Online cursus ‘Het Didam-arrest; de gevolgen en ervaringen uit de praktijk’

maandag 30 mei 2022 13:30 uur - 15:30 uur Online

Voor wie

Juristen en beleidsmedewerkers grondzaken, vastgoed en ruimtelijke ordening bij gemeenten, waterschappen, provincies en andere (semi-)overheden die zich bezighouden met grondverkoop en andere vormen van gronduitgifte (zoals pacht, huur, erfpacht, etc.), evenals hun adviseurs.

Opleidingspunten

2

Kosten

€ 215,-

Overheden moeten bij een voorgenomen grondverkoop (potentiële) gegadigden de gelegenheid bieden mee te dingen via een selectieprocedure aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria, weten we sinds het Didam-arrest.

 

Inmiddels zijn we een half jaar verder en zijn de eerste praktijkervaringen opgedaan. Overheden hebben al selectieprocedures gevoerd, voornemens tot een-op-een verkoop gepubliceerd, toelichtingen daarop geschreven en beleidsdocumenten opgesteld. Ook zijn de eerste uitspraken gepubliceerd. Zo is intussen al meer inzicht verkregen in de gevolgen en reikwijdte van het Didam-arrest. Maar er zijn ook nog steeds veel vragen. Bovendien wijst de praktijk uit dat overheden op verschillende manieren invulling geven aan de procedurevoorschriften die de Hoge Raad heeft voorgeschreven.

 

Tijdens deze cursus ontvangt u antwoorden op veel gestelde vragen, voorbeelden uit de praktijk en praktische tips en handreikingen die u helpen de vertaalslag te maken naar de praktijk. U kunt desgewenst op voorhand ook zelf een casus of vraag inbrengen bij uw inschrijving of via jessica.deroos@nysingh.nl.

 

Datum en onderwerpen

Maandag 30 mei 2022 van 13:30 – 15:30 uur
‘Het Didam-arrest’ | Docent: Jessica de Roos

 

Tijdens de cursus wordt in elk geval stilgestaan bij de volgende onderwerpen:

 • Wanneer is één-op-één verkoop nog wel mogelijk?
 • Wat zijn objectieve, toetsbare en redelijke criteria?
 • Kan publicatie van het voornemen tot verkoop achterwege blijven indien er in het geheel geen andere gegadigden zijn of redelijkerwijs te verwachten zijn?
 • Wat te vermelden in de publicatie van een voornemen tot verkoop (en wat juist niet)?
 • Wat is een geschikt medium voor publicatie?
 • Wat zijn redelijke termijnen?
 • Wat zijn de gevolgen voor reeds gesloten contracten en overdrachten die al hebben plaatsgevonden?
 • Wanneer is sprake van een “overheidslichaam” dat gebonden is aan het gelijkheidsbeginsel?
 • Is het nog mogelijk om compensatiegrond aan te bieden, en zo ja, hoe dan?
 • Kunnen bouwclaims nog?
 • En (andere) vragen en voorbeelden uit de praktijk.

 

Vanaf uw werkplek

De cursus wordt gegeven via het programma Webex en is te volgen via uw computer. U kunt ‘live’ vragen stellen aan de spreker. Zo ontvangt u informatie die u direct kunt gebruiken.

 

Opleidingspunten

Wij melden deze online cursus aan voor opleidingspunten bij:

 • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA);
 • Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR);
 • Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT);
 • Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD);
 • RICS.

 

Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u hiervan gebruik wilt maken.

 

Kosten en aanmelden

De kosten voor uw deelname bedragen € 215,- per persoon, exclusief btw. U ontvangt een factuur op het door u opgegeven factuuradres. Deze factuur dient voor aanvang van de online cursus voldaan te zijn. U kunt zich aanmelden via de ‘meld-je-aan-button’ bovenaan deze pagina.

 

Meer informatie

Voor vragen over dit evenement en/of uw deelname kunt u contact opnemen met Macy Groenendaal. Zij helpt u graag verder.

Spreker

Jessica de Roos

Advocaat
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content