Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Cursus actualiteiten grondverwerving


De aantrekkende economie zorgt weer voor meer binnenstedelijke ontwikkelingen, zoals woningbouwprojecten. Daarnaast moeten gronden beschikbaar worden gemaakt voor andersoortige projecten, zoals realisatie van dijkversterkingen (HWBP-2), windparken en PAS/Natura2000-maatregelen. In die gevallen waarin partijen er minnelijk niet uitkomen, kan het instrument van onteigening of gedoogplicht uitkomst bieden. In deze cursusmiddag zullen wij ingaan op de actualiteiten op het gebied van onteigening en gedoogplichten, waaronder de perikelen rondom zelfrealisatie, overdracht- en omzetbelasting (BTW) bij grondverwerving, bodembestanddelen en -verontreiniging, eliminatie, de nieuwe Omgevingswet en de schadeloosstelling alsmede vergoeding van kosten bij gedoogplichten.

De cursus is interessant voor zowel medewerkers van overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en rijksoverheid) als adviseurs (o.a. rentmeesters/taxateurs).


Waar en wanneer?

De cursusmiddag vindt drie keer plaats:

  • dinsdag 25 september 2018 in Utrecht (onze vestiging aan de Maliebaan 83) VOL
  • donderdag 27 september 2018 in Eindhoven (Hotel van der Valk aan de Aalsterweg 322)
  • dinsdag 2 oktober 2018 in Hoogeveen (Theater en Congrescentrum De Tamboer)

Programma

U bent vanaf 13:00 uur van harte welkom en om 13:30 uur starten we met het inhoudelijke programma:

  • Administratieve onteigeningsprocedure – door Carola van Andel
  • Schadeloosstelling – door Bas ten Kate
  • Gedoogplichten – door Jessica de Roos

Rond 16:30 uur sluiten we de middag af met een borrel.

Vragen of knelpunten

Heeft u specifieke vragen, onderwerpen of knelpunten die u graag behandeld wilt zien in de cursus? Meld deze dan in het aanmeldformulier of mail ze naar Jessica de Roos. Wij proberen daaraan dan tijdens de cursus (extra) aandacht te besteden.