Online cursus ‘van Wob naar Woo; de belangrijkste wijzigingen’

dinsdag 30 november 2021 13:30 uur - 15:00 uur Online

Voor wie

juristen en medewerkers die zich bezighouden met de Wob / Woo.

Opleidingspunten

1

Kosten

€ 150

De Wet open overheid (Woo) vervangt naar verwachting uiterlijk 1 juni 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo moet overheden transparanter maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat beter te dienen. Om die reden wordt onder meer nadruk gelegd op actieve openbaarmaking van informatie door overheden. Voor de (overheids)praktijk betekent dit juridische, procedurele en inhoudelijk veranderingen.

 

Datum en onderwerpen

Dinsdag 30 november 2021 van 13:30 – 15:00 uur
Docenten: Mark Tunnissen

 

Onderwerpen:
Tijdens deze cursus leert u meer over de volgende onderwerpen:

• De systematiek van en belangrijkste begrippen in de Woo.
• (De grondslagen voor) actieve en passieve openbaarmaking van informatie.
• De uitzonderingsgronden in de Woo.
• Hoe informatie openbaar moet worden gemaakt.
• De procedure en termijnen die in acht genomen moeten worden.
• De belangrijkste verschillen met de Wob.

Vanaf uw werkplek

De online cursus wordt gegeven via het programma Webex en is te volgen via uw computer. Tijdens de cursus kunt u ‘live’ vragen stellen of in discussie gaan met de spreker. Zo ontvangt u informatie die u direct kunt gebruiken.

Opleidingspunten

Wij hebben deze cursus aangemeld voor een opleidingspunt bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u hiervan gebruik wilt maken.

Kosten en aanmelden

De kosten voor deelname bedragen € 150,- per persoon, exclusief btw. U ontvangt een factuur op het door u opgegeven factuuradres. Deze factuur dient voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.

Meer informatie

Voor vragen over dit evenement en/of uw deelname kunt u contact opnemen met Marjanne Lafère. Zij helpt u graag verder.

Spreker

Mark Tunnissen

Advocaat
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content