Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Studiemiddag voor overheden | Actualiteiten Awb

Tijd:
13:30 uur - 17:30 uur
Plaats:
Arnhem
Locatie:
Posttheater
Tijd:
13:30 uur - 17:30 uur
Plaats:
Zwolle
Locatie:
Buitensociëteit
Tijd:
13:30 uur - 17:30 uur
Plaats:
Utrecht
Locatie:
Jaarbeurs