Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Reactie regering vragen Tweede Kamer nieuwe onteigeningsprocedure

maandag 27 mei 2019

Op 22 mei 2019 is de reactie van de regering gepubliceerd op het verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom.
De Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet voorziet in de toevoeging aan de Omgevingswet van regels over het voorkeursrecht, onteigening, inrichting van het landelijk gebied en over kavelruil in het stedelijk gebied, en een verdere aanpassing van de regels over het kostenverhaal.

Lees meer op ons onteigeningsblog

Actueel