De uiterlijke datum waarop de statuten en governance moeten voldoen aan de eisen van het Vpb-zorgbesluit is met een jaar verlengd van 31 december 2020 naar 31 december 2021.

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit voorwaarden en richtlijnen opgenomen met betrekking tot de toepassing van de zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting door zorginstellingen. Hierover schreef Theo Ritsema op 19 november 2020 het blog wijziging voorwaarden Vpb-zorgvrijstelling.

Termijn verlengd

De termijn waarbinnen bestaande zorginstellingen onder bepaalde voorwaarden de gelegenheid krijgen hun statuten en governance overeenkomstig deze besluiten aan te passen, is door de Staatssecretaris bij een besluit van 17 december 2020 verlengd van 31 december 2020 naar 31 december 2021.