Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Wanneer kan een voedingsmiddel als “ongezoet” verkocht worden?

dinsdag 4 april 2017

Op 24 januari 2017 heeft de Reclame Code Commissie (RCC) een klacht afgewezen over al dan niet toegevoegde suiker in ongezoete amandelmelk. Het verwijt was dat de producent van de amandelmelk (Melkan) het ingrediënt maltodextrine had verwerkt. En maltodextrine bevat suikers, aldus de klacht. De verwijzing naar “ongezoete” amandelmelk zou wegens toevoeging van maltodextrine misleidend zijn. De RCC oordeelde echter dat er geen sprake was van toegevoegde suiker.

Beoordeling RCC

De RCC beoordeelt eerst de kwalificatie “ongezoet”. Het juridisch kader wordt gevormd door de Claimsverordening (Verordening (EU), nr. 1924/2006). Volgens artikel 8 Claimsverordening en de bijbehorende bijlage is de claim dat aan een levensmiddel “geen suikers zijn toegevoegd” (en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben) alleen toegestaan als (i) aan het product geen mono- of disachariden zijn toegevoegd en (ii) bovendien geen andere vanwege hun zoetkracht gebruikte bestandsdelen. “Ongezoet” wordt gezien als een claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben.

De RCC volgt de lezing van de producent dat maltodextrine een koolhydraat is en geen mono- of disacharine. In de amandelmelk is een dusdanig lage hoeveelheid maltodextrine verwerkt dat ondanks de aanwezigheid van suikers, dit ingrediënt volgens de RCC geen zoetende werking heeft. De maltodextrine was volgens de RCC uitsluitend toegevoegd als structuurverbeteraar en niet voor een zoetend effect. De klacht dat het toevoegen van maltodextrine in strijd zou zijn met de claim dat het product ongezoet was, wordt om deze reden en in dit specifieke geval afgewezen.

Voedingsclaims

De uitspraak van de RCC laat zien dat reclame-uitingen in de food sector worden beoordeeld aan de hand van de Europese voedingsmiddelenwetgeving. In dit geval bepaalt de Claimsverordening bijvoorbeeld dat een product de claim “zonder toegevoegde suikers” mag dragen als aan het product geen mono- of disachariden of andere vanwege hun zoetkracht gebruikte levensmiddelen zijn toegevoegd. Wat betreft de definitie voor “suiker”, sluit de Claimsverordening echter aan bij Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1169/2011. Suiker wordt gedefinieerd als “alle in voedsel aanwezige mono- en disachariden, met uitzondering van polyolen”.
Maltodextrine is geen mono- of disacharide, maar een polysacharide en valt dus niet onder de Europeesrechtelijke definitie “suiker”. De claim dat aan een product geen suiker is toegevoegd mag blijkens de tekst van de Claimsverordening tevens niet worden gehanteerd indien het ingrediënt is toegevoegd  wegens haar zoetend effect. In dit opzicht wordt aan de claim “zonder toegevoegde suikers” een strengere uitleg gegeven dan aan het begrip “suiker” in het algemeen.

Vormen van handhaving

De RCC biedt overigens een vorm van zelfregulering waarbij geen sancties worden opgelegd aan overtreders. De RCC is voor klagers (benadeelde concurrenten of bezorgde burgers) slechts één van de mogelijkheden vermeende onjuiste claims aan de kaak te stellen. In civiele procedures kunnen benadeelde partijen schade kunnen vorderen. Daarnaast kan bij de NVWA een klacht worden ingediend. De NVWA treedt op tegen valse voedingsclaims en heeft anders dan de RCC de mogelijkheid sancties op te leggen en andere maatregelen te nemen. Tot slot is niet uitgesloten dat de ACM handhavend optreedt bij onjuiste voedingsclaims omdat de ACM onder meer belast is met de handhaving van de Europese richtlijn misleidende reclame en vergelijkende reclame.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:  Cees Dekker of Stijn de Zwart van de Marktgroep Food & Agri.

 

Actueel