Recent is de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 aangepast aan de Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen.

Recent is de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 aangepast aan de Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen. Over deze Handleiding hebben wij eerder op het onteigeningsblog bericht. De aanpassing van de Beleidsregel lag voor de hand. Rijkswaterstaat is immers bij de opstelling van de Handleiding nauw betrokken geweest.

Evenals de Handleiding heeft ook de aanpassing van de Beleidsregel hoofdzakelijk betrekking op tijdelijke inkomensschade door een infrastructurele maatregel. De artikelen 3a t/m d van de Beleidsregel regelen het beleid dat in hoofdstuk 4 van de Handleiding wordt voorgesteld.

Lees meer op ons onteigeningsblog