Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Renteswap, inkomensschade en aanvullend deskundig advies op het pleidooi

woensdag 14 juni 2017

De vraag in hoeverre de kosten van een renteswap, die door onteigening vrij valt, tot te vergoeden financieringsschade lijdt, was het belangrijkste inhoudelijke punt in de procedures waarover op 9 juni 2017 door de Hoge Raad arrest is gewezen (HR 9 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1069). De rechtbank was van mening dat de kosten van de afwikkeling van een renteswap (die aan een financiering van het onteigende ten grondslag ligt, en door de onteigening moet worden afgekocht) in beginsel als een contractvervolg moet worden aangemerkt. Daarmee is het dan geen rechtstreeks en noodzakelijk gevolg van de onteigening. Wel overwoog de rechtbank dat in de jurisprudentie uitzonderingen zijn aangenomen op dit algemene uitgangspunt, waardoor nader onderzoek zou moeten plaatsvinden of van die uitzonderingen sprake was.

Lees meer op ons Onteigeningsblog

Actueel