Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Serie Online Seminars | Waterschappen

7 februari: 'Droogte en wateroverlast, zorgplicht en aansprakelijkheid'

Tijd:
11:00 uur - 12:00 uur
Locatie:
Online (aanmelden)
Tijd:
11:00 uur - 12:00 uur
Locatie:
Online (aanmelden)
Tijd:
11:00 uur - 12:00 uur
Locatie:
Online (aanmelden)

waterschappenIn 2018 zijn wij gestart met een 4-delige reeks online seminars speciaal voor waterschappen. In deze reeks behandelen specialisten verschillende onderwerpen waarmee u in de dagelijkse praktijk volop te maken heeft.

7 februari: Online seminar: ‘Droogte en wateroverlast, zorgplicht en aansprakelijkheid’

De effecten van de klimaatverandering in de Nederlandse delta worden steeds duidelijker zichtbaar en hebben grote gevolgen voor uw waterbeheer. Periode van langdurige droogte zorgen voor lage grondwaterstanden, lage waterstanden in watergangen en instabiele waterkeringen. Tegelijkertijd valt er ook meer neerslag in kortere tijd, met wateroverlast en overstromingen tot gevolg.

Als waterschap wordt u steeds vaker aangesproken op de wijze waarop u invulling geeft aan uw taakstelling. In juridische zin gaat het dan bijvoorbeeld om de vraag of u als waterschap tekortgeschoten bent in de zorgplicht die van een goede waterbeheerder mag worden verwacht. En zo ja, of de schade als gevolg van droogte of wateroverlast op een waterschap kan worden verhaald. Welke trends zijn er zichtbaar in recente rechtspraak rondom de zorgplicht van waterschappen? Welke rol spelen daarbij de (provinciale) gebiedsnormen waaraan waterschappen gebonden zijn? Hoe kunt u zich als waterschap voorbereiden op claims in verband met wateroverlast?

Deze en andere aspecten van droogte en wateroverlast, zorgplicht en aansprakelijkheid voor waterschappen komen tijdens het online seminar op 7 februari 2019 11:00  – 12:00 uur aan bod. U kunt zich hier aanmelden voor dit online seminar.

U kunt de online seminars volgen via uw computer, tablet of telefoon. Zo ontvangt u, zonder reistijd met een investering van slechts een uur, informatie die u direct kunt gebruiken. Deelname is kosteloos.

Data

Noteert u alvast de volgende data in uw agenda of meld u direct aan:

  • Donderdag 4 april 2019 van 11.00 – 12.00 uur: ‘Actualiteiten aanbestedingsrecht voor waterschappen’ – Matthijs Mutsaers (aanmelden)
  • Dinsdag 18 juni 2019 van 11.00 – 12.00 uur: ‘Actualiteiten WNRA/arbeidsrecht voor waterschappen’ – Johanneke Liebrand (aanmelden)

Afgelopen online seminars

  • Op donderdag 29 november 2018 presenteerde Jessica de Roos een online seminar over  Grondverwerving bij dijkversterkingen. Wilt u dit online seminar terugkijken? U kunt een terugkijklink aanvragen via e-mail.

Vragen

Voor vragen over dit evenement en/of uw deelname kunt u contact opnemen met Miriam Voogd:
M: miriam.voogd@nysingh.nl | T: 026 357 57 34