Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Praktijkmiddag Personenschade ‘Smartengeld’ | 5 juni 2018

dinsdag 1 mei 2018

Op dinsdag 5 juni a.s. organiseert Nysingh de jaarlijkse praktijkmiddag Personenschade ‘Smartengeld’ in Mereveld te Utrecht. Het Nivre heeft drie PE-punten toegekend aan deze praktijkmiddag.

Wie letsel heeft opgelopen of wie in zijn persoon is aangetast, heeft recht op smartengeld. In beide gevallen is steeds weer de lastige vraag: ‘Hoe bepaal je de ‘waarde’ van het leed of de aantasting in de persoon?’ Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam, neemt u mee in de vergoedingssystematiek van artikel 6:106 BW, zoals die in de wet en rechtspraak is vorm gegeven, en schenkt daarbij tevens aandacht aan de mogelijkheid van vergoeding van affectieschade.

Jarenlang hebben Nederlandse rechters in vergelijking met andere landen in Europa lage vergoedingen voor smart toegekend. Inmiddels wijzen Nederlandse rechters hogere bedragen toe. Ook in gevallen waarin de duur van het leed maar zeer kort is. Maarten Spronck en Esther Ceulen schetsen aan de hand van rechtspraak een aantal voor de personenschadepraktijk relevante en actuele ontwikkelingen over het recht op smartengeld.

Programma Personenschade ‘Smartengeld’

13:00 – 13:30 uur Ontvangst
13:30 – 13:40 uur Opening door Maarten Spronck
13:40 – 14:40 uur De vergoedingssystematiek van artikel 6:106 BW door Siewert Lindenbergh
14:40 – 15:10 uur Pauze
15:10 – 16:00 uur Actualiteiten smartengeld door Maarten Spronck en Esther Ceulen
16:00 – 16:30 uur Plenaire afsluiting
Vanaf 16:30 uur Afsluitende aangeklede borrel

Locatie

Mereveld, Mereveldseweg 9, 3585 LH Utrecht

Aanmelden

U kunt u hier aanmelden

Vragen

Heeft u vragen over de praktijkmiddag, neem dan contact op met Esther Ceulen, E: mailto:esther.ceulen@nysingh.nl| T: 026  357 57 18.

Actueel