Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Serie Online Seminars | Waterschappen

'Grondverwerving bij dijkversterkingen'

Tijd:
11:00 uur - 12:00 uur
Plaats:
Online

foto dijk windturbines 3Vanaf 29 november a.s. starten wij met een nieuwe 4-delige reeks online seminars speciaal voor waterschappen. In deze reeks behandelen specialisten verschillende onderwerpen waarmee u in de dagelijkse praktijk volop te maken heeft.

 

Uitnodiging

Graag nodigen we u uit voor het eerste online seminar ‘Grondverwerving bij dijkversterkingen’ dat op donderdag 29 november a.s. van 11:00 – 12:00 uur plaatsvindt.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma stelt waterschappen en Rijkswaterstaat voor een enorme opgave die bestaat uit maatregelen aan ruim 700 kilometer primaire waterkering en meer dan 200 waterkerende kunstwerken.

Voor de uitvoering van die maatregelen is het essentieel om op tijd te beschikken over de gronden binnen het permanente en tijdelijke ruimtebeslag. Vanzelfsprekend is minnelijke verwerving daarbij het uitgangspunt, maar als dat niet (tijdig) tot een oplossing leidt, bieden instrumenten als onteigening en de gedoogplichten op grond van de Waterwet uitkomst. Maar wanneer verdient welk instrument de voorkeur? Is de inzet van dat instrument altijd mogelijk? En in hoeverre speelt het eigendommenbeleid/de grondstrategie van de beheerder daarbij een rol?

Deze en andere aspecten van grondverwerving bij dijkversterkingen komen tijdens dit online seminar aan bod.

Jessica de Roos verzorgt dit seminar. Jessica is specialist op het gebied van grondverwerving (onder andere voor dijkversterkingen) en zij maakt deel uit van het Team Grondverwerving. Tijdens het seminar kunt u via de chat vragen stellen.

Vanaf uw werkplek

U kunt het seminar volgen via uw computer, tablet of telefoon. Zo ontvangt u, zonder reistijd met een investering van slechts een uur, informatie die u direct kunt gebruiken.

Aanmelding

Meld u vandaag nog aan voor het seminar op 29 november a.s. Deelname is kosteloos. Ook uw collega’s zijn van harte uitgenodigd.
Na uw inschrijving ontvangt u per e-mail een link waarmee u uw wachtwoord kunt aanmaken. Vóór het seminar ontvangt u een herinnering met daarin de link. Indien u al eerder heeft deelgenomen aan een van onze online seminars, dan kunt u na uw aanmelding eenvoudig met uw inloggegevens inloggen.

Save the date

Noteert u alvast de data van de andere online seminars in deze reeks in uw agenda?:

  • Donderdag 7 februari 2019 van 11.00 – 12.00 uur: ‘Wateroverlast, zorgplichten en aansprakelijkheid’ – Rense Lubach
  • Donderdag 4 april 2019 van 11.00 – 12.00 uur: ‘Actualiteiten aanbestedingsrecht voor waterschappen’ – Matthijs Mutsaers
  • Dinsdag 18 juni 2019 van 11.00 – 12.00 uur: ‘Actualiteiten WNRA/arbeidsrecht voor waterschappen’ – Johanneke Liebrand


Vragen

Voor vragen over dit evenement en/of uw deelname kunt u contact opnemen met Miriam Voogd:
M: miriam.voogd@nysingh.nl | T: 026 357 57 34