De invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt met rasse schreden dichterbij. Veel verzekeraars en ook verzekerden zien dit met de nodige spanning tegemoet. En dat is ook wel terecht. De AVG is op veel punten namelijk strenger dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Voor een verzekeringsmaatschappij – waar dagelijks persoonsgegevens worden verwerkt – heeft dit uiteraard grote gevolgen.

Het belangrijkste verschil tussen beide regelingen is dat onder de AVG veel meer de nadruk wordt gelegd op compliance. U moet kunnen aantonen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen genomen zijn om aan de regels te voldoen. Zo heeft u misschien al een functionaris gegevensbeschermer aangesteld, een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld, of een DPIA uitgevoerd. Is dat niet het geval – of zeggen deze termen u onvoldoende – dan is het zaak om snel actie te ondernemen. De bescherming van onze privacy wordt mede door de digitalisering van onze samenleving een steeds grotere uitdaging.

 

Waar risico’s toenemen, groeit de behoefte om te verzekeren. Dat is hier niet anders. Door de strengere wetgeving, striktere handhaving en toenemende dreiging van cybercriminaliteit, neemt de vraag naar cyberriskverzekeringen toe. Die vorm van verzekeren staat echter nog in de kinderschoenen. En dat terwijl de schade die door cybercriminaliteit wordt veroorzaakt vele malen groter is dan bijvoorbeeld schade door brand. Daar is dus nog een slag te winnen. Kortom, de nieuwe privacywetgeving heeft voor verzekeraars en verzekerden nogal wat voeten in de aarde. In het e-book AVG & Verzekeren vertellen Stijn de Zwart, advocaat bij Nysingh en Alexander van Nierop, director Cyber Broking Solution bij Aon, over de juridische aspecten van de AVG en het nut van verzekeren. U kunt het e-book hier downloaden.

Meer informatie op Nysingh.nl/AVG

Meer informatie over de AVG vindt u op onze speciale AVG-pagina. Hierop vindt u e-books, online seminars, antwoorden op veel gestelde vragen en meer. De informatie op de AVG-pagina wordt continue aangevuld. Natuurlijk kunt u uw vragen ook direct stellen aan uw vaste contactpersoon of aan een van onze AVG-specialisten via het contactformulier.

Achtergrond AVG

AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming. De verordening treedt op 25 mei 2018 in werking en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De nieuwe privacywetgeving geldt voor alle ondernemers, instellingen en overheden die persoonsgegevens verwerken in de Europese Unie.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neemt dan gerust contact op met Stijn de Zwart, T: 038 425 91 56, E: stijn.de.zwart@nysingh.nl