelijk een andere dimensie krijgen. De tijd zal het leren. Wat blijft, is dat menig ondernemer er vroeg of laat mee wordt geconfronteerd dat hij…

Lees meer

Opvolgend bestuurder opgepast!

Pennings, Stijn, Wevers, Maarten | vrijdag 10 mei 2019

Is een bestuurder die aantreedt nadat de termijn voor het deponeren van de jaarrekening is verstreken aansprakelijk voor het tekort in het faillissement? Dit was één van de vragen die het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2019:1568) diende te beantwoorden in het faillissement van Matrassen Hannibal B.V. Feiten Matrassen Hannibal B.V. is in 2003 opgericht. Nadat de aandelen…

Lees meer

Kansen voor circulair bouwen in de Aanbestedingswet 2012

Mutsaers, Matthijs | vrijdag 10 mei 2019

Op 11 april jl. organiseerde de Marktgroep Overheid van Nysingh samen met de Stichting Circulair Bouwen in het prachtig verbouwde en duurzame Huis der Provincie in Arnhem een bijeenkomst met als titel ‘juridische risico’s en kansen voor circulair bouwen.’ Dit event was het eerste onderdeel van een serie congressen rondom het bredere thema ‘Circulair Bouwen.’…

Lees meer

Pas op met bouwplannen die onrechtmatige hinder veroorzaken!

Klostermann, Wim | vrijdag 10 mei 2019

Een ontwikkelaar in het noorden van het land heeft in een binnenstedelijk gebied een opbouw gerealiseerd op een garage, om daarin studenten te huisvesten. Hij heeft een omgevingsvergunning aangevraagd en gekregen. Die vergunning is onherroepelijk geworden. De opbouw is elf meter hoog geworden. Omwonenden zijn niet opgekomen tegen de omgevingsvergunning maar toen de bouw startte,…

Lees meer

Het voorlopig deskundigenbericht en het verlies van een (reële) kans

Blokland, Niels | dinsdag 7 mei 2019

Met name in beroepsaansprakelijkheidszaken wordt met enige regelmaat een beroep gedaan op het ‘het verlies van een kans’, als alternatieve vorm van schade. Toch blijkt dikwijls dat het aannemelijk maken van een reëel kansverlies in een procedure nog niet altijd eenvoudig is. Zie recentelijk bijvoorbeeld HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:642 en Rb. Rotterdam 6 maart…

Lees meer

Zelf faillissement aanvragen van een vennootschap kan ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’ zijn

Nijhuis, Carla | dinsdag 7 mei 2019

Onlangs moest de Hoge Raad de vraag beantwoorden of eigen aangifte kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Dat kan. In zijn algemeenheid geldt dat bij een faillissement iedere bestuurder aansprakelijk kan zijn voor het tekort in een faillissementsboedel. Een voorwaarde hiervoor is dat een bestuurder zijn taak dan ‘kennelijk onbehoorlijk’ moet hebben vervuld én aannemelijk…

Lees meer

Nysingh to attend INTA’s Annual Meeting 2019

Fokkens, Tjibbe | dinsdag 7 mei 2019

Nysingh’s IP team will be in Boston to attend the 141th Annual Meeting of the International Trademark Association (INTA’s Annual Meeting 2019) between May 18-22, 2019. If you would like to meet with a member of our team while you are in Boston, please send an e-mail to Tjibbe Fokkens. INTA’s Annual Meeting is the world’s…

Lees meer

Landmateriaalverzekering en baggerboten

Evers, Rutger | maandag 6 mei 2019

Uitleg van verzekeringsovereenkomsten is in de verzekeringspraktijk aan de orde van de dag. Wat is “onzorgvuldig handelen”? Wat moeten verzekeraars en verzekerden verstaan onder een “normale reis”? En wanneer is onder een verzekeringsovereenkomst precies sprake van “terrorisme”? In een recente uitspraak van het hof Den Haag van 9 april 2019 (ECLI:NL:GHDHA:2019:776) ging het ook weer…

Lees meer

Einde aan de slapende dienstverbanden? De Hoge Raad is nu aan zet.

