Atos Consulting heeft op verzoek van het ministerie van EZK onderzoek gedaan naar wat de gevolgen zouden zijn van het stoppen met TenderNed.

In haar onderzoek merkt Atos op dat de belangrijkste consequentie van het verdwijnen van TenderNed zou zijn dat diens portaafunctie niet meer kan worden vervuld. Atos wijst daarbij echter op voorbeelden in verschillende landen waar een dergelijke portaalfunctionaliteit door marktpartijen geleverd wordt. Ook de inschrijffunctie van TenderNed kan volgens Atos door marktpartijen worden overgenomen. Atos doet dan ook de aanbeveling om TenderNed uit te faseren. Op deze manier kan volgens Atos een jaarlijkse kostenbesparing van 9 miljoen euro worden behaald. Voor het stoppen met TenderNed is wel nodig dat de Aanbestedingswet wordt aangepast, omdat aanbestedende diensten momenteel verplicht zijn om gebruik te maken van TenderNed (artikel 1.18 jo. 4.13 Aanbestedingswet 2012).