Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Terugvordering staatssteun kan op bedrag van € 0,- uitkomen

maandag 24 februari 2014

Italië had een subsidieregeling opgezet voor de aanschaf van digitale decoders. De Europese Commissie heeft nadien bij beschikking vastgesteld dat die regeling niet in lijn is met de staatssteunregels. Aangezien de regeling al ten uitvoer was gelegd, heeft dit tot gevolg dat Italië gehouden is tot terugvordering van de reeds verleende steun. In de beschikking van de Commissie was echter niet vastgesteld welk bedrag van welke onderneming(en) moet worden teruggevorderd. Tussen de Commissie en Italië vonden nadien briefwisselingen plaats over de terugvordering.

In een procedure bij de nationale rechter tussen de Italiaanse overheid en een onderneming die ontvangen staatssteun moet terugbetalen, vroeg de rechter vervolgens aan het Hof van Justitie onder meer of het terug te vorderen bedrag op nul kan worden vastgesteld door hem. Het Hof van Justitie heeft in een onlangs gewezen arrest geoordeeld dat dit inderdaad mogelijk is (zaak C-69/13).

Actueel