Studieochtenden ‘Actualiteiten Awb’

donderdag 19 mei 2022 10:00 uur - 12:00 uur Online

Voor wie

Medewerkers van overheden

Opleidingspunten

Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Kosten

Kosteloos

Folmer Helder en Maarten van Nijendaal, beiden advocaat en specialist bestuursrecht, bespreken tijdens de Studieochtenden veel voorkomende situaties uit uw en hun praktijk aan de hand van de laatste ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak. Daarnaast zal prof. mr. Raymond Schlössels, hoogleraar algemeen bestuursrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en adviseur van onze marktgroep Overheid/kantoor, een bijdrage leveren over de rechtspraak op het gebied van het evenredigheidsbeginsel.

 

Data en onderwerpen

Dinsdag 10 mei 2022 van 10:00 – 12:00 uur
‘Actualiteiten Awb’ | Maarten van Nijendaal

 

Onderwerpen:

Tijdens de eerste sessie staan de algemene ontwikkelingen en de actuele rechtspraak over de hoofdstukken 1, 2 en 5 van de Awb centraal. Daarbij wordt onder meer ingegaan op:

 • Conclusies van de staatsraden advocaat-generaal
 • (Wets)wijzigingen van de Awb
 • Algemene trends in de rechtspraak van de bestuursrechter
 • Het besluitbegrip
 • Handhaving (toezicht & opsporing, de beginselplicht tot handhaving en invordering)

 

Donderdag 19 mei 2022 van 10:00 – 12:00 uur
‘Actualiteiten Awb’ | Folmer Helder en prof. mr. Raymond Schlössels

 

Onderwerpen:
In de tweede sessie wordt uitgebreid stilgestaan bij het evenredigheidsbeginsel. Prof. mr. Raymond Schlössels zal de recente rechtspraak over dit beginsel bespreken. Vervolgens zal Folmer Helder de praktische toepassing van dit beginsel en actuele rechtspraak over een aantal andere thema’s, zoals het bestuursrechtprocesrecht en het vertrouwensbeginsel, bespreken. De volgende thema’s komen onder andere aan bod:

 • Ontwikkelingen rondom (toetsing aan) het evenredigheidsbeginsel en de praktische gevolgen voor het bestuur en de rechter
 • Bestuursprocesrecht (hoofdstukken 6 t/m 8 Awb)
 • Handhaving (bestuursdwang en last onder dwangsom)
 • Het vertrouwensbeginsel
 • Het relativiteitsvereiste (art. 8:69a Awb)

 

Vanaf uw werkplek

U kunt deze studieochtenden volgen via uw computer, tablet of smartphone en vragen stellen of in discussie gaan met het team bestuursrecht via de live chat. Zo ontvangt u informatie die u direct kunt gebruiken.

Opleidingspunten

Wij melden deze studiemiddagen aan voor opleidingspunten bij:

 • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u hiervan gebruik wilt maken.

Wij maken u er op attent dat er géén terugkijklink beschikbaar wordt gesteld direct na afloop van de studieochtenden. Om in aanmerking te komen voor opleidingspunten dient u dus aan de live-uitzendingen deel te nemen.

Kosten en aanmelden

Deelname aan deze studieochtenden is kosteloos. U kunt zich aanmelden via de ‘meld-je-aan-button’ bovenaan deze pagina. Als u slechts één van deze studieochtenden kunt of wilt volgen, kunt u zich ook via deze aanmeldknop aanmelden.

 

Meer informatie

Voor vragen over dit evenement en/of uw deelname kunt u contact opnemen met Gwen von Kriegenbergh. Zij helpt u graag verder.

Sprekers

Folmer Helder

Advocaat

Maarten van Nijendaal

Advocaat

Raymond Schlössels

Adviseur
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content