Let op: sinds 1 juli 2021 zijn (ook) de bekendmakingsvereisten van onteigeningsbesluiten gewijzigd!

Tot 1 juli 2021 bestonden er sterk uiteenlopende voorschriften ten aanzien van het doen van openbare kennisgevingen van besluiten. Op 1 april 2021 besloot de Kroon dat de Wet elektronische publicaties en het Besluit elektronische publicaties per 1 juli 2021 in werking zouden treden. Daarmee is een begin gemaakt met het voorschrijven of mogelijk maken van elektronische kennisgeving in elektronische publicatiebladen. Voordeel daarvan is dat informatie snel en eenvoudig toegankelijk is (Kamerstukken II, 2018/2019, 35218, nr. 3 (MvT)).

 

Wijzigingen Onteigeningswet

Naast de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is ook de Onteigeningswet (Ow) per 1 juli 2021 gewijzigd. De wijzigingen zien op de bekendmakingsvereisten van onteigeningsbesluiten.

Per 1 juli 2021 is het niet meer nodig om kennisgeving van het onteigenings-KB te doen in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen die in de gemeente verspreid worden. Van het onteigenings-KB wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant. Terinzagelegging vindt tevens plaats binnen de betrokken gemeente (artikel 64a lid 3 Ow).

 

Lees meer op ons onteigeningsblog