Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Verslag online seminar Grondverwerving bij dijkversterkingen

woensdag 12 december 2018

Veel geïnteresseerden hebben op 29 november 2018 het online seminar Grondverwerving bij dijkversterkingen gekeken dat door Jessica de Roos werd gepresenteerd. Tijdens dit seminar besprak zij op welke wijze waterschappen hun grondverwervingsstrategie kunnen insteken om ervoor te zorgen dat tijdig over de grond kan worden beschikt.

Aan de hand van verschillende voorbeelden werd inzichtelijk gemaakt hoe divers het beleid is dat waterschappen hanteren ter zake van (het ontbreken van) de ‘noodzaak’ om gronden in eigendom te hebben. Ook kwam het afwegingskader uit de Handreiking grondverwerving HWBP aan bod. Vooraf moet duidelijk gemotiveerd worden dát en wáárom verkrijging van de eigendom noodzakelijk is. Pas dan kan vastgesteld worden dat onteigening noodzakelijk is.

Lees meer op ons Onteigeningsblog

Actueel