Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Rechtshandeling vóór vestiging Wvg nietig?

woensdag 16 januari 2019

Kan een rechtshandeling in strijd zijn met artikel 26 Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) wanneer deze is verricht vóór de vestiging Wvg?

Begin januari 2019 publiceerde rechtspraak.nl een vonnis uit 2009 (ECLI:NL:RBSHE:2009:3410) waarin deze vraag centraal stond. De gemeente Veghel verzocht de rechtbank een aantal rechtshandelingen nietig te verklaren. Deze waren volgens de gemeente in strijd met artikel 26 Wvg. De gemeente had immers een voorkeursrecht op het perceel waar de rechtshandelingen betrekking op hadden. Het verzoekschrift van de gemeente omvatte tevens het verzoek tot nietigverklaring van rechtshandelingen die waren verricht vóór de vestiging van het voorkeursrecht. De rechtbank oordeelt dat deze rechtshandelingen niet nietig zijn, nu artikel 26 Wvg noopt tot een strikte uitleg. Rechtshandelingen die vóór de vestiging van een voorkeursrecht zijn verricht, vallen niet onder de reikwijdte van deze bepaling.

Lees meer op ons onteigeningsblog

Actueel