Krijgsman, Jolanda | maandag 6 mei 2019

Wij hebben u onlangs geïnformeerd over de zogenoemde slapende dienstverbanden. We hebben ons in dat artikel afgevraagd of een werknemer in een slapend dienstverband zijn werkgever kan dwingen hem te ontslaan zodat hij een transitievergoeding ontvangt. In de maand maart zijn kort na elkaar twee rechterlijke uitspraken gedaan met tegenstrijdige antwoorden op deze vraag. In…

Lees meer

Het UBO-register: gevolgen voor de privacy van ondernemers

Vels, Marjolein | vrijdag 3 mei 2019

Essentie Met ingang van 10 januari 2020 worden de eigenaren van- of personen die de zeggenschap hebben in een vennootschap of andere juridische entiteit in een openbaar register geregistreerd: het UBO-register. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de privacy van deze personen. Het wetsvoorstel om dit in te voeren is op 6 april jl. ingediend bij…

Lees meer

Snelle toetsing verjaring bij asbest door deskundigenpanel

Bos-van den Berg, Elly | donderdag 2 mei 2019

Bij asbest speelt de verjaringsproblematiek vrijwel altijd een rol, omdat de aandoeningen zich pas tientallen jaren na de asbestblootstelling openbaren. Een extra complicatie daarbij is, dat de meeste slachtoffers, nadat de ziekte zich heeft gemanifesteerd, nog maar korte tijd te leven hebben. Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) speelt in het algemeen een belangrijke rol om voor…

Lees meer

Samenloop onteigening en planschade

Kate, Bas ten | maandag 29 april 2019

N18/Landgoed Haaksbergen (ABRvS 6 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:330) Landgoed Haaksbergen: nadeelcompensatie/planschade ondanks aankoop in der minne De eigenaar van een landgoed in Haaksbergen vraagt om vergoeding van planschade vanwege de vaststelling en de aanleg van de N18. Er is echter geen recht op vergoeding van planschade wanneer vergoeding daarvan anders is verzekerd. De Staat meent dat…

Lees meer

Minister geeft nadere toelichting proces inwerkingtreding Omgevingswet

Andel, Carola van, Tunnissen, Mark | vrijdag 26 april 2019

Welke stappen moeten gezet worden om de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking te laten treden? Uit de brief van Minister Ollongren aan de Eerste Kamer blijkt dat het aspect ‘uitvoerbaarheid’ van groot belang wordt geacht. De Minister maakt onderscheid tussen 1) uitvoerbaarheid van de regelgeving en 2) de vraag of de uitvoeringspraktijk voldoende…

Lees meer

Handhaving in het mededingingsrecht | 9 mei 2019

Dekker, Cees | woensdag 24 april 2019

Het Nederlands Genootschap voor Bedrijfsjuristen heeft Nysingh als een van haar kennispartners geselecteerd die in 2019 kennisbijeenkomsten voor haar leden mag verzorgen. Op 9 mei a.s. verzorgt Cees Dekker de bijeenkomst ‘Handhaving in het mededingingsrecht’. Tijdens deze bijeenkomst, die op onze locatie in Utrecht plaatsvindt, bespreekt Cees onder andere de volgende onderwerpen: Prioriteiten mededingingsautoriteiten Besproken…

Lees meer

Kan een grondgebruikersovereenkomst worden gekwalificeerd als reguliere pacht?

Aaldering, Sharon, Roos, Jessica de | vrijdag 19 april 2019

In het arrest van 2 april 2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:2921) kwalificeert het Hof Arnhem-Leeuwarden een gebruikersovereenkomst als een reguliere pachtovereenkomst voor de duur van één jaar. Dat de pachter eerder willens en wetens heeft ingestemd met eenjarige pacht voor een hogere pachtsom, sluit een beroep op pachtbescherming niet uit. De feiten Geïntimeerde (A) pachtte een perceel van…

Lees meer

Succesvolle bijeenkomst ‘wat zijn de juridische risico’s en kansen voor Circulair Bouwen?’

Dutmer, Edith, Kruisselbrink, Matthias, Mutsaers, Matthijs | maandag 15 april 2019

Op 11 april jl. organiseerde de Marktgroep Overheid van Nysingh samen met de Stichting Circulair Bouwen in het prachtig verbouwde en duurzame Huis der Provincie in Arnhem een bijeenkomst onder deze titel. Dit event was het eerste onderdeel van een serie congressen rondom het bredere thema ‘Circulair Bouwen’. De bijeenkomst werd erg goed bezocht door…

Lees meer