Driemaal is scheepsrecht.

Op 17 oktober 2019 is het wetsvoorstel Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer. Er werd als volgt gestemd:

Voor: PvdA, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PVV, GroenLinks, SP, PvdD, FVD, Lid Van Kooten-Arissen en Lid Van Haga.

Twee keer eerder werd de stemming aangehouden. Tijdens de stemming over de amendementen bij het wetsvoorstel op 16 oktober was er commotie in de Tweede Kamer. Die dag is wel gestemd over de amendementen, maar nog niet over het wetsvoorstel zelf. Omdat onduidelijkheid was ontstaan over de status van zijn amendement (nr. 10) over het twee jaar laten voortduren van het voorkeursrecht na vernietiging van het omgevingsplan. Het CDA stemde tegen, maar Ronnes kwam later naar voren met de mededeling dat het CDA toch voorstemt.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog